Al'Imam Nasser Muhammad Al'Yamani
الإمام ناصر محمد اليماني
02 - 07 - 1434 هـ
11 - 05 - 2013 مـ
06:58 صــــباحاً
ـــــــــــــــــــــــــ

Jibu La Al'Imam Al'Mahdi Kwa Fadhilat Ashekh Mwihishimiwa Zum..

Bismillah Arrhman Arrahim, Na Sala Na Salam Ju Ya Ma Nabi Na Mitume Wote Na Watu Wao Walio Wazuri Kutoka Wa Mwanzo Wao Mpaka Khatimu Wao Muhammad Mtume Wa Allah Hatu tafautishi Baina Ya Yoyote Kati Mitume Wa Allah Hanifan Musliman Wala Mimi Sio Kati Ya Washirikina, Ama Baada Ya Hapo..

Eee Ewe Fadhilat Ashekh (Zum) Kutolea kwa walaji kulingana na kujua kwangu inatengezwa na maziwa mala basi wanaifanya ni ya kutolea 3asid ya ki yemeni basi hilo ndio jina la (Zum), Bali hakika mimi nakuona wadai ushujaa na wamsifu Nasser Muhammad Al'Yamani kua ni muoga kisha twasmamisha hoja ju yako kwa haki, Na je ushujaa ni yule anae kuja kwa meza ya mazungumzo kwa kujificha kwa jina la (Zum) Pamoja yakua wewe hudai umahdi? Na waogopa nini? Ama kua shuja kwa haki ni Nasser Muhammad Al'Yamani ambae amesubutu kusema haki kua yeye ni Al'Imam Al'Mahdi Al'Muntadhar kisha akaweka picha yake ya kweli na jina lake na jina la babake na babu yake kwa haki na nasaba na kbila yake? Na ewe mwanamume, Ala Wallah sikuogopi wala wale kama wewe mpaka simba aogope ma punda wanao kimbia; Bali Siogopi kwjili ya Allah lawama ya mwenye kulaumu.Na ama kwa mazungumzo ya sauti, Basi hakika nime amirishwa kwenye ndoto ya kuona ya haki -Na Jambo Lake Lanihusu- Kua nifanye mazungumzo pamoja na nyinyi kwa kalamu ambao ni kimnya kwa kuandika na katika hayo kuna hikma kubwa, Na je wajua nini hio hikma yake? Na hivo ni kwa jili Allah Ajua kua hamutosobiri ju ya Nasser Muhammad Al'Yamani mpaka atowe utawala wa ilimu yake aifafanuwe ufafanuzi, Bali mutanikatiza na mutanitia tashwishi kuwachunguzia ushuhuda ambao baini kutoka kwa ilio wazi maana yake Al'Quran Al3adhim, Lakini kwa Mazungumzo ya kalamu ambao iko kimnya kwa kuandika basi hamutoweza kukata tamko la utawala wa ilimu na kufafanua bayana kwakua maneno kwa kuandika hamuna ila mupeleleze utawala wa ilimu Ya Al'Imam Nasser Muhammad Al'Yamani kutoka mwanzo mpaka mwisho ya Bayana, Kisha mu bomoe hoja kwa hoja kwa utawala wa ilimu ndio mutakua mume pata kuokoa dini ikiwa nyinyi ni wakweli, Ama viumba va
Paltalk, Fatallahi mutaimaliza sauti yangu ndio ipote bila faida basi hamutonipa nafasi kufafanua Bayana.Na hivo hivo nakubashiri kwa hoja ambao utadai ni yako nayo ni hoja ju yako nayo ni kua mimi sikuhifadhi Al'Quran ispo kua kidogo, Na wala sikua moja katika wanazuoni wa waislamu wala khatibu wa mimbari, Na kabisa sijajifunza ilimu ya dini nikawa mwanafunzi kwa moja wa ma shekhe wa ilimu na hakika wao kwa hayo ni mashahidi, Basi nani huyo ambae anasema kua yeye ndio alie nifundisha yale nayo wahoji watu nayo? Bali nilikua ni katika waislamu kwa jumla wa kawaida wala