-16-

Al Imam Al Mahdi Nasser Mohammed Al Yamani
11 - رجب - 1442 هـ
23 - 02 - 2021 مـ
12:23 صباحاً
( بحسب التقويم الرسمي لأمّ القرى )

[ لمتابعة رابط المشاركة الأصلية للبيان ]
https://www.mahdialumma.com/showthread.php?p=343963
_____________


Dari Al Mahdi Al Muntadhar kepada seluruh doktor para pakar perubatan yang muslim dan yang non-muslim..


Dengan nama Allah yang Maha Tunggal lagi Maha Esa, Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tiada suatu apapun yang setara dengan-Nya dalam wujud, demikianlah Allah, tiada tuhan yang berhak disembah kecuali Dia, sembahlah Allah yang Maha Esa semata-mata tiada sekutu bagi-Nya, kami menyeru kalian menuju Allah, agar Dia mengampuni kalian dari dosa-dosa dan memberi tempoh kepada kalian sampai pada suatu masa yang ditentukan

Maka bertakwalah kepada Allah wahai sekalian para doktor pakar perubatan umat manusia, wahai yang membuat manusia tertangguh untuk kembali dan bertaubat kepada Tuhan mereka, disebabkan perkara yang dijanjikan kepada manusia dengan keberhasilan dan keberkesanan vaksin-vaksin untuk melawan apa yang kalian namakannya sebagai virus Corona, padahal ianya bukan Corona

Namun ianya adalah virus-virus dari suatu nyamuk asalnya dan kalian tidak mengetahuinya, Allah menciptakan virus-virus itu dari telur-telur nyamuk yang baru dalam penciptaan; Allah menciptakan nyamuk itu dengan "Kun"; dari kalimat-kalimat qudrah kemahakuasaan Allah, tidaklah kalian diberi ilmu pengetahuan melainkan sedikit


Maka dengarkanlah, sadari dan fikirkan perkara yang kelak aku nyatakan kepada kalian dengan kebenaran, tidak melulu menjangkakan dengan persangkaan, kerana persangkaan itu berkemungkinan betul atau salah, boleh jadi ia dan boleh jadi tidak, akan tetapi aku Al Imam Al Mahdi Nasser Mohammed Al Yamani, khalifah Allah untuk seluruh dunia, aku tidak mengatakan terhadap Allah kecuali kebenaran yang sepatutnya, yang kalian akan mendapati ianya benar dalam kenyataan

Allah telah membalas dan berencana untuk menggagalkan vaksin-vaksin yang kalian buat, untuk melawan tentera-tentera Allah yang kalian namakannya sebagai virus-virus Corona, justeru tidak lama lagi kelak kesemua vaksin kalian akan gagal, demikian itulah pembalasan dan perencanaan Allah, buat menentang apa yang kalian kerjakan untuk melawan tentera-tentera kecil-Nya, pembenaran terhadap firman Allah Ta'ala:

Dan supaya aku membacakan Al Quran (kepada manusia). Maka barangsiapa yang mendapat petunjuk maka sesungguhnya ia hanyalah mendapat petunjuk untuk (kebaikan) dirinya, dan barangsiapa yang sesat maka katakanlah: "Sesungguhnya aku (ini) tidak lain hanyalah salah seorang pemberi peringatan". (92) Dan katakanlah: "Segala puji bagi Allah, Dia akan memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kebesaran-Nya, maka kamu akan mengetahuinya. Dan Tuhanmu tiada lalai dari apa yang kamu kerjakan". (93)
Maha Benar Allah
[An Naml]


Ataukah kalian ini menyangka Allah lalai dari makar perbuatan kalian dengan vaksin-vaksin itu?! Kelak pasti kalian akan lihat tanda-tanda kekuasaan-Nya menentang makar perbuatan kalian, maka janganlah kalian terpedaya dengan antibodi yang Allah buatkan kalian salah tanggap terhadapnya, kononnya vaksin-vaksin itu akan sukses, sebaliknya yang demikian adalah perang psikologi dari Allah, dan setelah kegembiraan akan terjadi hasil keputusan yang tidak kalian harapkan, vaksin-vaksin kalian gagal

Ini kerana orang-orang yang berpaling berada dalam situasi pembalasan dan perencanaan Allah, hinggakan kalian terpedaya dengan antibodi kekebalan tubuh lantas terburu-buru untuk divaksinasi, lalu Allah mengarahkan bala tentera-Nya untuk menggagalkan vaksin kalian, lantas vaksin itu menambahkan kekhawatiran dan kesusahan dalam diri semua orang yang telah divaksinasi, apakah mereka takut terhadap gejala-gejala vaksin? Ataupun mereka takut ditimpa virus yang mencekik membuatkan mereka tersesak nafas
?
Ingatlah bahawasanya kalian menghadapi peperangan dari Allah yang empunya strategi yang samar tersembunyi, demikian itu agar kalian menyadari ianya bukan perang wabak secara sembrono tanpa tujuan, yang boleh menimpa orang dewasa dan anak-anak.. jauh, jauh sekali..

Demi Tuhan langit dan bumi, sesungguhnya kalian berada dalam makar rencana azab seksaan dari Allah, yang Allah kirimkan untuk mengazab orang-orang dewasa sahaja yang berpaling dari Al Quran (ianya tidak menimpa anak-anak dan bayi), kerana hujjah tidak ditegakkan ke atas mereka yang belum baligh, Maha Suci Dia, tidaklah Tuhanmu menganiaya sesiapa;

Bahkan azab seksaan yang menghancurkan bagi orang-orang kafir sebelum kalian, keluar perintah Allah dengan kalimah "Kun" dalam sekelip mata kepada anak-anak yang memeranjatkan mereka lantas mereka mati semuanya, sebelum Allah membinasakan bapak-bapak mereka dengan azab seksaan yang besar

