האימאם אל-מהדי נאסר מוחמד אל-יאמאני
1442 - רג'אב - 18 (לוח המוסלמי)
2021-מרצ -02 (שנה אזרחית )
16:12 צהריים
(על פי לוח השנה הרשמי של (מכה) אום אל-קורה )
_____________


הכרזת מועד לילת אל-קַדְר טוב מאלף חודש לאלו מכם החפץ להתקדם או להתעכב..


בשם אללה הרחמן והרחום
{חם (1) והספר הברור (2) הורדנוהו ממרומים בלילה מבורך מאז ומתמיד נהגנו להזהיר (3) בו ייחרץ כל דבר בְּשׂוֹם שֵׂכֶל (4) על -פי דברנו מאז ומתמיד שלחנו שליחים (5) ברחמים מעם ריבונך - הוא השומע והיודע (6) מעם ריבון השמים והארץ ואשר ביניהם . לו רק הייתם נכונים להשתכנע (7) אין אלוהים אחר מאשר הוא המחיה והממית ריבונכם וריבון אבותיכם הראשונים (8) ואולם הם מטילים ספק ושטופי שעשוע (9) צפה לבואו של יום אשר בו יביאו השמיים עשן לעין כל (10) האנשים ,זה עונש אלים (11) ריבוננו הסר מעלינו את העונש כי מאמינים אנו (12) הואר להם את הזיכרון וכבר בא אליהם שליח אשר הזהירם ברורות (13) הם פנו לו עורף ואמרו לימדוהו מטורף (14) אנו נסיר קמעא מהעונש , אתם תשובו (15) יום אשר נהלום מהלומה הכבדה אנו ננקום (16)} צדק אלוהים האדיר [א-דח'אן]

מח'ליפה אלוהים על העולמות האימאם אל-מהדי נאסר מוחמד אל-יאמאני לכל בני האדם בעמק ובאורבן במזרח ובמערב הארץ, תהיו עדים על עצמכם (כל בני האדם המוסלמים מבניהם והכופרים) ודי באלוהים כעד ביני לבינכם שהכרזתי לכם שהשמש הדביקה את הירח והסהר נולד עוד לפני הצירוף המרכזי של השמש והירח, והשמש נפגשה בו ובעדו כבר סַהַר; אות אזהרה לבני אדם ומה תעזור האזהרה לגבי אנשים שלא מבינים כמו פרה למרות שכבר הדביקה השמש את הירח שתיים או שלושה לילות ,עוד יכחישו את פסוק האותות (מופת) האימות של ח'ליף האל אל-מהדי נאסר מוחמד אל יאמאני וכאימות תנאי מסימני שעת הדין כאילו אינם רואים את הירח זורח לירח מלא לפני הלילה של מחצית החודש, אלא שהם תועים מן הנתיב יותר מהבהמות אשר הם מכחישים את שמיעתם ואת מראותיהם ואת דעתם ואז עקובים אחר כל יהיר ועקשן שמרחיק מאותות הפסוקים של הקוראן המפואר ממדעני האַסטרוֹנוֹמִיָה השחצנים שהתגאו בחטא לאחר שהתברר להם שזה האמת מפי ריבונם או שהם צייתו למנהיגיהם בכדי להסתיר את אות (מוֹפֵת) האמונה לח'ליף אללה נאסר מוחמד אל-יאמאני, למרות שאם מנהיגי המוסלמים והעולמות האמינו כי ח'ליפה אללה הוא נאסר אל-מהדי מוחמד אלוהים היה סולח להם על בזבזנותם בענייניהם כאשר היה אלוהים מוסיף רק תפארת לתפארתם, אז איך הם מכחשים את פסוק הירח המלא לפני תאריך היעד שלו בגלל שהשמש הדביקה את הירח? וממעטים במוחם של התועים מהמוסלמים אשר מאמינים לשחצנים הסותרים ומכחישים את מוחם ואת עיניהם אלה לא השכילו ולא יראו אמת, או רוצים הם לחכות עד יקדם הלילה את היום או לפקודה מאלוהים ישירות
יְהי וַיְהִיואז לא ייוושעו? ואמר אלוהים העליון:{ולו לא הייתה עירייה האמינה ולא נושעה באומנתה זולת בני עמו של יונס כאשר האמינו הסרנו מעליהם את עונש הקלון בחיי העולם הזה והנחנו להם להתענג זמן מה (98) אילו חפץ ריבונך היו מאמינים כל שוכני הארץ גם יחד הכופה אתה אנשים עד שהיו מאמינים (99) מעולם לא האמינה שום נפש בלא שהרשה אלוהים והוא מייסר בעונש את אשר לא ישכילו להבין דבר (100) אמור, הביטו אל אשר בשמים ובארץ אך מה יועילו האותות והמזהירים לאנשים אשר לא יאמינו (101) לא נותר נותר להם כי אם להמתין לימים כימים אשר באו על אשר היו לפניהם אמור המתינו גם אני אמתין עמכם (102) לאחר מכן מילטנו תמיד את שליחינו ואת המאמינים כי על זאת התחייבנו להציל את המאמינים (103) אמור הוי האנשים אם מקנן בלבכם ספק בדבר דתי -איני עובד את אלה אשר תעבדו מבלעדי אלוהים כי אם לאלוהים אעבוד אשר יאסוף את נשמתכם צוויתי להיות במאמינים (104) וכי שא פניך אל הדת כחניף ואל תהיה במשתפים (105) ואל תפנה בתפילה אל אחרים מבלעדי אלוהים אשר לא יוכלו להועיל לך ולא להזיק לך ואם תעשה זאת תהיה אז מהעוולים (106)} צדק אלוהים האדיר [סורת יונֻס]

וחַס וְחָלִילָה
אהיה אחד מהעווילים , הפכוהו את אלוהים אני סוגד נאמן אליו בדתי ונצטוויתי להיות בין המוסלמים השייכים למוחמד שליח האל ברכות האל עליו ועל משפחתו יהי שלום, מקראי אל אלוהים על אותו נבונה של מוחמד שליח אללה ברכות האל עליו ומשפחתו יהי שלום, ולא שלחיני אלוהים חדשן אלא בעקבותיי אחרוני הנביאים והשליחים מוחמד הוא שליח האל ברכות האל עליו ומשפחתו יהי שלום ,אלא בעקבתו בזה להתנצח עם אנשים באותו הנבונה שהתגלתה מעליו מפני ריבנו הקוראן הגדול, אשר לפניו אמר אלוהים העליון:{מה רבים המופת שבשמים ובארץ אשר הם חולפים על פניהם אך פונים להם עורף (105) מרביתם לא יאמינו באלוהים בלא לצרף לו שותפים (106)האם בטוחים הם כי לא תכתר אותם פורענות מכל עבר כעונש מעם אלוהים או כי שעת הדים לא תבוא עליהם כחתף בלא שיעשרוה (107) אמור זו דרכי ואני קורא לבוא אל אלוהים אני וההולכים בעקבותיי (108) [סורת -יוסֻף]

ואלוהים הפך בשמי ידיעתי (נאסר=תּוֹמֵךְ מוחמד), ולא אמור לאימאם אל-מהדי נאסר מוחמד שישלח על ידי אלוהים כתומך לאחת ממפלגות המחלוקת והצביעות עד ליום המפגש, אז הקשיבו והבינו ברציונליזציה !כאמור שלחינני אלוהים אל-עזיז אל-חַמִיד בהצהרה האמת של הקוראן המהולל והפך אותו במימני כמו חרב שנמשכה מברזל כדי לקטוע בו את לשונו של כל טורן עיקש,
ולא על ידי שפיכת דמים אלא בכוח הידע ומציב אתכם בין שתי אפשרויות או האמונה בקוראן הגדול או חילול שם בזכרנו של אלוהים הקוראן הגדול; ומי שכּוֹפֵר גורלו אל גיהינום ומי שעוקב אחרי מִקְרָא אל אלוהים ח'פלתו אל-מהדי נאסר מוחמד אל התחקות בעקבות הקוראן הגדול יונחה לדרך הישרה, ולא קראתי לאנשים לשפוך את דמי אחד את השני ומי שירצה שיאמין ומי שירוצה שיכּוֹפֵר ,וכאמור אלוהים שלח את הקוראן הגדול כחסד לעולמות כדי להדריך אותם לדרכי שלום ביניהם, אשר לפניו אמר אלוהים יתרומם שמו:{הוי בעלי הספר כבר בא אליכם שליחנו למען יבאר לכם רבים מדברי הספר אשר נהגתם להסתירם ולמחול על רבים הנה ניתן לכם אור מעם אלוהים וספר ברור (15) אשר בו ינחה אלוהים אל נתיבות שלום את כל המבקש להפיק רצון מלפניו ויוציאם מחושך לאור כאשר ירשה וינחה אותם אל אורח מישרים (16) האומרים כי אלוהים הוא המשיח בן מרים ,כופרים הם , אמור למי תעמוד זכות אצל אלוהים אם ירצה להכחיד את המשיח בן מרים ואת אמו ואת כל אשר בארץ גם יחד לאלוהים מלכות השמים והארץ ומה בניהם הוא בורא את אשר יחפוץ ואלוהים הוא כל-יכול (17) [סורת אל-מאאידה] .