sio katika wanazuoni wao mpaka alipo nipa fatwa babu yangu Muhammad Mtume wa Allah kwenye ndoto ya haki kwamba mimi ni Al'Imam Al'Mahdi Al'Muntadhar na hakuna atakae jadiliana na mimi katika wanazuoni katika Al'Quran ispo kua nitamshinda, Basi ni kiasi gani nime shangaa mwanzo wa jambo na itakua vipi hivo! Na nani ambae atanifundisha Al'Quran! Bali sikuhifadhi ndani yake ispo kua kidogo sana basi vipi nitajadiliana na watu nayo na mimi sijahifadhi Al'Quran wala sija jifundisha basi vipi nita wafundisha watu! Kisha nikasema hakika hi ni kitu cha ajabu! Zikapita siku na mm nafkiria vipi itakua hivo! Kisha Akanionesha Mola Mlezi wangu niwalinganie kwa mazungumzo kwa njia ya internet mtandao wa ulimwengu, Nikajiona nawajibu wao kwa kuandika kwenye mtandao wa ulimwengu nikafurahi sana kwa hayo nilipo jua kua mazungumzo itakua kwa njia ya mitandaoni, Basi nikasema Akinisadiki Allah kwa ndoto kwa haki kwenye waki ya uhakika nikapata kua hatonijadili mwanachuni kwa Al'Quran Ispo kua nitamshinda basi hapo ime tokezea ukweli na moyo wangu umetumaini, Na akinishinda moja katina wanazuoni wa umma hata kwa suali moja peke yake kutoka kwa Al'Quran Al3adhim basi hapo ju yangu nireje kuto dai umahdi, Na kama mfano wa msemo wa ki yemeni (Uso uso kuona hakulaumu)..
Na Alhamdulillah Mola Mlezi Wa Ulimwengu.. Na hio hapo umri wa ulinganizi wa Al'Imam Al'Mahdi Nasser Muhammad Al'Yamani unefika katikati ya mwaka wa tisa na hakuweza mwanachuoni moja peke yake asmamishe ju yetu hoja kutoka kwa muhkam ilio wazi maana yake Al'Quran Al3adhim, Na hakunijadili mwanachuoni katika Al'Quran Al3adhim ispo kua nime mshinda kwa utawala wa ilimu baini.Na ewe fadhilat ashekh zum isikuchukuwe utukufu kwa dhambi, Tallahi hakika Al'Imam Nasser Muhammad Al'Yamani anatoa changamoto kwa Bayana Ya haki kwa akili ya fadhilt ashekh zum, Basi lau utahukumu je anatamka kwa haki Nasser Muhammad Al'Yamani ama kua mfano wake ni kama wale ambao wanadai umahdi kabla kisha utafautishe baina utawala wa ilimu ambao anayo Nasser Muhanmad Al'Yamani na utawala wa ilimu ya wale mamahdi wale ambao inawagusa pepo ya waswasi wa ma shetani, Basi kila wakati na mwengine anatokezea kwenu mwenye kudai kua yeye ni Al'Mahdi Al'Muntadhar, Na je wajua hikma ya kishetani kutokana na hayo? Nayo mpaka pindi Atakapo tumiliza Allah Al'Imam Al'Mahdi Al'Muntadhar wa kweli kutokna kwa Mola Mlezi wenu kisha watasema waislamu ispo kua yeye ni kama mfano wa wale wanadai umahdi kabla, Kisha munakanusha ulinganizi wake na mamhukumu ju yake kabla hamu japeleleza utawala wa ilimu yake mpaka Awadhibu Allah kwa adhabu ya siku ya kiza na moshi baini kabla siku ya kiyama. Kusadikisha Kauli Ya Allah Ta3ala:
{
Na walio kufuru hawatoacha kuwa katika wasiwasi kwa hilo mpaka Saa iwafikie ghafla, au iwafikie adhabu ya Siku Tasa}
Sadaqa Allah Al3adhim [Alhaj:55
].