Kemudian (setelah anak-anak dimatikan) Allah menghancurkan bapak-bapak mereka dengan sehancur-hancurnya, kerana anak-anak punya hujjah terhadap Tuhan mereka, bukankah Allah tidak mengutuskan para rasul, para khalifah dan para pemimpin yang memimpin dengan petunjuk wahyu, melainkan mereka semua diutus untuk mengajak dan menyeru manusia (yang telah mencapai kedewasaan di antara mereka) untuk menyembah Allah yang Maha Esa semata-mata tiada sekutu bagi-Nya, sehinggalah bilamana mereka berpaling dari seruan dakwah, Allah membinasakan mereka, kerana tiada hujjah buat mereka terhadap Tuhan mereka dengan alasan penyeru Allah tidak diutus kepada mereka
?
Pembenaran terhadap firman Allah Ta'ala:
(Mereka Kami utus) selaku rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul itu. Dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (165)
[An Nisaa]


Pembenaran terhadap firman Allah Ta'ala:
Dan diletakkanlah kitab, lalu kamu akan melihat orang-orang bersalah ketakutan terhadap apa yang (tertulis) di dalamnya, dan mereka berkata: "Aduhai celaka kami, kitab apakah ini yang tidak meninggalkan yang kecil dan tidak (pula) yang besar, melainkan ia mencatat semuanya; dan mereka dapati apa yang telah mereka kerjakan ada (tertulis). Dan Tuhanmu tidak menganiaya seorang juapun". (49)
[Al Kahfi]


Disebabkan inilah kalian dapati Allah menimpakan orang-orang dewasa dengan azab seksaannya yang lebih kecil, selain yang di bawah umur baligh dari kalangan anak-anak dan bayi-bayi, kerana mereka tidak ditimpakan dengan virus azab seksaan yang hak, petanda untuk seluruh dunia; sesungguhnya Tuhan kalian tidak berbuat aniaya terhadap hamba-hamba-Nya, pembenaran terhadap firman Allah Ta'ala:

Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan barangsiapa yang sesat maka sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan Kami tidak akan mengazab sebelum Kami mengutus seorang rasul. (15)
Maha Benar Allah
[Al Israa]


Aku tidak menolak akan adanya para penentang yang menghalang-halangi manusia dari kebenaran, mereka akan membuat hitungan statistik harian bagi anak-anak setelah bayan keterangan ini, namun aku mengakhirkannya agar kalian mendengarkan sendiri pengakuan dari mereka sebelum ini, bahawa mereka dapati ianya benar-benar tidak menimpa anak-anak, kemudian kalian sama sekali tidak menemukan mereka membawakan penyebabnya secara ilmiah yang masuk akal dan logik, tentang mengapa ianya tidak menimpa anak-anak

Jika mereka mengatakan penyebabnya adalah kerana kekuatan sistem kekebalan tubuh anak-anak, maka untuk itu kami bungkam mereka dengan firman Allah Ta'ala:
Allah, Dialah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah, kemudian Dia menjadikan (kamu) sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat, kemudian Dia menjadikan (kamu) sesudah kuat itu lemah (kembali) dan beruban. Dia menciptakan apa yang dikehendaki-Nya dan Dialah Yang Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa. (54)
[Ar Ruum]


Walau bagaimanapun, perkara yang aku tahu pasti dari Tuhan Semesta Alam, kelak mereka akan ditimpa kebingungan dan sangat kehairanan, oleh ulah makar dari apa yang mereka namakannya sebagai virus Corona, para doktor pakar perubatan akan melihat perkara yang mengagumkan, yang membuatkan mereka sadar virus Corona mempunyai strategi peperangan dalam pertempuran, ulah makar yang licik, perencanaan dan pengalihan dalam pertempurannya, bukannya menyerang secara rawak terhadap sesiapa yang terkena

Demikian itu adalah untuk menghilangkan pemikiran mereka, bahawa ianya hanya suatu wabak seperti wabak-wabak lain; bahkan ianya adalah azab seksaan virus-virus dari suatu nyamuk yang kalian tidak punya pengetahuan tentangnya, ataukah kalian menemukan dari mana ianya berasal
?
Maha Suci Allah yang Maha Agung
!
Kalian sama sekali tidak akan menemukan sumber dari apa yang kalian namakannya sebagai virus Corona, tidak pula bagaimana ianya terjadi, lantaran kalian sesungguhnya tidak tahu dari arah mana Allah melaksanakan istidraj terhadap kalian dengan virus-virus, dalam peperangan kecil dari Allah yang mendunia dengan sekecil-kecil tentera-tentera-Nya dalam Kitabullah


Wahai sekalian umat manusia seluruhnya, hendaklah kalian semua mengetahui dengan pasti akan hakikat perintah Allah kepada khalifahnya "NUUN WAL QALAMI -Nuun, demi pena-", pada firman Allah Ta'ala:
Maka serahkanlah (ya Muhammad) kepada-Ku (urusan) orang-orang yang mendustakan perkataan ini (Al Quran). Nanti Kami akan menarik mereka dengan berangsur-angsur (ke arah kebinasaan) dari arah yang tidak mereka ketahui, (44) dan Aku memberi tangguh kepada mereka. Sesungguhnya rencana-Ku amat tangguh. (45)
[Al Qalam]


Oleh kerana perintah Allah kepada khalifah-Nya Pembela Muhammad -Nasser Mohammed-, yang menghujjah kalian dengan pena yang senyap secara global di era hiwar sebelum muncul, untuk menegakkan hujjah terhadap kalian dengan dalil hujjah ilmu pengetahuan yang muhkam dalam Al Quran, maka kalian tidak dapat memotong ucapanku dan aku juga tidak dapat memotong ucapan kalian;

Namun kami membuatkan kalian terpaksa bertadabbur merenungkan kata-kataku (dengan penulisan) dari awal bayan keterangan sampai selesai, lantas kalian akan menemukan keteranganku itu membungkam akal fikiran kalian dengan sebenar-benarnya, ini kerana perutusan Al Imam Al Mahdi Pembela Muhammad tidaklah sama seperti perutusan para rasul; kerana para rasul itu, tiadalah respon kaum mereka kecuali dengan ucapan yang sama sahaja:
Bahkan mereka berkata: "Sesungguhnya kami mendapati bapak-bapak kami menganut suatu agama, dan sesungguhnya kami orang-orang yang mendapat petunjuk dengan (mengikuti) jejak mereka". (22)
[Az Zukhruf]