אל אומות המוסלמים ויהודים והנוצרים והאנשים התועים מכולם, אינכם על דבר מה עד שתתחקו אחרי בוררות מה שהתגלה לכם על ידי ריבונכם מהקוראן הגדול שמונע את מעשי עוולה של האדם לאחיו האדם, ויאסור שפכית דמים בקרב בני אדם ויאסור להרוג כופר באלוהים בטענה של חילול שם ואסור להרוג מוסלמי בטענה התאסלמותו, ולכל אחד יש את חשבונו אצל ריבנו, ומי שירוצה שיאמין, ומי שרוצה שיכפור, אשר לפניו אמר אלוהים העליון:{אמור את האמת מעם ריבונכם החפץ יאמין והחפץ יכפור הכינונו למדכאים אש אשר תסגור עליהם כאוהל ואם ישוועו למשקה ישקום רק מים לוהטים כנחושת רותחת הצולה את הפנים מה רע הוא המשקה ומה רע להינפש שם (29) אלה אשר האמינו ועשו טוב לא נגרע משכר המיטיבים(30) כל אלה גני עדן להם ונהרות זורמים בהם למרגלותיהם ושם יעוטרו בצמידי זהב ויעטו בגדי ירוקי מן משי וקטיפה ושם יסבו על ספות מוגבהות מה טוב הוא השכר ומה להינפש שם (31) }[אל-כַהְף].

ויאסור הקוראן הדגול הטרור מכופר כנגד מוסלמי, ואוסר על טרור ממוסלמי כנגד הכופר ,אשר לפניו אמר אלוהים העליון:{אמור הוי הכופרים (1)לא אעבוד את אשר תעבדו(2) ולא אתם עובדים אשר אעבוד (3)ולא אני עובד את אשר עבדתם (4)ולא אתם עובדים את אשר אעבוד (5) לכם דתכם ולי דתי (6)} צדק אלוהים האדיר [סורת-אל-כאפִרוּן].

אולי ירצה אחד השואלים לאמור: מר נאסר מוחמד הלא כן פרק (אל-כאפִרוּן) אמור להספיק את פסוקים הבאים, בדבריי אלוהים העליון:{אמור הוי הכופרים (1)לא אעבוד את אשר תעבדו (2) ולא אתם עובדים אשר אעבוד (3)} צדק אלוהים האדיר ? מדוע אותם פסוקים חוזרים על עצמם בסורה אחת? אז הבט לשחזור בסורה (אל-כאפִרוּן), אמר אלוהים העליון :{אמור הוי הכופרים (1)לא אעבוד את אשר תעבדו (2) ולא אתם עובדים אשר אעבוד (3)ולא אני עובד את אשר עבדתם (4)ולא אתם עובדים את אשר אעבוד (5) לכם דתכם ולי דתי (6)} צדק אלוהים האדיר [סורת-אל-כאפִרוּן].

ואז עונה על השואלים האימאם אל-מהדי נאסר מוחמד אל-יאמאני ח'ליפה של האל על העולמות ואומר: לגבי לצו אלוהים העליון לשליחו כאשר רצו להתמקח עמו לעבוד את אלוהיהם לעיתים ולעבוד את אלוהים לבדו בעת אחרת אז אלוהים ציווה עליו לאמור: {אמור הוי הכופרים (1)לא אעבוד את אשר תעבדו (2) ולא אתם עובדים אשר אעבוד (3)} צדק אלוהים האדיר. ומתכוון כל אחד לעבוד(סוגד) את מה אשר חפץ ומי שירוצה לעבוד את אלוהים לבדו שיעבוד לו ומי שרוצה לסגוד לאחר מלבד אלוהים בטל שיעבוד לו וחשבונו אצל אלוהים. לגבי מה שאתם חושבים שהם פסוקים חוזרים ונשנים באמירתו: {ולא אני עובד את אשר עבדתם (4)}: ולזה מתכוון: אין לכם את הזכות לכפות עליי לעבוד את האלים שלכם. באשר למה הכוונה באמירתו :{לא אתם עובדים את אשר אעבוד (5)לזה מתכוון: אין לי שום זכות להכריח אוכתם לעבוד את אלוהי; אלוהים לבדו הוא ריבוני וריבונכם; בדת האלוהים אין כפייה, באשר לאמרתו: {לכם דתכם ולי דתי (6)} צדק אלוהים האדיר, לזה מתכוון לחופש האמונה בפולחן בין אדם לאחיו האדם, כי לכם דתכם ולי דת אשר לפניו אמר אלוהים העליון:{אמור את אלוהים אני עובד בייחדי לו את דתי(14) עבדו לאשר תרצו זולתו אומר ההולכים לאבדון הם אלה אשר ימיטו אבדון על עצמם ועל בני משפחותיהם יום הדין אכן אבדון מוחלט הוא (15)} צדק אלוהים האדיר [.סורת א-זֻמַר].

אולי ירצה אחד השואלים לאמור: מר נאסר מוחמד הלא כן אמר אלוהים העליון:{הכינו כוח לקראתם ככל שתוכלו וסוסים רתומים לקרב בו תזרעו מורא את איוב אלוהים ואויבכם ואחרים מלבדם אשר לא תכירום אך אלוהים יכירם ,כל אשר תוציאו למען אלוהים תושב לכם תמורתו במלואה ולא תקופחו (60) ואם ייטו לשלום נטה לה וסמוך על אלוהים הוא שומע ויודע (62) צדק אלוהים האדיר [סורת אל-אנפאל] .

ואז מגיב האימאם אל-מהדי על השואלים ואומר: אבל אלוהים מתכוון שתציידו בציוד ערוכים למאבק כדי שייבהלו ממלחמתכם וגרושתכם מבתיכם אז תמנעו את הרוע של מי ירצה להילחם בכם בדתך ברגע שראו אתכם ערוכים להגן על דתכם ועל עצמכם ועל אדמתכם ואז הם יחששו מהמאבק בדתכם וגרושתכם מבתיכם והתוקפנות כנגדכם אז חוזרים בהם מלחמתכם בזאת העובדה שהם רואים אתכם מוכנים וערוכים להילחם מי רוצה לתוקפכם, וגם פירוש הדבר בלמה בהערכות רוע אויבים לכם אחרים שאינכם במודע בזממם; אז יחששו מכם ולכן לא יתקפו אתכם בגלל הכנתכם ונכונותכם להילחם להגנה על עצמכם ולכן הם חוששים להתקיף אתכם ובזה מנעתם רועיהם ויסיטו את עיניהם מי המזימה למאבקכם כך תסירו מעלכם את מיזמות התוקפנות בגלל ההכנה וההערכות להילחם באלה שרוצים להילחם בכם עויינות ועוול, למרות שחלק מהם אינכם מקיף בידיעה שהם אויבים לכם לכן בזאת אתם תימנעו את רשעותם בגלל ההערכות בין אם מהם הפגינו לכם איבה או מהם אשר מסתירים את איבתם בנפשם ושמורים בסוד את העורם, בכך תרחיקו את רוע אויביכם הגלויים והנסתרים , בגלל הכנת ציוד הלחימה למוכוונות להגן על עצמכם, אימות לדבריי אלוהים העליון:{הכינו כוח לקראתם ככל שתוכלו וסוסים רתומים לקרב בו תזרעו מורא איוב אלוהים ואויבכם ואחרים מלבדם אשר לא תכירום אך אלוהים יכירם ,כל אשר תוציאו למען אלוהים תושב לכם תמורתו במלואה ולא תקופחו (60) ואם ייטו לשלום נטה לה וסמוך על אלוהים הוא שומע ויודע (62) צדק אלוהים האדיר [סורת אל-אנפאל] .

ומי שהורג מוסלמי בטענת התאסלמותו לאללה ריבונו של עולם, אז דיני של אלוהים הרג הכופר ההוא התוקפן, ומי הורג כופר בטענה כפרו באלוהים ריבון העולם אז גזר דין אלוהים הרג את אותו המוסלמי התוקף, לא צווה אלוהים שתתקפו אנשים באליבי כפריתם רק מי שרוצה להילחם בכם בתוקפנות וחוסר צדק (עוול), כאן יש לך את הזכות לנהל ג'יהאד למען אלוהים להגן על עצמכם. אשר לפניו אמר אלוהים העליון:
{הילחמו למען אלוהים באלה אשר יילחמו בכם ואל תשלחו יד, אלוהים אינו אוהב את השולחים יד (190)} צדק אלוהים [סורת אל-בַּקַרה .]

מכיוון אלא אשר הרימו את ידיהם לגבי לחימתכם עבורם אלוהים לא הותיר לכם דרך אימות לדברי אלוהים העליון:{ואם יניחו לכם ולא יילחמו בכם ויבקשו להשלים עמכם אז אין ימציא לכם אלוהים דרך לפגוע בהם(90) צדק אלוהים האדיר סורת א-נִסאא].

ואל תקראו לשלום למי שרוצה להילחם בכם בתוקפנות ובעיוניות שכן קריאת התוקף לשלום יחשב ככניעה והם יתעלו עוד ביוהרה וכננות, זאת הכוונה בדבריי אלוהים העליון:{אל אשר הם האמינו הישמעו לאלוהים והישמעו לשליחו ואל תסכלו את מעשיכם (33) הכופרים והמרחיקים אנשים מעל נתיב אלוהים והמתים בעודם כופרים לא יסלח להם אלוהים לעלום(34) אל תרפינה ידיכם ואל תושיטו יד לשלום כי ידכם על העליונה ואלוהים עמכם ולא יגרע משכר מעשיכם(35)}[סורת מוחמד] .