{وَلا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ}صدق الله العظيم [الحج:55].
Na huwenda akataka fadhilat ashekh zum anikatize aseme: "Na nini hio adhabu ya siku kiza ambae itatokea kabla siku ya saa ya kiama?" Kisha anamjibu Al'Imam Al'Mahdi Na Nasema: Hakika hio ni ishara inawajia kutoka mbinguni basi zitabaki shingo zao kutokana na mshutuko wake wana nyenyekea kwa Khalifa wa Mola Mlezi wao ambae anawalingania kwa ku mwamini Allah na kua wamwabudu Allah Peke Yake Hana mshirika Nae. Kusadikisha kauli ya Allah Ta3ala:

{ Tunge penda tungeli wateremshia kutoka mbinguni Ishara zikanyenyekea shingo zao(4)}
Sadaqa Allah Al3adhim [Ashuaraa]. [SHOWPOST]
{إِن نَّشَأْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِم مِّن السَّمَاء آيَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ (4)}
صدق الله العظيم [الشعراء].


Na huwenda akataka fadhilat ashekh zum kusema: "Ewe Nasser Muhammad, Na nini hio ishara ambao itakuja kutoka mbinguni basi ifanye watu wamini haki kutoka kwa Mola Mlezi wao ndio wa mtii Khalifa wa Allah katika ardhi Al'Imam Al'Mahdi Ambae anawalingania kumwabudu Allah Peke Yake Hana mshirika Nae?" Kisha anamjibu Al'Imam Al'Mahdi Nasser Muhammad Na nasema: Hakika hio ni sharti hatimai katika ma sharti ya saa kuu; Hio kwenu ishara ya moshi baini kutoka kwa sayari ya adhabu ambao anae ingoja Al'Imam Al'Mahdi Nasser Muhammad basi ndio Ani dhihirishe kwa ishara hio katika usiku kwa watu wote na wao ilhali ni katika wanyonge kwakua wao watamini kwa ishara hio wakati watakapo iyona. Kusadikisha Kauli Ya Allah Ta3ala:
{Lakini wao wanacheza katika shaka (9) Basi ingoje siku ambayo mbingu zitakapo leta moshi ulio dhaahiri (10) Utakao wafunika watu: Hii ni adhabu chungu(11) Mola wetu Mlezi! Tuondolee adhabu hii. Hakika tutaamini (12) Nini faida ya kukumbuka kwao? Na alikwisha wafikia Mtume mwenye kubainisha (13) Na wao wakamgeuzia uso, na wakasema: Huyu amefunzwa, naye ni mwendawazimu (14) Hakika sisi tutaiondoa adhabu kidogo, lakini nyinyi kwa yakini mtarejea vile vile(15) Siku tutayo yashambulia mashambulio makubwa, bila ya shaka Sisi ni wenye kutesa (16)}
Sadaqa Allah Al3adhim
[Ad dukhan
]. 4)
Na huwenda kutaka fadhilat ashekh zum -Na laiti amelifanya jina lake zuri kuliko zum- Kusema: "Ewe Nasser Muhammad, Hivi hi mazungumzo si imelekezwa kutoka Kwa Allah katika hi aya kwa khatimu wa Ma Nabi na Mitume Muhammad Sala Allahu Aleyhi wa Alihi wa Salam Katika Kauli Ya Allah Ta3ala:
{Basi ingoje siku ambayo mbingu zitakapo leta moshi ulio dhaahiri (10) Utakao wafunika watu: Hii ni adhabu chungu(11) Mola wetu Mlezi! Tuondolee adhabu hii. Hakika tutaamini (12)} Sadaqa Allah Al3adhim?".
{فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاء بِدُخَانٍ مُّبِينٍ (10) يَغْشَى النّاس هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ (11) رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ (12)} صدق الله العظيم؟".
Kisha Amjibu Al'Imam Al'Mahdi Nasser Muhammad na nasema: Ewe Zum, Hivi Allah Yeye si Ni Mjuzi wa Ghaibu? Na ewe Zum si Allah Anajua kwamba kifo cha khatimu wa ma Nabi na Mitume Muhamnad Mtume wa Allah kitakua kabla ya tokeo la finiko la moshi dhahiri? Na hivo si inavo fahamisha akili na mantik? Basi njo tupitishe uchambuzi wa akili na mantiki kwenye ilio wazi maana yake kitabu cha Allah tuangalie hukmu katika hili suali je mazungumzo Ame lekeza kwa Mtume Wake ama kwa Al'Imam Al'Mahdi ambae Ame mtumiliza kusadikisha moja katika ma sharti ya saa kuu? Na wataka kukadhibisha kwa kutumilizwa kwa Al'Mahdi Al'Muntadhar kusadikisha moja katika ma sharti ya aaa kuu, Na hivo hivo inatokea katika zama za kutumilizwa kwake tokeo la moshi ulio dhahiri ulio jaa na ufiniko wa mawe kwa adhabu chungu kutoka kwa sayari ya adhabu, Na kutokea finiko la moshi dhahiri hivo hivo ni sharti katika ma sharti ya saa kuu, Ama wewe ewe zum huamini kwa ma sharti ya saa kuu na miongoni mwake kutumilizwa Al'Mahdi Al'Muntadhar na moshi dhahiri? Ama kwamba ma sharti ya saa kuu imefanyika katika zama za kutumilizwa khatimu wa ma Nabi na Mitume Muhammad Mtume wa Allah Sala Allahu Aleyhi wa Alihi wa Salam? Basi je limetokea tokeo la moshi dhahiri katika zama za Nabi? Kisha twacha hukumu kwa Allah wala hashiriki kwa hukumu Yake yoyote, Basi je adhabu ya ufiniko wa moshi dhahiri Anajua kwamba kadara ya tokeo lake ni katika zama za kutumilizwa Muhammad Mtume wa Allah Sala Allahu Aleyhi wa Salam mpaka amwambie yeye basi ingoje? Kisha twacha jibu kutoka kwa Mola Mlezi moja kwa moja tunaichunguza kwenu kutoka kwa ilio wazi maana yake Kitabu. Amesema Allah Ta3ala:
{ Na Mwenyezi Mungu hakuwa wa kuwaadhibu nawe umo pamoja nao, wala Mwenyezi Mungu si wa kuwaadhibu na hali ya kuwa wanaomba msamaha (33)}Sadaqa Allah Al3adhim [Alanfal].
{وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ} صدق الله العظيم [الأنفال:33].
Na hapa itabainika kwa wenye akili kusudio la mazungumzo kwenye kauli ya Allah Ta3ala:
{Basi ingoje siku ambayo mbingu zitakapo leta moshi ulio dhaahiri (10) Utakao wafunika watu: Hii ni adhabu chungu(11) Mola wetu Mlezi! Tuondolee adhabu hii. Hakika tutaamini (12)} Sadaqa Allah Al3adhim.
{فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاء بِدُخَانٍ مُّبِينٍ (10) يَغْشَى النّاس هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ (11) رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ (12)} صدق الله العظيم.