Tiada suatu kitab pada mereka dari Tuhan Semesta Alam yang mereka jadikan pegangan, pembenaran terhadap firman Allah Ta'ala:
Atau adakah Kami memberikan sebuah kitab kepada mereka sebelum Al Quran, lalu mereka berpegang dengan kitab itu? (21) Bahkan mereka berkata: "Sesungguhnya kami mendapati bapak-bapak kami menganut suatu agama, dan sesungguhnya kami orang-orang yang mendapat petunjuk dengan (mengikuti) jejak mereka". (22)
[Az Zukhruf]


Manakala Al Imam Al Mahdi Nasser Mohammed Al Yamani, maka pada umat-umat yang diutuskannya kepada mereka itu, ada banyak qaul dalam kitab-kitab yang menyimpang dan menyesatkan, dengan perkara selain wahyu yang Allah turunkan, sebagaimana yang ada pada umat Yahudi dan Nasrani, orang-orang yang telah merubah dan memesongkan kitab suci Taurat dan Injil

Adapun orang-orang Islam kaum muslimin yang ummiy, maka pada mereka ada buku-buku catatan yang dipenuhi oleh hadits-hadits dan riwayat-riwayat, yang kebanyakan darinya itu adalah bertentangan dengan muhkam Al Quran kecuali sedikit sekali dari hadits-hadits yang hak padanya, hadits-hadits yang tidak bertentangan dengan muhkam Al Quran, akan tetapi para ulama, kalian akan dapati mereka itu tidak mengikuti hadits-hadits yang hak dalam kitab-kitab ilmu hadits; malah kelak mereka akan meninggalkannya dan mengikuti perkara yang bertentangan dengan Al Quran, dan mereka mengikuti perkara yang bertentangan dengan akal fikiran dan logika

Ini kerana mereka adalah para pengikut yang mengikuti secara membuta tuli terhadap para pendahulu mereka, mereka lebih mengutamakan nukilan dari akal fikiran, maka mereka telah menyesatkan diri mereka sendiri dan turut menyesatkan umat mereka, disebabkan hadits-hadits yang palsu berisi pendustaan dan pembohongan terhadap Nabi serta para sahabatnya yang mulia

Demikian itu adalah makar tipudaya dari sekelompok orang munafik di antara para sahabat, mereka menampakkan keimanan dan menyembunyikan kekafiran mereka, makar tipu daya mereka dengan perkara yang tidak diucapkan oleh Nabi -'alayhish sholaatu was salaamu-, dari hadits-hadits sunnah yang menjelaskan, yang mana sekiranya mereka mengemukakan dan menghadapkan hadits-hadits itu pada muhkam ayat-ayat Al Quran yang jelas lagi menjelaskan untuk semua orang, pasti mereka akan dapati ada banyak pertentangan antara hadits-hadits maudhu' itu dengan muhkam Al Quran;

Yakni dalam nisbah seratus persen ianya bertentangan sama sekali, kerana yang hak dan yang batil itu berlawanan tidak sejalan, namun umat Islam menolak seruan dakwah khalifah Allah, Al Mahdi Pembela Muhammad -Nasser Mohammed-, untuk memeriksa hadits-hadits dalam Shahih Bukhari dan Muslim, juga dalam kitab Bihaarul Anwar dengan mengemukakannya pada muhkam Al Quran
!!
Akan tetapi kesemuanya Sunnah dan Syi'ah enggan dan menolak untuk mencari keputusan hukum dari kitab suci yang terpelihara lagi terjaga dari sebarang perubahan dan pemalsuan; itulah kitab suci Al Quran, malah para penafsir mereka juga begitu, mereka mengikuti kebanyakan riwayat dusta dan bohong (dari Ibnu Abbas) untuk mentakwilkan Al Quran, alangkah banyaknya riwayat palsu yang mereka ikuti
!
Ini kerana syaitan-syaitan manusia tidak mampu untuk mengubah sesuatu dari firman Allah dalam Al Quran, tiada yang dapat mereka lakukan selain memulakan kejahatan mereka dengan meletakkan hadits-hadits dan riwayat-riwayat yang direkayasa dari Nabi Allah beserta para sahabat Nabi yang mulia, supaya mereka dapat menyesatkan umat Islam dan menghalang-halangi mereka dari mengikuti jalan Allah yang hak, Al Quran

Maka berhasillah kaum munafik untuk menghalang-halangi umat dari jalan kebenaran setelah kewafatan Nabi hingga umat zaman ini, sehinggakan kalian tidak mendapati mereka berpegang pada ajaran yang benar, tidak dengan Al Quran dan tidak pula dengan sunnah Rasulullah yang hak, andai sahaja Allah tidak berkehendak untuk memulainya dengan orang-orang yang mendustakan Al Quran secara zahir dan batin, pembenaran terhadap firman Allah Ta'ala:
Maka serahkanlah (ya Muhammad) kepada-Ku (urusan) orang-orang yang mendustakan perkataan ini (Al Quran). Nanti Kami akan menarik mereka dengan berangsur-angsur (ke arah kebinasaan) dari arah yang tidak mereka ketahui, (44)
[Al Qalam]


Ianya masih enteng bagi mereka, kelak pasti mereka akan tahu tatkala mereka tidak memperhatikan dan mengambil pengajaran, dengan apa yang Allah perbuat terhadap sesiapa yang Dia kehendaki dari kalangan orang-orang yang mengingkari Al Quran, Allah menimpakan kepada sesiapa yang Dia kehendaki di antara mereka dengan tentera-tentera azab seksaan di dalam dada

Kelak Allah akan menambahkan kepada mereka penguat baru (virus) yang diikuti dengan penguat lain yang lebih hebat, setiap penguat adalah lebih kuat dari penguat yang sebelumnya, kelak Allah benar-benar akan membuatkan vaksin-vaksin mereka menjadi sia-sia kesemuanya, kelak mereka akan tahu hakikat tantangan-tantangan Al Imam Al Mahdi Nasser Mohammed Al Yamani sejak tarikh
10 Rajab 1441H bersamaan 5 Maret 2020:

Mengenai orang-orang yang menerima vaksinasi dalam keadaan mereka tidak mahu dan secara paksaan dari pemerintah dan kerajaan mereka, maka hendaklah mereka bertawakkal kepada Allah, dengan mengatakan:
Katakanlah: "Sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah untuk kami. Dialah Pelindung kami, dan hanya kepada Allah orang-orang yang beriman harus bertawakal". (51) [At Taubah], kerana mereka dalam status tidak menyukai cara negara mereka memperlakukan mereka, namun hati mereka tenang dengan keimanan, mereka percaya bahawa Allah-lah yang menjaga mereka dari azab seksaan-Nya, dan Allah juga yang akan menjaga mereka dari gejala-gejala dan kesan sampingan vaksin-vaksin yang diberikan secara paksa tanpa ada pilihan


Aku berharap dari Allah dengan hak LAA ILAAHA ILLAA HU -Tiada tuhan yang berhak disembah selain Dia-, dengan hak rahmat-Nya yang telah Dia tetapkan ke atas Diri-Nya, dengan hak agungnya kenikmatan redha Diri-Nya, agar Dia segera mengeluarkan perintah dari sisi-Nya, untuk menggagalkan seluruh vaksin mereka, hingga keberkesanan semua vaksin menjadi kosong sebelah kiri, membuatkan mereka berputus asa dari semua vaksin dan kembali kepada Tuhan mereka untuk menghilangkan keburukan dari mereka, dengan syarat mereka mengikuti khalifah-Nya yang menyeru mereka untuk mengikuti Kitabullah Al Quran, hanya itulah permohonan doa dari hamba-Nya

Demikian itu agar seluruh dunia segera kembali kepada Tuhan mereka untuk melenyapkan azab seksaan-Nya dari mereka, maka demi Allah, demi Allah, sama sekali tidak akan ada yang dapat menghilangkan keburukan azab seksaan Allah dari umat manusia selain-Nya, azab seksaan Allah tidak dapat dilenyapkan dengan asbab, sesiapa yang Allah hilangkan azab seksaan-Nya darinya, maka itu disebabkan oleh permohonan doanya kepada Tuhannya dengan rendah hati untuk menghilangkan keburukan yang menimpanya, ini kerana memang tabiat umat manusia ketika mana terputus segala asbab mereka untuk selamat, maka mereka bersungguh-sungguh memohon kepada Tuhan mereka dengan segala kerendahan hati untuk menghilangkan kemudharatan dari mereka

Akan tetapi sayangnya, setelah itu mereka berlalu sambil berpaling dari Tuhan mereka, seolah-olah mereka tidak pernah berdoa memohon kepada-Nya untuk melenyapkan kemudharatan yang menimpa mereka sebelumnya, Allah Ta'ala berfirman:

Dan apabila manusia itu ditimpa kemudharatan, dia memohon (pertolongan) kepada Tuhannya dengan kembali kepada-Nya; kemudian apabila Tuhan memberikan nikmat-Nya kepadanya lupalah dia akan kemudharatan yang pernah dia berdoa (kepada Allah) untuk (menghilangkannya) sebelum itu, dan dia mengada-adakan sekutu-sekutu bagi Allah untuk menyesatkan (manusia) dari jalan-Nya. Katakanlah: "Bersenang-senanglah dengan kekafiranmu itu sementara waktu; sesungguhnya kamu termasuk penghuni neraka". (8)
[Az Zumar]


Maka bertakwalah kalian kepada Allah, ketahuilah dengan sesungguhnya bahawa tentera-tentera Allah, virus-virus dari suatu nyamuk yang tidak kalian ketahui mengenainya, mereka benar-benar akan menguasai dalam peperangan mereka terhadap seluruh dunia, untuk membuatkan umat manusia tunduk patuh kepada khalifah Allah dan hamba-Nya, Al Mahdi Pembela Muhammad -Nasser Mohammed-

Maka dari itu janganlah kalian menganiaya diri kalian sendiri dengan menunda-nunda, larilah kalian semua menuju Allah, sesungguhnya aku memberi peringatan yang nyata kepada kalian dari-Nya dengan bayan keterangan yang hak bagi Al Quran, hendaklah kalian semua mentaati Allah dan khalifah-Nya, ikutilah kitab suci Al Quran mudah-mudahan kalian dirahmati oleh Allah

Sesungguhnya bayan keterangan penyembuh dan penawar telah datang kepada kalian, untuk melenyapkan azab seksaan Allah secara umumnya, dalam bayan keterangan yang telah kami tuliskan pada
26 Ramadhan 1441H yang berjudul seperti berikut:
Virus Corona dan bayan keterangan pemutus yang sebenar, pemisah antara yang hak dan yang batil, bukan senda gurauan..
https://www.mahdialumma.com/showthread.php?p=330194#post330194
selesaiBukan setakat itu sahaja; bahkan pertempuran -At Tanaawusy- Kaukabul 'Azab (Planet Hukuman) Saqar sungguh telah mendekat dan semakin dekat, membuatkan azab seksaan yang kalian namakannya sebagai bencana, yang kalian sebut sebagai perubahan iklim cuaca semakin meningkat, betapa sering kami memperingatkan kalian dari azab seksaan Allah sejak enambelas tahun;

Demikian itu adalah apa yang kalian namakannya sebagai Planet Nibiru; Kaukab Saqar pembakar kulit manusia dari zaman ke zaman, kelak ia akan tampak kepada kalian dari selatan bumi dan matahari, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang benar, dan pastinya laknat Allah tetap ke atas orang-orang yang berdusta, jika aku berbohong maka aku yang akan ditimpa akibatnya, namun jika aku benar dan kalian mendustakan, maka tentu kelak kalian akan ditimpa perkara yang kami janjikan kepada kalian dengan kebenaran, sebagai amaran dari Allah untuk orang-orang yang enggan dan menolak, yang menyombongkan diri mereka dan mendurhakai Allah dan khalifah-Nya Al Mahdi Al Muntadhar Nasser Mohammed Al Yamani