אל האנושות, הקוראן הדגול הזה נשלח על ידי אלוהים כחסד אליכם כדי להנחות אתכם לנתיבי שלום ולאוסר על שפיכת דמי אחד את השני, ולאוסר גניבת כספי זה לזה, אסור לבזוז כספי זה את זה, אסור לתקוף את כבוד אחד את משנהו, ואין לאלץ אנשים להאמין שכן לכל אדם יש את חופש האמונה בין האדם לאחיו האדם , ואסר אלוהים לקלל אלילי זה את זה כדי שלא יקללו את אלוהים כאיוב ללא ידיעה, אימות לדברי אלוהים העליון:{אל תקללו את אלה אשר אליהם יתפללו הם מבלעדי אלוהים פן יקללו הם את אלוהים בצדייה בלי דעת דבר שכן קשטנו לכל אומה להשתבח במעלליה ואחר זה ישובו אל ריבונם והוא יודיע להם את אשר עשו (108)}[סורת אל-אנעאם].

לכל אחד יש את אמונתו ואת דתו ואל אלוהים חזרתו ואז עליו חשבונו, זה מספיק עם השחיתות בעולם ושפיכת דמים! ואוסר אלוהים על חטא לגבי אחד כנגד השני, ואוסר על תוקפנות בינכם ,ומצווה על המוסלמים שיטיבו עם הכופרים ולהתייחס אליהם על ידי התייחסות דתית לאסלאם בכבוד ולא בשנאה ואיבה מצד המוסלם כלפי הכופר, וגם כן באיסור עוינות ושנאה מכופר כלפי מוסלמי, במקום זאת הוא ציווה על המוסלמים להטיב עם הכופרים והפוליתאיסטים ואתאיסטים אשר אינם נלחמים בכם בדתכם ויחיו עמכם שלווים; ומצווה אלוהים עליכם להטיב ולהצדיק אליהם בשוויון וכינון יחסי מסחר וידידות להראות להם חיבה ואחווה ביחס הומניטרי היות ואתם מילדיהם של גבר ואישה אחים בדם מחוה ואדם, אז צייתו לצו האל בחוכמת ספרו הקוראן הגדול במילותיו של אלוהים העליון:{אולי יואיל אלוהים להשכין אהבה ביניכם לבין אויביכם אשר בקרבם הן אלוהים כל יכול ואלוהים סולח ורחום (7) אין אלוהים אוסר עליכם לכבד ולעשות צדק עם אשר לא יילחמו בכם בשל הדת ולא יגרשוכם ממושבותיכם אלוהים אוהב את העושים צדק (8)} [סורת אל-מֻמְתַחִנַה].

ואולי ירצה מאלה המתרגשים מבמה שלא יודעים שיגידו: מר נאסר מוחמד אל-יאמאני, הלאכן אמר אלוהים העליון:{לא תמצא אנשים מאמינים באלוהים וביום הדין קוראים למי שמְנֻטְרַל לאלוהים ולשליחו ולו גם יהיו אלה אבותיהם או בניהם או אחיהם או קרוביהם הללו רשם (אלוהים)בלבם את האמונה וסייע להם ברוחו הוא יכניסם אל גנים אשר נהרות זורמים למרגלותיהם לנצח בזה ישכנו, שבע רצון אלוהים מהם והם יפיקו רצון ממנו הם מחנה אלוהים הלא מחנה אלוהים הם אנשי החיל (22) צדק אלוהים האדיר [סורת אל-מֻגַ'אדִלַה ]?

ואז עונה לשואלים האימאם אל-מהדי נאסר מוחמד אל-יאמאני ואני אומר: "הקוראן הוא קוראן ערבי ברור, ואלוהים מתכוון באומרו שהם מְנֻטְרָלִים את אלוהים ושליחו: כלומר הם נלחמים באלוהים ובשליחו ,אלה אסר אלוהים על מסירותם וגם על מסירותם לאלה שמתיימרים איתם על התוקפנות המוסלמים, אשר לפניו אמר אלוהים העליון;{אין אלוהים אוסר עליכם לכבד ולעשות צדק עם אשר לא יילחמו בכם בשל הדת ולא יגרשוכם ממושבותיכם אלוהים אוהב את העושים צדק (8) אלוהים אוסר עליכם לקחת לכם את אלה אשר לחמו בכם בשל הדת וגירשו אתכם ממושבותיכם וסייעו לגרש אתכם הלוקחים אותם למשתפים הם בני העוולה (9)}צדק אלוהים האדיר[סורת אל-מֻמְתַחִנַה].

אז היראו מאלוהים ותענו לקראתו של ח'ליפה אל-מהדי נאסר מוחמד להשיג איחוד לשלום עולמי בין האדם לאחיו האדם, להשיג דו קיום שליו בין מוסלמי לכופר ולהשיג ביטחון ובטיחות וצדק ולא להשמיד חירש ופרי בטן(הצאצאים) ולעקור את אימת (טרור) הכופר נגד מוסלמי באליבי התאסלמותו ולעקור את אימתו של המוסלמי כנגד הכופר באליבי של חוסר אמונו ובזה תהפכו בחסדי אלוהים לאחים.

אולי ירצו ככל העמים המוסלמים לומר בלשון אחת: מר נאסר מוחמד אל-יאמאני, שמחת אותנו עם כותרת ההצהרה שתודיע לנו מתי לילת (הרוממות) אל-קדר בחודש רמדאן לשנת 1442(2021), אז ספר לנו מתי לילת אל-קדר בחודש הקרוב של הרמדאן אם בהיותך מן הצודקים שהשמש הדביקה את הירח והסהר נולד לפני זמנו והשמש התאחדה בו בעודו סהר, ספרו לנו איך נדע את המידע בוודאות את מתי ליל אל-קאדר הטוב מאלף חודש? .. ואז האימאם אל-מהדי נאסר מוחמד מגיב ואומר: "זאת בשנתכם הזו 1427(2007)", ואולי כל העמים המוסלמים היו רוצים לומר: "אתה לוקח אותנו כבדיחה מר נאסר מוחמד איפה בעודך ישן ?15 שנה עברו מהרמדאן בשנת 1427 לרמדאן בשנת 1442", ואז יענה לכם האימאם אל-מהדי נאסר מוחמד אל-יאמאני: "באלוהי כן, ואני יודע זאת בוודאות, ואיני לועג לכם וחס וחלילה שאהיה מהבורים. אלא ששנת הירח היא שלושים שנה בבוררות הקוראן הגדול, וחצי השנה של הירח היא חמש עשרה שנה, בהתאם לכך אני מעיד לאללה ודי באלוהים כעד כי אמצע הלילה של הרמדאן לשנתכם הזו יהיה בהחלט אחרי השקיעה יום ראשון ליל שני (היום מתחיל במוצאי היום הכוונה מוצאי ערב ראשון) ,לילת זריחת הירח המלא לחודש הרמדאן לשנה 1442;כי הסיבה לכך היא שהשמש מדביקה את הירח כך שהסהר של הרמדאן נולד ביום ראשון ואז הוא ישקע לפני שקיעת השמש ביום ראשון בשעה הוא כבר סהר ונמצא במצב של הצירוף המרכזי ואז השמש מתאחדת בו בשעה שהוא כבר סהר שחר של יום שני תאריך הרמדאן 1/1442 / (11/4/2021) על פי עיתוי המחזור מה שאף ולא יראה אותה כלל האנשים כי השמש עוד תדביק את סהר חודש הרמדאן, אז איך תראו סהר שישקע לפני שהשמש שוקעת? ואני כן, כי אני יודע בוודאות שהשמש הדביקה את הירח והסהר נולד לפני הצירוף והשמש התאחדה בו וברגע שהוא כבר סהר, אך הסותרים את אות (מופת)הצירוף המרכזי העל טבעית במונח תפיסת הפיזיקה הקוסמית ימנעו מכם להאמין בכך לאחר שהתברר לכם שזו האמת ואתם מתחילים להתווכח עם מדעני אסטרונומיה ואומרים: כיצד עולה הירח המלאה לפני הלילה של מחצית החודש? המשמעות הדבר היא שהחמצנו את הצום במהלך הרמדאן! אז תהיה תגובת מדעני האסטרונומים שרק ימעיטו במוחכם וישכנעו אתכם בערמת חִירְטוּטים מהראש שלהם שזה נובע מהמיקום הגיאומטרי של כדור הארץ! רק שלא ונשבע באללה אשר אין אלוהים אחר מלבדו שהם אומרים לכם את זה מעצמם בזמן שהם מועדים לזה שהם משקרנים למרות שהם מדענים פיזיקליים אבל הם לא רוצים לוותר על ההנחה המדעית האסטרונומית היא ודאות פיזיקאית על אמת מאז שאלוהים ברא את השמים והארץ; כי שהסהר של תחילת החודש לא אמור שייוולד לפני הצירוף המרכזי של השמש והירח, זהו כלל פיזיקלי קוסמי מאוחד שעליו לא חולקים שני בני אדם בקרב מדעני האסטרונומים הפיזיים בין אם הם מוסלמים או פוליתאיסטים או אתאיסטים, כי רגע הצירוף המרכזי של השמש והירח מתרחש ברגע גלובלי מחושב בשעות דקות ושניות; ויהיה ליל הירח החשוך לכיוון כדור הארץ. זה מה שמצאו האסטרונומיה הפיזיקאים על המציאות האמתית ללא כל ספק בחישוב הפיזי המדויק מאוד 1 + 1 = 2, זהו כלל פיזיקלי קוסמי לא יחלוק עליה שניים ממדעני האסטרונומיה מבני אדם המוסלם והכופר, העובדה שזה מה שמצאו על המציאות האמתית וכי האימאם אל-מהדי נאסר מוחמד אל-יאמאני על אותו בסיס אסטרונומי-פיזי למן העדים ,ואלוהים מכנה את בסיס האסטרונומי כארג'ון העתיק (מקומרת כענף דקל זקן)בברורות הקוראן הגדול, אשר לפניו אמר אלוהים העליון:{ולירח קבענו שלבים עד כי תשוב ותיעשה כארג'ון העתיק (39) השמש לא תוכל להדביק את הירח והלילה לא יקדים את היום כולם משייטים בגלגל הרקיע(40) צדק אלוהים הגדול [סורת י.ס.].