Na huwenda kutaka fadhilat ashekh zum -Na laiti amelifanya zuri jina lake- Kusema: "Ewe Nasser Muhammad, Kwanini Hakusema Allah Ta3ala
Utakao wafunika wale walio kufuru hi ni adhabu chungu: Bali Amesema Allah Ta3ala:
{ Utakao wafunika watu: Hii ni adhabu chungu(11) Mola wetu Mlezi! Tuondolee adhabu hii. Hakika tutaamini (12)} Sadaqa Allah Al3adhim?".
{يَغْشَى النّاس هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ (11) رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ (12)} صدق الله العظيم؟".
Kisha Ana Mjibu Ju Yake Al'Imam Al'Mahdi Na Nasema: Hivo ni kwajili adhabu itafunika miji ya waislamu na ma kafiri kwakua wao wote wana kataa ulinganizi wa kuhukumu kwa kitabu cha Allah Al'Quran Al3adhim na kuifwata ispokua alio rehemewa na Mola Mlezi wangu kwajili ya hivo itawafunika finiko la Moshi dhaahir kutoka kwa sayari ya adhabu miji yote ya wanadamu mwislamu wao na kafiri katika zama za kutumilizwa Al'Mahdi Al'Muntadhar kwakua tokeo la ufiniko wa moshi dhaahir kutoka kwa sayari ya adhabu ni moja katika ma sharti ya saa kuu inatokea kabla siku ya kiyama ndio inafunika miji ya binadamu mwislamu wao na kafiri wanao kanusha ukumbusho. Kusadikisha Kauli Ya Allah Ta3ala:
{ Na hapana mji wowote ila Sisi tutauteketeza kabla ya Siku ya Kiyama, au tutaupa adhabu kali. Haya yamekwisha andikwa katika Kitabu} Sadaqa Allah Al3adhim [Alisraa:58].
{وَإِن مَّن قَرْيَةٍ إِلاَّ نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِك فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا} صدق الله العظيم [الإسراء:58].

Na huwenda kutaka fadhilat ashekh zum kusema: "Ewe Nasser Muhammad Hivi hutubainishi kwetu Bayana ya haki kwenye Kauli Ya Allah Ta3ala:

{Haya yamekwisha andikwa katika Kitabu}
Sadaqa Allah Al3adhim"
{كَانَ ذَلِك فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا}
صدق الله العظيم".
Kisha Anamjibu ju yake Al'Imam Al'Mahdi Na Nasema: Yani hayo yamekwisha andikwa katika kitabu cha Allah Al'Quran Al3adhim yani ime fafanuliwa katika ilio wazi maana yake kwenye kauli ya Allah Ta3ala:
{Basi ingoje siku ambayo mbingu zitakapo leta moshi ulio dhaahiri (10) Utakao wafunika watu: Hii ni adhabu chungu(11) Mola wetu Mlezi! Tuondolee adhabu hii. Hakika tutaamini (12) Nini faida ya kukumbuka kwao? Na alikwisha wafikia Mtume mwenye kubainisha (13) Na wao wakamgeuzia uso, na wakasema: Huyu amefunzwa, naye ni mwendawazimu (14) Hakika sisi tutaiondoa adhabu kidogo, lakini nyinyi kwa yakini mtarejea vile vile(15) Siku tutayo yashambulia mashambulio makubwa, bila ya shaka Sisi ni wenye kutesa (16)}Sadaqa Allah Al3adhim [Ad dukhan].
{فارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاء بِدُخَانٍ مُّبِينٍ (10) يَغْشَى النّاس هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ (11) رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ (12) أَنَّى لَهُمُ الذِّكْرَى وَقَدْ جَاءهُمْ رَسُولٌ مُّبِينٌ (13) ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَّجْنُونٌ (14) إِنَّا كَاشِفُو الْعَذَابِ قَلِيلاً إِنَّكُمْ عَائِدُونَ (15) يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى إِنَّا مُنتَقِمُونَ (16)} صدق الله العظيم [الدخان].

Na labda huwenda Zum kutaka kusema: Na nini Anakusudia Allah kwa Kauli Yake Ta3ala:
{Nini faida ya kukumbuka kwao? Na alikwisha wafikia Mtume mwenye kubainisha (13) Na wao wakamgeuzia uso, na wakasema: Huyu amefunzwa, naye ni mwendawazimu (14)}
Sadaqa Allah Al3adhim?".


{أَنَّى لَهُمُ الذِّكْرَى وَقَدْ جَاءهُمْ رَسُولٌ مُّبِينٌ (13) ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَّجْنُونٌ (14)} صدق الله العظيم؟".