Sekiranya kalian membenarkan penyeru ke jalan Allah, mengapa pula Allah akan berbuat untuk mengazab kalian sedang Allah-lah yang Maha Pengasih dari sekalian yang mengasihani? Akan tetapi jika kalian mendustakan, maka azab seksaan tentu akan menimpa kalian, pastinya pada waktu yang telah ditentukan oleh Allah, sesungguhnya Allah tidak memungkiri janji, maka dari itu bertakwalah kalian kepada Allah dan beribadatlah hanya kepada-Nya, tiada penolong dan pembela bagi kalian di dunia dan di akhirat selain dari Allah, maka mengapakah kalian tidak takut kepada Allah yang empunya kerasnya pembalasan
?
Justeru itu bertakwalah kalian semua kepada Allah wahai orang-orang yang menggunakan akal fikiran, taat dan patuhlah kepada Allah dan khalifah-Nya Al Mahdi, yang menyeru kalian untuk mengikuti Kitabullah Al Quran; taat dan patuhlah kalian kepada Allah dan khalifah-Nya mudah-mudahan kalian dirahmati, Allah tidak akan menambahkan kepada orang-orang yang bersyukur di antara kalian dari kalangan pembesar-pembesar kalian, kecuali Allah tambahkan kekuasaan dan kemuliaan kepada mereka yang bersyukur itu

Aku bersumpah demi Tuhanku dan Tuhan mereka, Allah Tuhan Semesta Alam, sesungguhnya mereka berjalan di jalan yang bertentangan untuk menyelamatkan diri mereka dan umat mereka dari azab seksaan tentera Allah -apa yang mereka namakannya sebagai Corona-

Aku bersumpah demi Dzat yang meninggikan langit tanpa tiang yang dapat kalian lihat, sesungguhnya kelak Allah akan melanjutkan tempoh untuk mereka dengan tentera-tentera-Nya berturut-turut, bergantian satu persatu; sebagai tanda-tanda dan bukti-bukti yang jelas; setiap petanda lebih besar dari petanda sebelumnya, sama ada dalam caranya, kecepatan ulah makarnya, besar bahayanya dan kemudharatan yang dibawanya menimpa dada dan kecepatan tersebarnya.

Demikian itulah antara sekecil-kecil tentera Allah dalam Al Quran, ianya tidak menerima perintah dari malaikat, tidak pula dari jinn apalagi dari manusia; bahkan ianya menerima pengajaran, arahan dan perintah dari Ar Rahman, Dzat yang menciptakan manusia, yang Maha Mengetahui titik-titik kelemahan umat manusia, dan Maha Mengetahui dengan terperinci penciptaan manusia, pembenaran terhadap firman Allah Ta'ala:

Dan rahasiakanlah perkataanmu atau lahirkanlah; sesungguhnya Dia Maha Mengetahui segala isi hati. (13) Apakah Allah Yang menciptakan itu tidak mengetahui (yang kamu lahirkan atau rahasiakan); dan Dia Maha Halus lagi Maha Mengetahui? (14)
[Al Mulk]


Kerana tentera-tentera Allah tidak mengetahui perkara ghaib; namun ianya adalah hamba-hamba Allah; virus-virus dari suatu nyamuk; makhluk baru yang tidak mempunyai apa-apa pengalaman mengenai selok belok dalaman tubuh manusia, pembenaran terhadap firman Allah Ta'ala:

Atau siapakah yang menciptakan (manusia dari permulaannya), kemudian mengulanginya (lagi), dan siapa (pula) yang memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Apakah disamping Allah ada tuhan (yang lain)?. Katakanlah: "Unjukkanlah bukti kebenaranmu, jika kamu memang orang-orang yang benar". (64) Katakanlah: "Tidak ada seorangpun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang ghaib, kecuali Allah", dan mereka tidak mengetahui bila mereka akan dibangkitkan. (65)
[An Naml]


Aku ulangi memperingatkan semua orang yang berpaling dari Al Quran dengan perintah Allah kepada khalifah-Nya, Al Imam Al Mahdi Nasser Mohammed Al Yamani, khalifah Allah untuk seluruh dunia, agar aku menyerahkan urusan kalian kepada-Nya untuk menundukkan kalian dengan sekecil-kecil tentera-Nya dalam Al Quran wahai sekalian pemilik kesombongan dan keangkuhan di bumi dari kalangan pemimpin-pemimpin umat manusia, pembenaran terhadap firman Allah Ta'ala:

Maka serahkanlah (ya Muhammad) kepada-Ku (urusan) orang-orang yang mendustakan perkataan ini (Al Quran). Nanti Kami akan menarik mereka dengan berangsur-angsur (ke arah kebinasaan) dari arah yang tidak mereka ketahui, (44)
Maha Benar Allah
[Al Qalam]


Adakah kalian mengetahui sumber asalnya wahai Xi Jinping, presiden China, wahai presiden Amerika Joe Biden?
Demikian itulah perkara yang telah aku tantang kalian dengannya sejak tahun lalu dengan bayan keterangan berjudul:
Virus Corona adalah sebahagian azab yang lebih kecil sebelum kedatangan azab yang lebih besar, mudah-mudahan mereka kembali ke jalan yang benar..
https://www.mahdialumma.com/showthread.php?p=324308#post324308Allah-lah yang akan memutuskan perkara antara aku dan orang-orang yang enggan dan menyombongkan diri mereka, Allah-lah sebaik-baik yang memutuskan perkara, Dia akan membimbing dan memberi petunjuk kepada hamba-hamba-Nya yang tersesat, yaitu orang-orang yang sekiranya mereka mengetahui kebenaran pasti mereka mengikutinya, sesungguhnya janji Allah benar dan Dia-lah yang Maha Pengasih dari sekalian yang mengasihani


Salam ke atas para rasul dan segala puji bagi Allah Tuhan Semesta Alam

Khalifah Allah dan hamba-Nya, Al Imam Al Mahdi Nasser Mohammed Al Yamani

______________

اقتباس المشاركة: 343994 من الموضوع: سلسلةُ بيانات البعوضة الخفيّة وسرّ فايروس كورونا ..

- 16 -
الإمام المهديّ ناصر محمد اليماني
11 - رجب - 1442 هـ
23 - 02 - 2021 مـ
12:23 صباحاً
( بحسب التقويم الرسمي لأمّ القرى )

[ لمتابعة رابط المشاركة الأصلية للبيان ]
https://www.mahdialumma.com/showthread.php?p=343963
_____________


من المهديّ المُنتظَر إلى كافّة أطباء البشر مُسلمهم والكافر ..