אלא שהארג'ון העתיק הוא פני הירח לפני מחזור אור הסהר של החודש; כי ליל הירח הוא לכיוון כדור הארץ, ומצב זה נמשך עד שנפרד דיסק הירח מהשמש במזרח ואז הסהר מתחיל להיווצר והופך ללבנה לאחר תום שתיים עשרה שעות בקוראן הגדול, והסהר הופך למחזור הלילה לתחילת החודש הראשון לאחר תום חודש שַעְבַּאן, כך שכל אחד מהם על פי אופק השקיעה אשר לפניו אמר אלוהים :{חודש רמדאן הוא אשר הורד בו הקוראן ממרומים למען יביא לאנשים הדרכה ואותות נהירים המעידים על דרך הישר ועל הישועה על כל אחד מכם הנוכח בביתו בחודש זה לצום ועל החולה או הנוסע בדרך לצום מספר ימים אחרים אלוהים חפץ להקל עליכם ואינו חפץ להקשות עליכם למען תוכלו להשלים את המספר ולמען תפרו את אלוהים על כי הנחה אתכם ולמען תכירו טובה (185)} צדק אלוהים האדיר [סורת אל-בַּקַרה].

ואיני מהבורים חברי מדעי אסטרונומיה הפיזיקאים ! אני כן מאמין ביידעכם בתנאי שהוא לא סותר את הפיזיקה של הקוראן באסטרונומיה, אבל אתם אנשי מדע אסטרונומיה הפיזיקאים (ולא מתכוון לאסטרולוגים בר מזל ואמונה הטיהור התועים, אלא התכוונתי למדעני פיזיקאים האסטרונומית) ולא תמצאו אותם מדברים על מזל ומפות ופירוקים (חלילה עליהם) אלא תמצאו אותם מדברים אתכם על תאריכי ליקוי החמה וליקוי הירח וסיבוב כוכבי הלכת על סמך חישובים פִּיזִיקָלִית; שאין להם אסטרולוגיה ובעלי המזל בהורוסקופים סתמיות וקשקושים ובְּדוּת שלא גילה אלוהים בשום סמכות (אסמכתא), ומבניהם שליחי השטנים ושיקרו האסטרולוגים תמכי השטנים; אלא שהכוונה למדענים לאסטרונומים פִּיסִיקָאלִיִּים , ומה שאני רוצה לאומר לכולם הוא שבסיס הארג'ון העתיק של הירח והשמש וזה מה שאתם מכנים לזה הצירוף המרכזי של הירח והשמש הוא כלל אסטרונומי-פיזיקלי מאז שאלוהים ברא את השמים ואת הארץ, עם זאת זה לא אינסופי מכיוון שלחיים של העולם הזה יש סוף שמתחילה בהתרחשות הסימנים של שעת הדין, אשר לפניו אמר אלוהים: בשם אללה הרחמן והרחום {אשבע בשמש ובאורה (1) ובלבנה העולה אחריה (2) וביום בגלותו את אורה(3) ובלילה כאשר יכהו(4)}צדק אלוהים האדיר[סורת א-שַמְשׁ].

וכוללת הדבקת השמש את הירח ועלה אחריה בגלל מישור המילקה לפני זמנו והסהר נולד לפני הצירוף המרכזי והשמש מתאחדת עמו ובשעה שהוא כבר סהר, זה מה יקרה בתאריך יום ראשון ה- 29 שַעְבַּאן לשנתכם 1442, וביום ראשון מתרחש הצירוף המרכזי בסוף חודש שַעְבַּאן ומתחילה היווצרות סהר חודש רמדאן לפני הצירוף וישקע לפני שקיעת השמש ביום ראשון ליל שני ושהוא כבר סהר; כלומר שערות הבת של חודש רמדאן על פי חישוב הצירוף המרכזי היא ביום ראשון בערב ליל יום שני, ולא יצופה סהר הרמדאן בשלביו הראשונים מכיוון שהשמש הדביקה את הירח סימן חזור על עצמו כתנאי בוהק לשעת הדין, ובזה שהשמש הדביקה את הירח במזרח הרחוק, פירוש הדבר שמדובר בהדבקות גדולה מהסוג אקס אקס , באשר בדר חודש לילת אל-קדר (הטוב מאלף חודש) לחודש רמדאן הבא לשנתכם 1442(2021), שכן הוא ביום ראשון בערב ביום שני בלילה; כלומר לאחר השקיעה ביום ראשון ליל שני.

ואולי ירצו ככל האסטרונומים בקרב בני האדם מוסלמים וכופרים רוצים לומר: "מר נאסר מוחמד אל-יאמאני זה הבלתי אפשרי, כי ליל בדר היא במקביל לתחילת חודש הירח והיא בעצמה מגיעה בלילה של מחצית חודש הירח , נראה כי אינך בקיא בחישובים האסטרונומיים הפיזיקליים! האם אינך מודע מר נאסר מוחמד כי הטיה של ירח שַעְבַּאן תהיה בשעה 5:31 שחר יום שני? אז אי אפשר שתהיה הלילה של מחצית הרמדאן לשנת 1442 שלנו אחרי השקיעה ביום ראשון ביום שני בלילה? זהו מדע אסטרופיזי מדויק ביותר שכל האסטרופיזיקאים אינם חולקים עליו אפילו בשנייה אחת! וזהו רגע עולמי הנקרא צירוף מרכזי של השמש והירח הצמוד, וצירוף ירח שעבאן לא יקרה עד עלות השחר ביום שני בשעה 5:31 בבוקר יום שני שעון מכה הקדושה, ואפילו שניים מבני אדם אינם חולקים על כך שזה רגע עולמי; כלומר בשעה שתיים ושלושים ואחת בשעון עולמי UTC "

ואז יענה האימאם אל-מהדי נאסר מוחמד אל-יאמאני לכל השואלים ואומר: "אני אחד מאלה העדים שהסהר הנולד של החודש לא ואינו אמור להיוולד לפני הצירוף המרכזי, כי צירוף השמש בירח ופניו חשוכים לחלוטין מהאור; לא השמש אומרה להדביק את הירח מאז שאלוהים ברא את השמים ואת הארץ אשר לפניו אמר אלוהים העליון:{ולירח קבענו שלבים עד כי תשוב ותיעשה כארג'ון העתיק (39) השמש לא תוכל להדביק את הירח והלילה לא יקדים את היום כולם משייטים בגלגל הרקיע(40) צדק אלוהים הגדול [סורת י.ס.].

אך זהו נס קוסמית על טבעית של אסטרופיזיקה שהפך אותה אלוהים אות עולמית להאמין בח'ליף האל על עולמות האימאם אל-מהדי נאסר מוחמד אל-יאמאני; רק הוא ואין יודע בה מאשר ח'ליפה של אלוהים ומשרתו האימאם אל-מהדי נאסר מוחמד אל-יאמאני בוודאות, ויזרח הירח מלאה ללילה החצי של חודש רמדאן לאחר שקיעת שמש יום ראשון שני בלילה;
הסיבה לכך היא שהשמש תדביק את הירח ונולד הסהר ביום ראשון וישקע לפני שקיעת השמש ביום ראשון בלילה יום שני בשעון מכה הקדושה ויהיה כבר הסהר תחילת חודש (הרמדאן) ולא סהר סוף החודש (שעבאן), ואיני מהבורים ויודע שלא יראה את הסהר תחילת חודש רמדאן אחרי שקיעת השמש יום ראשון ליל שני הראשון ברמדאן אף אחד מהעולמות ; כי סהר רמדאן ישקע לפני שקיעה השמש יום ראשון ליל שני ונמצא במצב של מישור המילקה ותתאחד עמו השמש וכבר בהיותו סהר בזמן הקמת תפילת השחר בזמן של תחילת הצל בשעון מכה הקדושה, ובאשר לעליית הירח המלא ירח לחודש הרמדאן לשנתכם השנה 1442 (2021) זה לאחר שקיעה השמש ביום ראשון ליל יום שני יעלה הירח המלאה לעיני הצופים ירח בהיר מלא לכל מזרח העולמות לאחר שקיעת שמש יום ראשון ליל שני; לילת החצי לחודש רמדאן לשנתכם הזו 1442 טובה מאלף חודש סולארי ,אלא שאורכו של חודש סולארי שווה אלף חודש ושווה ערך לשמונים ושלוש שנים וארבעה חודשים ממה שאתם סופרים, באשר לשמונים ושלוש שנים זה מסתיים בסוף חודש רמדאן, ובאשר לארבעת החודשים הם החודשים הקדושים מסתיימים בסוף חודש מוּחָרָם הרביעי מבין החודשיים הקדושים, במקביל הוא החודש השתיים עשרה משנת הירח, האם אתם מאמינים לפני הגעת הבטחת ההכרעה בכוכב הייסורים צאקר (ניבירו)? או פקודה מאלוהים ישירות ותתחרטו .