Kisha Anarudisha jibu ju yake Al'Imam Al'Mahdi na nasema: Anakusudia kua kabal ame wajia Mtume dhaahir kwa hi Al'Quran Al3adhim nae ni Muhammad Mtume wa Allah Sala Allahu Aleuhi wa Alihi wa Salam wakasema amefunzwa nae ni mwandazimu, Yani kuna kundi wame mtuhumu kua anamfundisha moja katika ma ajami, Akasema Allah Ta3ala:


{ Na Sisi hakika tunajua kwamba wanasema: Yuko mtu anaye mfundisha. Lugha ya huyo wanaye muelekezea ni ya kigeni, na hii ni lugha ya Kiarabu mbayana}
Sadaqa Allah Al3adhim [An nahl:103].

{وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ} صدق الله العظيم [النحل:103].


Na ama wengine basi wame mhukumu ju yake kua yeye ni mwendazimu, Akmtumiliza Allah mja wake (ن)(Nun) Al'Imam Al'Mahdi Nasser Muhammad Al'Mahdi Al'Muntadhar ili awa thibitishie wanadamu wote kwamba Muhammad -Mtumw wa Allah Sala Allahu Aleyhi wa Alihi wa Salam- hakuwa mwendazimu bali ana tamka kwa haki kutoka kwa Mola Mlezi wake kwa hi Al'Quran Al3adhim ujumbe wa Allah kwa watu wote na wao kwa ukumbusho wa Mola Mlezi wao wanakanusha ispo kua alio rehemewa na Mola Mlezi wangu.

Na labda akataka zum kusema: "Ewe Nasser Muhammad, Vipi wasema kua Allah Ata adhibu miji ya waislamu pamoj ya kua wao wamini hi Al'Quran Al3adhim kama Atakavo wadhibu ma kafiri kwa Al'Quran Al3adhim? Na je wanakua sawa mfano wao!". Kisha anarudisha jibu ju yake Al'Imam Al'Mahdi na nasema: Ewe zum, ikiwa hujuwi basi hio ni msiba, Na ikiwa wajua haki na wa amini nayo kisha huifwati basi msiba ni mkubwa zaidi, Na hakika mimi naona waislamu wanao kataa kwa ulinganizi wa kuhukumiwa kwa kitabu cha Allah Al'Quran Al3adhim wao ndio awula kwa adhabu ya Allah kwakua makafiri kwa Al'Quran hawajuwi kua ni haki kutoka kwa Mola Mlezi wao ili wafwate, Ama nyinyi ewe Zum basi hakika amepata Al'Imam Nasser Muhammad Al'Yamani kwa ghadhabu zenu na hasira zenu kwake na ma ansar wake kwa sababu kua mimi nawalingania kwa kumwabudu Allah Peke Yake Hana mshirika Nae na kushindana kwa kumpenda Allah na kua karibu Nae ndio muwe miongoni mwa waja wanao shindana kwa kumpenda Allah na kua karibu Nae mbinguni na ardhini kama Alivo Wafundisha Allah kwa misingi ya njia zao katika kum Abudu Mola Mlezi wao. Kusadikisha Kauli Ya Allah Ta3ala:
{wanatafuta njia ya kwendea kwa Mola wao Mlezi - yupi miongoni mwao walio karibu mno - na wanataraji rehema zake na wanaikhofu adhabu yake. Hakika adhabu ya Mola wako Mlezi yafaa kutahadhari nayo} Sadaqa Allah Al3adhim [Alisra:57].
{يَبْتَغُونَ إِلَى ربّهم الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ ربّك كَانَ مَحْذُورًا} صدق الله العظيم [الإسراء:57].