بسم الله الواحد الأحد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد في الوجود، ذلكم الله لا إله إلا هو فاعبدوه وحده لا شريك له وندعوكم إليه ليغفر لكم من ذنوبكم فيؤخّركم إلى أجلٍ مسمّى، فاتّقوا الله يا معشر أطباء البشر يا من تؤخّرون البشر عن الرجوع والتوبة والإنابة إلى ربّهم بسبب ما تعِدونَهم بنجاح اللّقاحات ضد ما تسمونها فايروسات كورونا، وليست بكورونا بل فايروسات بعوضةٍ ما منشأها، ولا تحيطون بها علماً يخلُقها الله من بويضاتِ بعوضةٍ جديدةٍ في الخلق؛ خلقها الله بـ( كن؛ من كلمات قدرتهِ )، وما أوتيتم من العلم إلاّ قليلاً.

فاسمعوا وعوا واعقلوا ما سوف أفتيكم به بالحقّ وليس مجرّد توقّعاً بالظنّ، كون الظن يحتمل الصح والخطأ وقد يكون وقد لا يكون، ولكني الإمام المهديّ ناصر محمد اليماني خليفةَ الله على العالمين لا أقول على الله إلاّ الحقّ الحقيق الذي سوف تجدونهُ الحقّ على الواقع الحقيقي، مكرَ الله لفشلِ ما تعملونَ من لقاحات ضدّ جنود الله ما تسمونها فايروسات كورونا فسوف يُفشِل كافّة لقاحاتهم قريباً أجمعين وذلكم مكر مضاد لعملكم ضد جنوده الصغرى، تصديقًا لقول الله تعالى:
{ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ ۖ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۖ وَمَن ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ ﴿٩٢﴾ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّـهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا ۚ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٩٣﴾ } صدق الله العظيم [النمل].

أم إنكم تظنون إنّ الله غافلٌ عن مكْركُم بلقاحاتكُم؟! ولسوف ترون آياته المضادّة لمكركم فلا تغرنّكم الأجسام المضادّة التي يوهمكُم الله بها وأنّ لقاحاتكم سوف تنجح، وإنّما ذلك حرب من الله نفسيّة فيحدث من بعد الفرح نتيجة عكسيّة فتفشل لقاحاتكم كون المعرضون في حالة مكر حتى تغرّهم الأجسام المضادّة فيهرعون للتلقيح فمن ثمّ يأمر الله جنوده بإفشال اللقاح فيزيدهم اللقاح همّاً وغمّاً في أنفسهم كافة الملقَّحين، فهل يتخوّفون من أعراض اللّقاح؟ أم يتخوّفون من إصابة الفايروس الخانق؟ فاعلموا أنّكم في حربٍ منَ الله ذات استراتيجيّة خفيّة، ذلكم حتى تعلمون أنّها ليست حرباً عشوائيّة وبائيّة تُصيب الكبار والصغار.. هيهات هيهات.. وربِّ الأرض والسماوات إنكم في مكرِ عذابٍ من الله أرسلَه الله لتعذيب المعرضين عن القرآن العظيم فقط مَن بلغ سن البلوغ (فلا يصيب الأطفال والصبيان) كونها لم تُقَم عليهم الحجة ببلوغ رشد العقل، سبحانه فلا يظلم ربّك أحداً؛ بل حتى العذاب المدمّر للكفّار من قبلكم تصدُر في لمحِ البصر كلمةً من الله إلى الأطفال (كن) فيصعقون فيموتون جميعاً قبل أن يهلك الله آباءهم ثم يهلك آباءهم بعذابٍ عظيم فيدمّرهم تدميراً كون الأطفال لهم حجّة على ربّهم، فهل يرسل الله رسله وخلفاءه من أئمة الكتاب إلا لدعوة الناس (من بَلغ رشده منهم) إلى عبادة الله وحده لا شريك له حتى اذا أعرضوا فأهلكهم الله فلا تكون لهم حجّة على ربّهم بعدم بعث داعي الله إليهم؟ تصديقاً لقول الله تعالى:
{ رُّسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّـهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ ۚ وَكَانَ اللَّـهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿١٦٥﴾ } [النساء].

وتصديقاً لقول الله تعالى: { وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَالِ هَـٰذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا ۚ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا ۗ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ﴿٤٩﴾ } [الكهف].

ولهذا السّبب تجدونه يصيب بعذابه الأدنى الكبار إلّا ما دون سن البلوغ من الأطفال والصبيان فإنه لا يصيبهم بفايروس العذاب الحقّ آية للعالمين؛ إنّ ربّكم ليس بظلامٍ للعبيد، تصديقاً لقول الله تعالى: { مَّنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۖ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ﴿١٥﴾ } [الإسراء].

ولا أستبعد أن يقوم الصّادون بحصيلة يوميّة للأطفال من بعد هذا البيان، ولكنّي أخّرته حتّى تسمعوا اعترافهم من قبل أنهم يجدونه حقاً لا يصيب الأطفال ثمّ لا ولن تجدوهم يأتوكم بسبب علمي يقبله العقل والمنطق عن سبب عدم إصابتهم، فإن قالوا بسبب قوة جهازهم المناعي فمن ثمّ نردّ نلجمهم بقول الله تعالى: { اللَّـهُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً ۚ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۖ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ ﴿٥٤﴾ } [الروم].

وعلى كل حال، ما أعلم علم اليقين من ربّ العالمين أنّها سوف تصيبهم الدّهشة الكبرى من مَكر ما يسمونه فايروس كورونا فيشاهدون الأطباء عجب العُجاب فيعلمون أنّ له استراتيجيةٍ حربية في القتال ومكراً وتخطيطاً وتحرّفاً في القتال، وليس خبط عشواء مَن يُصيب، وذلك حتى يُذهب من أفكارهم فكرة إنّه مجرّد وباء كمثل الأوبئة؛ بل عذاب فايروسات بعوضةٍ ما لا يحيطون بها علماً، أم إنّكم وجدتّم منشأها؟ سبحان الله العظيم! فلا ولن تجدوا مصدر ما تسمونه فايروس كورونا ولا كيف تكوّن، فإنكم لا تعلمون من أين يستدرجكم الله بها في حربه العالميّة الصّغرى بأصغر جنود الله في الكتاب.