לכל אזרחי תימן ,אם אלוהים עדיין לא פלש אליכם עם חיילי האל הזעירים אכזריים מביניהם אז דעו בוודאות שסימן אות (מופת) של שיטפון שבא - זרם נחל עארם - על תימן (בכללי) היא אות (מופת) בלתי נמנעת.


ואל אומת האנשים בעולמות, אנו מבשרים לכם באתות (מופת) העינויים ברצף אוויר ויבשה וים על העולמות בנוסף למה שאלוהים מכתיב עליהם למה שהם קראו לזה קורונה, ואינו קורונה! אז תתבשרו בחיילים מזן אחר כוחו עז למה שאתם קוראים לזה וירוס קורונה במה שלא לקחתם בחשבון! כמו שאומר הפתגם הערבי: (עוד לא ראית דבר מלבד שיער מאוזן הגמל), אלא תחבולת איתנה בדרך אליכם מריבונו של עולם בזמן הקרוב ותבטל את כל חיסוניכם שלא תעזור לכם מאום מתחבולת אלוהים בדומה לאדם צמא בחושך מעשיר במדבר וראה מרתף מיראז' ויחשוב הצמא שרואה בו מים בבואו אליו הוא לא ימצא כלום .ואל עמי תימן, אם אלוהים לא פגע בכם בחיילי קורונה זאת אומרת שאינו מלטף את ראשיכם בזמן שאתם מתעלמים והאימאם אל-מהדי נצא ביניכם! בהתאם לכך שאני האימאם אל-מהדי מבטיח לכם את בוא אות (איה ,מופת) של שיטפון ואדי ערם ותימן כולה, ואל תתקרבו למה שיחשפו השיטפונות שכן הוא שייך לאימאם אל-מהדי נאסר מוחמד אל-יאמאני ח'ליף אלוהים על תימן והעולם כולו, ולכל אחד מכם יש חלק והמדינות שקרסו כלכלית ממדינות העולם גם בחולקות כי תימן היא בירת הח'ליפות האסלאמית העולמית, ואלוהים לא הסתיר לשווא את אוצר אומות תימן הראשוניות לשווא; אלא לח'ליפה האל על פני העולמות בזמן המיועד בספר הכתוב כדי לבנות את תימן בירת הח'ליפות האסלאמית העולמית, אחרי שצווארם ​​של המפלגות בתימן יהיו בכפוך לח'ליפה האל האימאם אל-מהדי נאסר מוחמד ולכל אירוע יש את זמנו.

ובאשר אליך עלי עבדאללה סאלח, השיטפונות עוד יוציאו אותך מהבור הנסתר שלך איפה שתהיה! כי אני יודע שלא השמצתי על אלוהים שאתה אות (מופת) כאימות לעולמות מעל אפך ועל חמתך ! ועוד תדעו שאנו צדקנו בהקשר לכל דבר, ברוך השם! ולא מציין את זמן הייסורים אלא מאשר את בואו, והכרעה היא בידי אלוהים הטוב שבמכריעים, ושלום על השלוחים ושבח לאללה ריבונו של עולם..
ח'ליף אללה על העולמות האימאם אל-מהדי נאסר מוחמד אל-יאמאני.
____________
======== اقتباس =========

اقتباس المشاركة: 344417 من الموضوع: إعلان موعد ليلة القدر خيرٌ من ألف شهر لمن شاء منكم أن يتقدّم أو يتأخّر ..

الإمام المهديّ ناصر محمد اليمانيّ
18 - رجب - 1442 هـ
02 - 03 - 2021 مـ
04:12 مساءً
( بحسب التقويم الرسمي لأمّ القرى )

[ لمتابعة رابط المشاركة الأصلية للبيان ]
https://www.mahdialumma.com/showthread.php?t=41928
_____________إعلان موعد ليلة القدر خيرٌ من ألف شهر لمن شاء منكم أن يتقدّم أو يتأخّر ..

بسم الله الرحمن الرحيم
{ حم ﴿١﴾ وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ ﴿٢﴾ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ ۚ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ ﴿٣﴾ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ﴿٤﴾ أَمْرًا مِّنْ عِندِنَا ۚ إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ﴿٥﴾ رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٦﴾ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۖ إِن كُنتُم مُّوقِنِينَ ﴿٧﴾ لَا إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ ۖ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ ﴿٨﴾ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ يَلْعَبُونَ ﴿٩﴾ فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ ﴿١٠﴾ يَغْشَى النَّاسَ ۖ هَـٰذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١١﴾ رَّبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ ﴿١٢﴾ أَنَّىٰ لَهُمُ الذِّكْرَىٰ وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُّبِينٌ ﴿١٣﴾ ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَّجْنُونٌ ﴿١٤﴾ إِنَّا كَاشِفُو الْعَذَابِ قَلِيلًا ۚ إِنَّكُمْ عَائِدُونَ ﴿١٥﴾ يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَىٰ إِنَّا مُنتَقِمُونَ ﴿١٦﴾ } صدق الله العظيم [ سورة الدخان ].

من خليفة الله على العالمين الإمام المهدي ناصر محمد اليماني إلى كافة البشر في البوادي والحضر في مشارقِ الأرض ومغاربها، كونوا شهداء على أنفسكم (جميع البشر المسلم منهم والكافر) وكفى بالله شهيدًا بيني وبينكم أنِّي أعلنتُ لكم أنَّ الشمس أدركت القمر فوُلد الهلال من قبل الاقتران المركزي للشمس والقمر واجتمعت به الشمس وقد هو هلالًا؛ نذيرًا للبشر وما تُغني النّذر عن البشر الذين لا يعقلون كالبقر مهما أدركت الشمس القمر ليلتان أو ثلاثًا، فسوف يكذّبون آية التصديق الكونيّة لخليفة الله المهديّ ناصر محمد اليماني وتصديق شرط من أشراط الساعة الكبر وكأنّهم لا يبصرون القمر أشرقَ بدرًا قبل ليلة النصف من الشهر، بل هم كالأنعام بل هم أضلّ سبيلًا من الأنعام الذين يكذّبون سمعهم وأبصارهم وعقولهم ثم يتّبعون كل متكبّر عنيد يصدّ عن حقائق آيات القرآن المجيد من علماء الفلك المستكبرين الذين أخذتهم العزة بالإثم من بعد ما تبيّن لهم أنّها الحقّ من ربّهم أو أنّهم أطاعوا قاداتهم لإخفاء آية التصديق لخليفة الله المهديّ ناصر محمد اليماني، برغم أنّ قادات المسلمين والعالمين لو صدّقوا خليفة الله المهدي ناصر محمد لغفر الله لهم إسرافهم في أمرهم ولَما زادهم الله إلّا عزًّا إلى عزّهم، فكيف يُنكرون آية القمر البدر قبل موعده بسبب أنّ الشمس أدركت القمر؟ ويستخفّون بعقول الضالّين من المسلمين الذين يُصدِّقون المستكبرين الصادّين ويكذّبون عقولهم وأبصارهم أولئك لا يعقلون ولا يبصرون، أم يريدون أن يترقّبوا حتى يسبق اللّيل النهار أو أمرًا من عند الله مباشرةً بكُن فيكون ثم لا يُنصَرون؟ وقال الله تعالى:
{ فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ ﴿٩٨﴾ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَن فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا ۚ أَفَأَنتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴿٩٩﴾ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّـهِ ۚ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴿١٠٠﴾ قُلِ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَن قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُونَ ﴿١٠١﴾ فَهَلْ يَنتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِهِمْ ۚ قُلْ فَانتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ ﴿١٠٢﴾ ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا ۚ كَذَٰلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنجِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٠٣﴾ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي شَكٍّ مِّن دِينِي فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّـهِ وَلَـٰكِنْ أَعْبُدُ اللَّـهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ ۖ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٠٤﴾ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٠٥﴾ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّـهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ ۖ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ ﴿١٠٦﴾ } صدق الله العظيم [ سورة يونس ].

وأعوذ بالله أن أكون من الظالمين، بل الله أعبد مخلصًا له ديني وأُمرت أن أكون من المسلمين التابعين لمحمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أدعو إلى الله على بصيرة محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يبعثني الله مبتدِعًا بل متّبعًا خاتم الأنبياء والمرسَلين محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإنّما اتّباعه هو أن أُحاجّ النّاس بالبصيرة التي تنزّلت عليه من ربّه القرآن العظيم، تصديقا لقول الله تعالى:
{ وَكَأَيِّن مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ ﴿١٠٥﴾ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّـهِ إِلَّا وَهُم مُّشْرِكُونَ ﴿١٠٦﴾ أَفَأَمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّـهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿١٠٧﴾ قُلْ هَـٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّـهِ ۚ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي ۖ وَسُبْحَانَ اللَّـهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٠٨﴾ } [ سورة يوسف ].

وقد جعل الله في اسمي خبري (
ناصر محمد )، فما ينبغي للإمام المهديّ ناصر محمد أن يبعثه الله ناصرًا لأحدٍ من أحزاب الشِّقاق والنّفاق حتّى يوم التّلاق، فاسمعوا وعوا واعقلوا! لقد ابتعثني الله العزيز الحميد بالبيان الحقّ للقرآن المجيد فجعله في يميني كالسيف المسلول من حديد حتى أبتر به لسان كلّ جبّارٍ عنيد، وليس بسفك الدّم بل بسلطان العلم فأجعلكم بين خيارين اثنين، إمّا الإيمان بالقرآن العظيم وإمّا الكفر بذِكر الله القرآن العظيم؛ ومن كفر فمصيره إلى الجحيم ومن اتّبع داعي الله خليفته المهديّ ناصر محمد إلى اتّباع القرآن العظيم فقد هُدي إلى صراط مستقيم، وما دعوت البشر إلى سفك دماء بعضهم بعضًا! فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وما أرسل الله القرآن العظيم إلّا رحمةً للعالمين ليهديَهم إلى سُبل السلام فيما بينهم، تصديقًا لقول الله تعالى: { يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِّمَّا كُنتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ ۚ قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّـهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ ﴿١٥﴾ يَهْدِي بِهِ اللَّـهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿١٦﴾ لَّقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّـهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ ۚ قُلْ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّـهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَن يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ۗ وَلِلَّـهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۚ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ وَاللَّـهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٧﴾ } [ سورة المائدة ].

ويا معشر المسلمين واليهودَ والنّصارى والضّالين من الناس أجمعين، فلستُم على شيء حتى تتّبعوا مُحكم ما أنزل إليكم من ربّكم في القرآن العظيم يمنع ظلم الإنسان عن أخيه الإنسان؛ فيمنع سفك الدّم بين البشر ويحرّم قتل الكافر بالله بحجّة كفره ويحرّم قتل المسلم بحجة إسلامه، فكلٌّ حسابه عند ربّه، فمن شاءَ فليُؤمن ومن شاءَ فليَكفُر، تصديقًا لقول الله تعالى:
{ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ ۖ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ ۚ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا ۚ وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ ۚ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا ﴿٢٩﴾ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ﴿٣٠﴾ أُولَـٰئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُّتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ ۚ نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا ﴿٣١﴾ } [ سورة الكهف ].

ويُحرّم القرآن العظيم الإرهاب من كافرٍ على مسلم ويحرّم الإرهاب من مسلمٍ على كافر، تصديقا لقول الله تعالى:
{ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴿١﴾ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ﴿٢﴾ وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ﴿٣﴾ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ ﴿٤﴾ وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ﴿٥﴾ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ﴿٦﴾ } صدق الله العظيم [ سورة الكافرون ].

وربّما يودّ أحد السائلين أن يقول: يا ناصر محمّد، أليست سورة (الكافرون) من المفروض أن تكفي الآيات التالية فقط وهي قول الله تعالى:
{ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴿١﴾ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ﴿٢﴾ وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ﴿٣﴾ } صدق الله العظيم؟ فلماذا تكرّرت نفس الآيات في سورة واحدة؟ فانظر للتكرار في سورة (الكافرون)، قال الله تعالى:{ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴿١﴾ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ﴿٢﴾ وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ﴿٣﴾ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ ﴿٤﴾ وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ﴿٥﴾ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ﴿٦﴾ } [ سورة الكافرون ].

فمن ثم يردّ على السائلين الإمام المهديّ ناصر محمد اليمانيّ خليفة الله على العالمين وأقول: بالنسبة لأمر الله تعالى إلى رسوله حين أرادوا أن يُساومِوه ليعبد آلهتهم تارة ويعبدون الله وحده تارة أخرى فأمره الله أن يقول:
{ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴿١﴾ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ﴿٢﴾ وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ﴿٣﴾ } صدق الله العظيم. ويقصد كلٌّ يعبد ما يشاء فمن أراد أن يعبد الله وحده فليعبده ومن أراد أن يعبُد شيئًا غير الله بَاطلًا فليعبده وحسابه على ربّه، وأمّا ما تظنّونها آياتٍ مكرّرة في قوله: { وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ ﴿٤﴾ }؛ ويقصد: ولا يحقّ لكُم أن تُكرِهوني على أن أعبد آلهتكم.

وأمّا المقصود بقوله:
{ وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ﴿٥﴾ } ويقصد: ولا يحقّ لِي أن أُكرِهكم على عبادةِ إلهي؛ الله وحده ربّي وربّكم؛ فلا إكراه في دين الله، وأمّا قوله: { لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ﴿٦﴾ } صدق الله العظيم، ويقصد حرّية المعتقد في التّعبد بين الإنسان وأخيه الإنسان، لكم دينكم ولي دينِ، تصديقا لقول الله تعالى: { قُلِ اللَّـهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَّهُ دِينِي ﴿١٤﴾ فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُم مِّن دُونِهِ ۗ قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ أَلَا ذَٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ ﴿١٥﴾ } صدق الله العظيم [ سورة الزمر ].

وربما يودّ أحد السائلين أن يقول: يا ناصر محمد، ألم يقل الله تعالى:
{ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّـهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّـهُ يَعْلَمُهُمْ ۚ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّـهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ﴿٦٠﴾ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّـهِ ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٦١﴾ } صدق الله العظيم [ سورة الأنفال ].

فمن ثمّ يردّ الإمام المهديّ على السائلين وأقول: إنّما يقصد الله أن تعدّوا عدّة الاستعداد للقتال حتى يَرهَبُوا قِتالكم وإخراجكم من دياركُم فتكفّون شرّ مَن أرادَ أن يقاتلكم في دينكم حين يرونكم مستعدّين للدّفاع عن دينكم وأنفسكم وأرضكم ودياركم ثم يَرهَبُون قتالكم في دينكم وإخراجكم من دياركم والعُدوان عليكم فيرجعوا عن قتالكم؛ كونهم يرونكم مُعدّين ومستعدّين لقتال من أراد أن يعتدي عليكم، وكذلك يقصد أنّكم كذلك سوف تكفّون بالإعداد شرّ أعداء لكم آخرين لا تحيطون بهم علمًا؛ فيَرهَبُونكم فلا يعتدون عليكم بسبب إعدادكم واستعدادكم للقتال دفاعًا عن أنفسكم فيَرهَبُون الاعتداء عليكم فتكفّون شرّهم فيصرِفُون النّظر عن المكر بقتالكم فتكفّون شرّهم وعدوانهم بسبب الإعداد والاستعداد لقتال من أراد قتالكم عدوانًا وظلمًا برغم أنّ منهم من لا تحيطون بهم علمًا أنّهم أعداء لكم ولكنّكم تكفّون شرّهم بسبب الإعداد سواء الذين أظهروا العداوة لكم أو الذين يُخفون في أنفسهم العداوة لكم فيُبيّتون في السّر المكر بكم، فكذلك تكفّون شرّ أعدائكم الظاهرين والخفيّين بسبب إعداد عدّة القتال للاستعداد للدفاع عن أنفسكم، تصديقًا لقول الله تعالى:
{ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّـهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّـهُ يَعْلَمُهُمْ ۚ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّـهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ﴿٦٠﴾ } [ سورة الأنفال ].

ومن قتل مسلمًا بحجّة إسلامه لله ربّ العالمين فحُكم الله قتل ذلك الكافر المعتدي، ومن قتل كافرًا بحجّة كُفره بالله ربّ العالمين فحُكم الله قتل ذلك المسلم المعتدي، فلم يأمر الله أن تعتدوا على الناس بحجّة كفرهم بل فقط من أراد قتالكم عدوانًا وظلمًا، فهنا يحقّ لكم الجهاد في سبيل الله للدّفاع عن أنفسكم تصديقًا لقول الله تعالى:
{ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّـهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّـهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿١٩٠﴾ } صدق الله العظيم [ سورة البقرة ].

كون الذين يكفّون أيديهم عن قتالكم فأولئك لم يجعل الله لكم عليهم سبيلًا، تصديقًا لقول الله تعالى:
{ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّـهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا ﴿٩٠﴾ } صدق الله العظيم [ سورة النساء ].

ولا تَدعُوا إلى السِّلمِ من يريدُ قتالكم عدوانًا وظلمًا كون دعوة المعتدي إلى السّلام سوف يعتبره استسلامًا فيزداد عتوًّا ونفيرًا، فذلك هو المراد من قول الله تعالى:
{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّـهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ ﴿٣٣﴾ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّـهِ ثُمَّ مَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يَغْفِرَ اللَّـهُ لَهُمْ ﴿٣٤﴾ فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّـهُ مَعَكُمْ وَلَن يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ ﴿٣٥﴾ } [ سورة محمد ].

ويا معشر البشر، إنّ هذا القرآن العظيم أرسله الله رحمةً لكم ليهديَكم إلى سُبل السلام ويحرّم سفك دماء بعضكم بعضًا ويحرّم سرقَة أموال بعضكم بعضًا ويحرّم نهب أموال بعضكم بعضًا ويحرّم الاعتداء على أعراض بعضكم بعضًا، ولا يُكره الناس على الإيمان فلكلٍّ حريّة المعتقد بين الإنسان وأخيه الإنسان، وحرّم الله سبّ آلهةِ بعضكم بعضًا حتى لا يسُبّوا الله عَدْوًا بغير علم، تصديقًا لقول الله تعالى:
{ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّـهِ فَيَسُبُّوا اللَّـهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ كَذَٰلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِم مَّرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٠٨﴾ } [ سورة الأنعام ].