ويا معشر البشر أجمعين، عليكم أن تعلموا علمَ اليقين حقيقة أمر الله إلى خليفته "
ن والقلم" في قول الله تعالى: { فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَـٰذَا الْحَدِيثِ ۖ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٤٤﴾ وَأُمْلِي لَهُمْ ۚ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ ﴿٤٥﴾ } [القلم].

فبما إنّ أمر الله إلى خليفته
(ناصر محمد) الذي يحاجّكم بالقلم الصامت عالمياً في عصر الحوار من قبل الظهور ليُقيم عليكم الحجة بسلطان علم محكم القرآن العظيم، فلن تستطيعوا أن تقاطعوني في الكلام ولا أستطيع أن أقاطعكُم؛ بل نُجبركم على تدبّر القول من أول البيان إلى آخره فتجدوه يلجم عقولكم إلجاماً كون بعث الإمام المهديّ ناصر محمدٍ ليس كبعث الرّسل؛ كون الرّسل ما كان جواب قومهم إلاّ كلمةٍ واحدةٍ فقط: { بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُّهْتَدُونَ ﴿٢٢
} [الزخرف].

فليسَ لدَيهم كتابٌ من ربّ العالمين هم به مستمسِكون، تصديقاً لقول الله تعالى: { أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِّن قَبْلِهِ فَهُم بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ ﴿٢١﴾ بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُّهْتَدُونَ ﴿٢٢﴾ } [الزخرف].

وأما الإمام المهدي ناصر محمد اليماني فالأمم المبعوث فيهم لديهم كثيراً من القول في كتب محرّفة بغير ما أنزلَ الله كما لدى اليهود والنّصارى الّذين حرّفوا التوراة والإنجيل، وأمّا المسلمون الأميّون فلديهم كتيّبات مِلؤها أحاديث وروايات فيها كثير مخالفة لمحكم القرآن العظيم إلاّ قليلاً فيها من الأحاديث الحقّ التي لا تخالف القرآن، ولكن العلماء تجدوهم لا يتّبعون الأحاديث الحق في كتب علم الحديث؛ بل سوف يذَروها فيتّبعوا ما يُخالف القرآن العظيم وما يُخالف العقل والمنطق كونَهم أصحاب اتّباعٍ أعمى لسلفِهم ويرجّحون النقل على العقل فأضلّوا أنفسهُم وأضلّوا أمّتهم بسبب الأحاديث الموضوعةِ زوراً وبهتاناً عن النّبي وصحابتهِ المكْرَمين، وذلك مكرٌ من طائفة بين الصّحابة منافقين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر والمكر غير الذي يقوله عليه الصلاة والسلام من أحاديث سنّة البيان، فلو عرَضوها على محكم آيات القرآن البيّنات للجميع لوجدوا إنّ بين تلك الأحاديث الموضوعة وبين محكم القرآن اختلافاً كثيرا؛ أي بنسبة مائة بالمائة متضادّان تماماً كون الحق والباطل نقيضان لا يتّفقان، ولكنّ المسلمين رفضوا دعوة خليفة الله المهدي ناصر محمد إلى عرض أحاديث صحيح البخاري ومسلم وكتاب بحار الأنوار!! فأبوا جميعاً سنّةً وشيعة للاحتكام إلى الذّكر المحفوظ من التحريف؛ ذلكم كتاب الله القرآن العظيم، بل مفسّريهم كذلك اتّبعوا روايات كثيرة زوراً وبهتانًا (عن ابن عباس) لتأويل القرآن، فما أكثرها! كون شياطين البشر لم يستطيعوا أن يحرّفوا في كتاب الله القرآن العظيم شيئاً وما كان لهم إلّا أن عمَدوا لوضع الأحاديث والرّوايات المفتريات عن نبي الله وصحابته المكرمين لكي يضلّوا المسلمين فصدّوهم عن اتّباع سبيل الله الحق القرآن العظيم، فنجح المنافقون بصدّ أممٍ من بعد الرسول إلى أمّة اليوم، فلا تجدوهم لا على كتاب الله ولا سنّة رسوله الحق، ولولا أنّ الله يريد أن يبدأ بالمكذّبين بالقرآن ظاهراً وباطناً تصديقاً لقول الله تعالى: { فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَـٰذَا الْحَدِيثِ ۖ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٤٤﴾ } [القلم].

فلا يزال خفيفاً لديهم، ولسوف يعلمون إذا لم يعتبروا بما صنع بمن يشاء من الكفّار بالقرآن العظيم فأصاب الله ما يشاء منهم بجنديّ عذاب الصّدور، ولسوف يزيدهم مدداً جديداً يتلوه مددٌ أشدّ، وكلُ مددٍ أشدّ من ذي قبله، ولسوف يُبطِل لقاحاتهم أجمعين، ولسوف يعلمون حقيقة تحديّات الإمام المهديّ ناصر محمد اليماني منذ تاريخ: (عشرة - رجب) الموافق: (5 - 3 - 2020)، وبالنّسبة للملُقَّحين كرهاً جبريّاً من حكوماتهم فليتوكّلوا على الله فيقولوا: { قُل لَّن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّـهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا ۚ وَعَلَى اللَّـهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿٥١﴾ } [التوبة]، كونهم في وضع المُكرَهين من دولهم ولكنّ قلوبهم مطمئنة بالإيمان إنّ الله هو حافظهم من عذابه وحافظهم من أعراض اللّقاحات الجّبريّة.