فكلٌّ له معتقده و دينه وإلى الله إيابه ثم إنّ عليه حسابه، فيكفي فسادًا في الأرض وسفك الدماء! ويحرّم الله الإثم في حقّ بعضكم بعضًا، ويحرّم العدوان على بعضكم بعضًا، ويأمر المسلمين أن يبرّوا الكافرين ويعاملوهم بمعاملة دين الإسلام بكل احترام بعدم البغضاء والعداوة من المسلم اتّجاه الكافر، وكذلك يحرّم العداوة والبغضاء من كافرٍ اتّجاه مسلم، بل أمر المسلمين أن يبرّوا الكافرين والمشركين والمُلحدين الذين لا يقاتلونكم في دينكم فيعيشون معكم مسالمين؛ فأمركم الله أن تبرّوهم وتُقسِطوا إليهم بالعدل وإقامة العلاقات التجاريّة والصداقة وإظهار المودّة لهم والأخوّة من باب الإنسانية كونكم أبناء رجل وامرأة إخوة في الدّم من حواء وآدم، فأطيعوا أمر الله في محكم كتابه القرآن العظيم في قول الله تعالى:
{ عَسَى اللَّـهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُم مَّوَدَّةً ۚ وَاللَّـهُ قَدِيرٌ ۚ وَاللَّـهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٧﴾ لَّا يَنْهَاكُمُ اللَّـهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ۚ إِنَّ اللَّـهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٨﴾ } صدق الله العظيم [ سورة الممتحنة ].

وربمّا يود الّذين يهرِفون بما لا يعرفون أن يقولوا: يا ناصر محمد اليماني، ألم يقل الله تعالى:
{ لَّا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّـهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّـهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ ۚ أُولَـٰئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ ۖ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ رَضِيَ اللَّـهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ۚ أُولَـٰئِكَ حِزْبُ اللَّـهِ ۚ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّـهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٢٢﴾ } صدق الله العظيم [ سورة المجادلة ]؟

فمن ثم يردّ على السائلين الإمام المهديّ ناصر محمد اليماني وأقول: "إنّ القرآن قرآنٌ عربيّ مبين، ويقصد الله بقوله يحادّون الله ورسوله: أي يحاربون الله ورسوله، أولئك نهانا الله عن ولايتهم وعن ولاية من يظاهرونهم على الاعتداء على المسلمين، تصديقًا لقول الله تعالى:
{ لَّا يَنْهَاكُمُ اللَّـهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ۚ إِنَّ اللَّـهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٨﴾ إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّـهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ ۚ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَـٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٩﴾ } صدق الله العظيم [ سورة الممتحنة ]."

فاتّقوا الله واستجيبوا لداعي خليفته المهديّ ناصر محمد لتحقيق سُبل السلام العالمي بين الإنسان وأخيه الإنسان وتحقيق التعايش السلمي بين المسلم والكافر وتحقيق الأمن والأمان والعدل وعدم إهلاك الحرث والنسل ونسف إرهاب الكافر على المسلم بحجّة إسلامه ونسف إرهاب المسلم على الكافر بحجّة كفره فتصبحون بنعمة الله إخوانًا.

وربَما يودّ كافّة شعوب المسلمين أن يقولوا بلسانٍ واحد: يا ناصر محمد اليماني، لقد أفرحتنا بعنوان البيان أنّك سوف تُعلمنا متى ليلة القدر في شهر رمضان لعامنا هذا 1442، فأخبرنا متى ليلة القدر في شهر رمضان القادم إن كنت من الصادقين أنّ الشمس أدركت القمر فولد الهلال من قبل موعده واجتمعت به الشمس وقد هو هلالًا، فأخبرنا كيف نعلم علم اليقين ليلة القدر خير من ألف شهر؟.. فمن ثمّ يردّ عليكم الإمام المهديّ ناصر محمد وأقول: "إنّها في عامكم هذا 1427"، ولربما يودّ كافّة شعوب المسلمين أن يقولوا: "أتتّخذنا هزوًا يا ناصر محمد؟ فأين أنت نايم؟ فقد انقضى من شهر رمضان لعام 1427 إلى شهر رمضان لعام 1442 خمسة عشر عامًا"، فمن ثم يردّ عليكم الإمام المهديّ ناصر محمد اليماني: "اللّهم نعم، وأعلم ذلك علم اليقين، فإنّي لا أستهزئ بكم وأعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، بل عام القمر ثلاثون عامًا في محكم القرآن العظيم، ونصف عام القمر خمسة عشر عامًا، وعليه فإنّي أشهد لله وكفى بالله شهيدًا أنّ ليلة النصف لشهر رمضان لعامكم هذا حتمًا سوف تكون بعد غروب شمس الأحد ليلة الإثنين ليلة شروق القمر البدر لشهر رمضان لعامكم هذا 1442؛ ذلكم كون الشمس سوف تدرك القمر فيتولّد هلال رمضان يوم الأحد فيغرب قبل غروب شمس الأحد وقد هو هلالًا وهو في حالة إدراك فتجتمع به الشمس وقد هو هلالًا فجر يوم الإثنين تاريخ 1\ رمضان /١٤٤٢/ بحسب غرّة الإدراك التي لا ولن يراها كافة البشر كون الشمس سوف تدرك هلال شهر رمضان، فكيف ترون هلالًا سوف يغرب قبل غروب الشمس؟ وإنّا لصادقون، ذلك كوني أعلم علم اليقين أنّ الشمس أدركت القمر فوُلد الهلال من قبل الكسوف واجتمعت به الشمس وقد هو هلالًا، ولكنّ الصادّون عن آية الإدراك الكونيّة الخارقة للفيزياء الكونيّة يصدّونكم عن التصديق من بعد ما يتبيّن لكم أنّه الحق فتبدأون في جدال علماء الفلك فتقولون: كيف يُبدر القمر قبل ليلة النصف من الشهر؟ فهذا يعني أنّه فات علينا من صيام شهر رمضان! فما كان من علماء الفلك إلّا أن يستخفّوا بعقولكم فيقنعوكم بخزعبلات من عند أنفسهم أنّ هذا يعود للوضع الهندسيّ للأرض! ألا والله الذي لا إله غيره أنّهم لَيقولون لكم ذلك من عند أنفسهم وهم يعلمون أنّهم لكاذبون برغم أنّهم علماء فيزيائيّون ولكنّهم لا يريدون أن يتنازلوا عن المسلّمة العلمية الفلكية اليقينيّة الفيزيائيّة الحقّ منذ أن خلق الله السماوات والأرض؛ أنّه لا ينبغي لهلال الشهر الجديد أن يولد من قبل الاقتران المركزيّ للشمس والقمر، فتلك قاعدة فيزيائيّة كونيّة واحدة موحّدة لا يختلف عليها اثنان من البشر من علماء الفلك الفيزيائيّين سواءً المسلمين أو المشركين أو الملحدين، كون لحظة الاقتران المركزيّ للشمس والقمر تحدث في لحظة عالميّة محسوبة بالساعة والدقيقة والثانية؛ فيكون ليل القمر المُحاق باتّجاه الأرض، فهذا ما وجدوه علماء الفلك الفيزيائيّين على الواقع الحقيقي لا شكّ ولا ريب بالحسبة الفيزيائيّة في منتهى الدقة 1+1=2، فتلك قاعدة فيزيائيّة كونيّة لا يختلف عليها اثنان من علماء الفلك في البشر مسلمهم والكافر، كون هذا ما وجدوه على الواقع الحقيقي وأنّ الإمام المهديّ ناصر محمد اليماني على تلك القاعدة الفلكيّة الفيزيائيّة لَمِن الشاهدين، ويُسمِّي الله تلك القاعدة الفلكيّة العُرجون القديم في مُحكم القرآن العظيم، تصديقًا لقول الله تعالى:
{ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ ﴿٣٩﴾ لَا الشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ ۚ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ﴿٤٠﴾ } صدق الله العظيم [ سورة يس ].

ألا وأنّ العُرجون القديم هو وجه القمر قبل منازل أهلّة نور هلال الشهر؛ كون ليل القمر باتّجاه الأرض، ويستمرّ ذلك الوضع حتى ينفصل قرص القمر عن الشمس شرقًا فمِن ثمّ يبدأ الهلال بالتكوين فيصير هلالًا بعد انقضاء اثنتي عشرة ساعة في القرآن العظيم فيصبح هلال منزلة ليلة الشهر الأولى بعد انقضاء شهر شعبان، فكلٌّ حسب أفق غروبه تصديقًا لقول الله تعالى:
{ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّـهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّـهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٨٥﴾ } صدق الله العظيم [ سورة البقرة ].