وأرجو من الله بحقّ لا إله الاّ هو وبحقّ رحمتِه التي كتَب على نفسه وبحقّ عظيم نعيم رضوان نفسه أن يصدر أمراً عاجلاً من عنده بفشل كافّة لقاحاتهم حتى تكون جميعها صفراً على الشمال فيُبلِسون من كافة اللّقاحات فيرجعون إلى ربهم ليكشف الضّرّ عنهم، شرط أن يتّبعوا خليفته الدّاعي لاتّباع كتابه القرآن العظيم، وإنّما ذلك الدعاء من عبده وذلك حتى يعجّل برجوع العالمين إلى ربّهم ليكشف عنهم عذابه، فوالله ثم والله لا ولن يكشف ضرَّ عذابه عنهم سواه ولا يكشف عذاب الله بالأسباب، فمن كشفه عنه فبسبب التضرع إلى ربه ليكشف عنه السوء، كون الإنسان بطبعه إذا تقطّعت به الأسباب تضرّع إلى ربّه ليكشف عنه السوء، ولكن للأسف يمر مُعرضاً عن ربّه كأنّه لم يدعُه إلى كشف ضُرٍّ مسّه من قبل، وقال الله تعالى:
{ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّـهِ أَندَادًا لِّيُضِلَّ عَن سَبِيلِهِ ۚ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا ۖ إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ ﴿٨﴾ } [الزمر].

فاتّقوا الله واعلموا علمَ اليقين أنّ جنود الله فايروسات بعوضةٍ ما لا تحيطون بها علماً لهُم المُسَيطرون في حربهِم على العالمين لإخضاعهم لخليفة الله وعبده المهديّ ناصر محمدٍ، فلا تظلموا أنفسكم بالتّأخير وفرّوا إلى الله إنّي لكم منه نذيرٌ مُبين بالبيان الحق للقرآن العظيم، فأطيعوا الله وخليفته واتّبعوا كتابه القرآن العظيم لعلّكم تُرحمون، وقد جاءكم بيان الشّفاء لكَشف عذاب الله بشكلٍ عام في بيان كتبناه في:
(ستة وعشرين رمضان لعام 1441) بعنوانه التالي: (فايروس كورونا والبيان الفصل وما هو بالهزل..)
https://www.mahdialumma.com/showthread.php?p=329951
انتهى..

وليس ذلك فحسب؛ بل تناوش كوكب العذاب سقر قد اقترب أكثر فأكثر فيرتفع عذاب ما تسمونه بكوارث ما تسمونها التقلّبات المناخيّة، فلكَم أنذرناكم من عذاب الله منذ ستة عشر عاماً؛ ذلكم ما تسمونه كوكب نيبيرو؛ كوكب سقر اللواحة للبشر من حينٍ إلى آخر وسوف تظهر عليكُم من جنوب الأرض والشّمس وإنّا لصادقون وأن لعنة الله على الكاذبين، فإن كنت كاذباً فعليّ كذبي وإن كنتُ صادقاً وكذَّبتم فحتماً سوف يصيبُكم ما وعدناكم بالحقّ تحذيراً من الله لمن أبىٰ واستكبَر وعصى الله وخليفته المهدي المنتظر ناصر محمد اليماني، فإن صدّقتم بداعي الله فما يفعلِ الله بعذابكم وهو أرحم الراحمين؟ وإن كذّبتم فسوف يكون لِزاماً وفي أجله المسمّى إنّ الله لا يخلف الميعاد، فاتّقوا الله واعبدوه فليس لكم من دونهِ من وليّ ولا شفيع من عذابه لا في الدّنيا ولا في الآخرة، أفلا تتّقون الله شديدُ العقاب؟ فاتّقوا الله يا أولي الألباب وأطيعوا الله وخليفته المهدي الذي يدعوكم إلى اتّباع كتاب الله القرآن العظيم؛ فأطيعوا الله وخليفته لعلّكم ترحمون ولن يزيد الله الشّاكرين منكم من كبرائكم إلا عزّاً إلى عِزّه، فأقسم بربّي وربّهم (الله رب العالمين) أنهم ماشيين في الطريق المعاكس لإنقاذ أنفسهم وأمّتهم من عذاب جند الله (ما يسمونها كورونا)،
وأقسم بِمَن رفع السّماء بلا عمدٍ ترونَها إنّ الله سوف يُملي لهم جنوداً تترى؛ آيات مفصّلات؛ كلّ آيةٍ أكبر من أختها سواءً في الطريقة وسرعة المَكر وفي شدّة الضّرر في الصّدر وفي سرعة الانتشار. وتلك من أصغر جنود الله في الكتاب ولا تتلقّى الأوامر من مَلَكٍ ولا جانٍْ ولا إنسانٍ؛ بل تتلقّى التّعليم والتّسويم والأوامر من الرّحمن الذي خلقَ الإنسان ويعلم بنقاط ضَعف الإنسان ويعلم بدقّة تفاصيل خلق الإنسان، تصديقاً لقول الله تعالى: { وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ ۖ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿١٣﴾ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴿١٤﴾ } [الملك].

كون جنود الله لا تعلم الغيب؛ بل عبيدٌ لله؛ فايروسات بعوضةٍ ما؛ خلقٌ جديد وليسَ لديه أيّ خبرةٍ عن تضاريس جسم الإنسان الدّاخليّة، تصديقاً لقول الله تعالى: { أَمَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ۗ أَإِلَـٰهٌ مَّعَ اللَّـهِ ۚ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿٦٤﴾ قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّـهُ ۚ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴿٦٥﴾ } [النمل].

وأكرّر وأذكّر كافّة المعرضين عن الذّكر القرآن العظيم بأمر الله إلى خليفته (الإمام المهدي ناصر محمد اليماني) خليفة الله على العالمين أن أتركَكم له سبحانه ليخضعكم بأصغر جنوده في الكتاب يا معشر أصحاب الكبرياء في الأرض من قادات البشر، تصديقاً لقول الله تعالى: { فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَـٰذَا الْحَدِيثِ ۖ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٤٤﴾ } صدق الله العظيم [القلم].

فهل علمتُم مصدرَه يا (شي جين) رئيس الصين، ويا أيها الرئيس الأمريكي جو بايدن؟ ذلكم ما تحدّيتُكم به من قبل عامٍ ببيانٍ بعنوان:
( فايروس كورونا من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون .. )

https://www.mahdialumma.com/showthread.php?p=324226


والله يحكُم بيني وبين من أبى واستكبر وهو خير الفاتحين، ويهدي عباده الضّالين الذين لو علموا الحقّ لاتّبعوه ووعده الحقّ وهو أرحم الراحمين.

وسلامٌ على المُرسَلين والحمدُ للهِ ربِّ العالمين..
خليفة الله وعبده الإمام المهديّ ناصر محمد اليماني.
______________