فلستُ من الجاهلين يا معشر علماء الفلك الفيزيائيّين! فإنّي مصدّق بعلمكم بشرط أن لا يُخالف لفيزياء القرآن في علوم الفلك، ولكن يا معشر علماء الفلك الفيزيائيّين (ولا نقصد المُنجّمين أصحاب الحظِّ والتطيُّر الضّالين، بل أقصد علماء الفلك الفيزيائيّين) فلا تجدونهم يتكلّمون عن الحظِّ والخرابيط والإفك (حاشا عليهم) بل تجدونهم يكلّمونكم عن مواعيد الكسوف الشمسي والخسوف القمري ودوران الكواكب بناءً على حسابات فيزيائيّة؛ فليس لديهم تنجيم، وأصحاب حظوظ الأبراج تفاهات وخزعبلات وإفك ما أنزل الله به من سلطان، ومنهم أولياء الشياطين وكذبَ المنجّمون أولياء الشياطين؛ بل نقصد علماء الفلك الفيزيائيّين، فما أريد أن أقوله لهم جميعًا أنّ قاعدة العُرجون القديم للقمر والشمس وهي بما تسمّونها بالاقتران المركزي للقمر والشمس قاعدة فلكيّة فيزيائيّة منذ أن خلق الله السماوات والأرض، غير أنّها ليست إلى ما لا نهاية كون للحياة الدنيا نهاية تبدأ بحدوث أشراط الساعة الكبرى، تصديقًا لقول الله تعالى: بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ
{ وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا ﴿١﴾ وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا ﴿٢﴾ وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا ﴿٣﴾ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا ﴿٤﴾ } صدق الله العظيم [ سورة الشمس ].

ومنها أن تدرك الشمس القمر فتَلاها بسبب حدوث المُحاق قبل ميعاده فيولد الهلال من قبل الاقتران فتجتمع به الشمس وقد هو هلالًا، فهذا ما سوف يحدث في تأريخ يوم الأحد 29 شعبان لعامكم هذا 1442، ففي يوم الأحد يحدث المُحاق لنهاية شهر شعبان ويبدأ التكوين لهلال شهر رمضان من قبل الاقتران فيغرب قبل غروب شمس الأحد ليلة الإثنين وقد هو هلالًا؛ بمعنى أنّ غُرّة شهر رمضان بحساب الإدراك هي مساء يوم الأحد ليلة الإثنين، ولن يشاهد هلال رمضان في أوائله كون الشمس أدركت القمر شرط تكرّر من أشراط الساعة الكُبَر، وبما أنّ الشمس أدركت القمر في أقصى الشرق فهذا يعني أنّه إدراك كبير من نوع إكس إكس، وأمّا بدر شهر ليلة القدر (خيرٌ من ألفِ شهر) لشهر رمضان القادم لعامكم هذا 1442 فهو مساء يوم الأحد ليلة الإثنين؛ أي بعد غروب شمس يوم الأحد ليلة الإثنين.

وربما يودّ كافّة علماء الفلك في البشر مسلمهم والكافر أن يقولوا: "يا ناصر محمد اليماني هذا هو المستحيل، كون ليلة البدر هي نفسها غرّة الشهر القمري وهي ذاتها تأتي ليلة النصف من الشهر القمري، فيبدو أنّك تجهل الحسابات الفلكيّة الفيزيائيّة! ألا تعلم يا ناصر محمد أنّ محاق قمر شعبان سوف يكون الساعة الخامسة وواحد وثلاثين دقيقة فجر الإثنين؟ فهذا يستحيل أن تكون ليلة نصف شهر رمضان لعامنا هذا 1442 بعد غروب شمس الأحد ليلة الإثنين؟ فهذا علم فيزيائيّ فلكيّ في منتهى الدّقة لا يختلف عليه كافّة علماء الفيزياء الفلكيّة ولو في ثانية واحدة! وهي لحظة عالميّة تسمّى الاقتران المركزيّ للشمس والقمر المُحاق، ولن يحدث مُحاق قمر شعبان إلّا فجر يوم الإثنين الساعة الخامسة وواحد وثلاثين فجر الإثنين بتوقيت مكة المكرمة، ولا يختلف عليها اثنان من البشر لحظة عالميّة؛ يعني الساعة الثانية وواحد وثلاثون بالتوقيت العالمي".

فمن ثم يردّ الإمام المهديّ ناصر محمد اليماني على كافة السائلين وأقول: " وأنا على ذلك من الشاهدين أنّ هلال الشهر الجديد لا ولن ينبغي له أن يولد من قبل الاقتران المركزيّ؛ كون اقتران الشمس بالقمر ووجهُه مظلم تمامًا من الضياء؛ لا الشمس ينبغي لها أن تُدرك القمر منذ أن خلق الله السماوات والأرض، تصديقًا لقول الله تعالى:
{ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ ﴿٣٩﴾ لَا الشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ ۚ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ﴿٤٠﴾ }
[ سورة يس ].

ولكنّ هذه معجزة كونيّة خارقة للفيزياء الفلكيّة جعلها الله آية عالميّة للتّصديق بخليفة الله على العالمين الإمام المهديّ ناصر محمد اليماني؛ له وحده لا يعلم بها غير خليفة الله وعبده الإمام المهديّ ناصر محمد اليماني علم اليقين، ويشرق القمر البدر لِلَيلة النصف من شهر رمضان بعد غروب شمس يوم الأحد ليلة الإثنين؛ ذلك كون الشمس سوف تدرك القمر فيولد الهلال يوم الأحد ويغرب قبل غروب شمس يوم الأحد ليلة الإثنين بتوقيت مكّة المكرّمة وقد هو هلال أوّل الشهر (رمضان) وليس هلال آخرِ الشهر (شعبان)، فلستُ من الجاهلين وأعلم أنّه لن يُشاهِد هلال أوّل شهر رمضان بعد غروب شمس الأحد ليلة الإثنين ليلة غرّة رمضان أحدٌ في العالمين؛ كون هلال رمضان سوف يغرب قُبيل غروب شمس يوم الأحد ليلة الإثنين وهو في حالة إدراك فتجتمع به الشمس وقد هو هلالًا في ميقات إقامة صلاة الفجر عند ميقات بداية الظّل بتوقيت مكة المكرمة، وأمّا شروق القمر البدر لشهر رمضان لعامكم هذا 1442 فبعد غروب شمس الأحد ليلة الإثنين يشرق القمر بدرًا للنّاظرين في كافّة مشارق العالمين بعد غروب شمس الأحد ليلة الإثنين؛ ليلة النصف لشهر رمضان لعامكم هذا 1442 خيراً من ألف شهر شمسيّ، ألَا وأنّ طول الشهر الشمسيّ ألف شهر ويعدل ثلاثة وثمانون عامًا وأربعة أشهر مِمّا تعدّون، فأمّا ثلاثة وثمانون عامًا فتنتهي بنهاية شهر رمضان، وأمّا الأربعة أشهر فتلك الأشهر الحُرم تنتهي بنهاية شهر محرّم الرابع من الأشهر الحُرُم وهو ذاته الشهر الثاني عشر من السنة القمريّة، فهل أنتم مؤمنون قبل أن يأتي وعد الفتح بكوكب العذاب سقر؟ أو أمر من عند الله مباشرةً فتصبحوا نادمين.

ويا أهل اليمن، إذا لم يَغْزُكم الله بعدُ بجنود الله الصغرى الأشدّ بطشًا فاعلموا علم اليقين أنّ آية طوفان سبأ -سيل العرم- على اليمن (عموم) آية حتميّة الوقوع.

ويا معشر العالمين، نبشّركم بآيات عذاب تترى جوًّا وبرًّا وبحرًا للعالمين إضافة إلى ما سوف يملي عليهم الله ممّا يسمّونه كورونا، وما هو بكورونا! فأبشروا بجنود جديدة وشديدة البأس ممّا تسمّونها فايروسات كورونا ما لم تكونوا تحتسبون! فكما يقول المثل العربيّ: (فلم تروا بعدُ إلا شعرة من أذن البعير)، بل الكيد المتين آتٍ من ربّ العالمين في القريب العاجل وتبطل كافّة لقاحاتكم فلا تُغني عنكم من كيد الله شيئًا إلّا كما يُغني الظمآن سراب بِقِيعَةٍ في صحراء يحسبه الظمآنُ ماءً حتى إذا جاءه لم يجده شيئًا.

ويا أهل اليمن، إذا لم يصبْكم الله بجنود كورونا فلن يمسح على رؤوسكم وأنتم معرِضون والإمام المهديّ بينكم! وعليه فإنّي الإمام المهديّ أؤكّد لكم مجيء آية طوفان سيل العرم ووادي إِرَم وعلى عموم اليمن، ولا تقربوا ما سوف تكشفه الفيضانات فإنّها ملكُ الإمام المهديّ ناصر محمد اليماني خليفة الله على اليمن والعالم بأسره، ولكلٍّ منكم منها نصيب وللأقطار المنهارة اقتصاديًّا في دول العالمين نصيب كون اليمن عاصمة الخلافة الإسلاميّة العالمية، وما خبّأ الله مُلك الأمم الأولى اليمانيّة عبثًا؛ بل لخليفة الله على العالمين بقَدَر مقدور في الكتاب المسطور لبناء اليمن عاصمة الخلافة الإسلاميّة العالميّة، فبعد أن تخضع أعناق الأحزاب في اليمن لخليفة الله الامام المهديّ ناصر محمد فلكلّ حادثٍ حديث.

ويا علي عبد الله صالح، لَسوف تُخرجك الفيضانات من وَكرك الخفيّ أينما كنت! فإنّي أعلم أنّي لم أفترِ على الله أنّك آية تصديق للعالمين رغم أنفك! ولسوف تعلمون إنّا لَصادقون في كل شيءٍ بإذن الله! ولا أحدّد ميقات العذاب وإنّما نؤكّد مجيئه، والحُكمُ لله خير الفاتحين، وسلامٌ على المُرسَلين والحمدُ للهِ ربِّ العالمين..

خليفة الله على العالمين الإمام المهديّ ناصر محمد اليماني.
____________