Lakini ita mghadhibisha Zum hayo basi Aseme: "Ndio tuna haki sisi kushindana sisi waumini wanao fwata ma Nabi kwa kumpenda Allah na kua karibu Nae, Lakini sio haki kwetu tuwe na tama kushindana na ma Nabi kwa kumpenda Allah na kua karibu Nae". Kisha anarudisha jibu ju yake Al'Imam Al'Mahdi na nasema: Hio ndio shirki kwa Allah ewe Zum, Na labda anataka Zum kusema: "Ewe Nasser Muhammad, Usituzulie ju yetu yale hatujasema". Kisha anarudisha jibu ju yake Al'Imam Nasser Muhammad Al'Yamani na nasema: Ikiwa umesema bali ni haki ju ya Zum kushindana na Muhammad -Mtume wa Allah Sala Allahu Aleyhi wa Alihi wa Salam- Katika kumpenda Allah na kua karibu Nae, Na ni haki kwa Zum awe na tama kua yeye awe ndio mpendwa kwa Allah kuliko Muhammad Mtume wa Allah Sala Allahu Aleyhi wa Alihi wa Salam, Basi ukisema hivo amekua Al'Imam Nasser Muhammad Al'Yamani amekukosea kwa haki yako na imewajibika kwake kuomba msamaha kwako, Lakini mimi najua sija mdhulumu kitu fadhilat shekh Zum kwakua wewe ni katika wale wanao adhimisha zaidi ma Nabi wa Allah na Mitume Wake, Na nitakusmamishia hoja ju yako kwa idhini ya Allah katika kila point niku nyamazishe kwa haki mpaka ufwate haki kutoka kwa Mola Mlezi wako ama ikuchukuwe utukufu kwa dhambi baada ilipo kubainika kwako kua wewe uko kwa upotevu na kua Nasser Muhammad Al'Yamani analingania kwa haki kwa ilimu na utawala dhaahir kutoka kwa Muhkam ilio wazi maana yake Al'Quran Al3adhim.

Na twakupokea mgeni kwetu kwenye meza ya mazungumzo ya ulimwengu, Na yaleti una ushuja kweli kama unavo dai kua wewe ni shuja kisha uthibitishe hayo kuweka jina lako la kweli na picha yako kama vile alivo fanya Al'Imam Al'Mahdi Nasser Muhammad Al'Yamani pamoja yakwamba mimi nasema kua mimi ni Al'Mahdi Al'Muntadhar Wala siogopi kwa Allah lawama ya mwenye kulaumu, Ama wewe basi waogopa kitu gani hata usiweke picha yako na jina lako la kweli? Na haitakiwi kwako ikiwa ni mwanachuoni wa kweli kua uweke pich sio yako ama jina la urongo basi hakika tumichoka na ma jina ya kuazima kila mara katika mazungumzo twazungumza na watu hawajulikani, Na wala sio muhimu kwangu iwe hawajulikani ama wajulikana basi kitu muhimu kusmamisha hoja kwa utawala wa ilimu, Ikiwa hawa kuongoka Amefanya Allah mazungumzo ni sababu ya kuongoka watu wengine, Lakini haipendezi kwa mwanachuoni mwenye hishima kua atazungumza kwa jina la kuazima ilhali yeye ni mash'huri ama ni katika ma khatibu wa ma mimbari.


Na ewe Zum, Hakika mimi nakuona (Umeinua pua yako ju) Na mropokaji kwa mazungumzo bila ya haki na wamtuhumu Nasser Muhammad kua mfano wake ni kama mfano wa Ahmad Alhasan Al'Yamani! Na haiyhat haiyhat kiwango ya utafauti ni kubwa baina ya wali wa Arrahman Al'Iamam Al'Mahdi Nasser Muhammad Al'Yamani na wali wa shetani Ahmad Alhasan Al'Yamani, Na hakika tumemfanyia yeye sehemu hususi katika uso wa tuvoti yetu ili azungumze na sisi asmamishe Nasser Muhammad Al'Yamani Hoja ju yake kwa haki ama asmamishe yeye ju ya Nasser Muhammad Al'Yamani katika tuvoti yangu ikiwa ni katika wa kweli, Na hivo hivo tulimwambia: Na ukitaka ewe Ahmad Alhasan Alyamani iwe mazungumzo katika tuvoti yako basi sisi ni watu wa hayo kwako uchaguwe.. Lakini kwa maskitiko haku subutu ju ya hayo pamoja ya kwamba mimi sisubutu tena kuzungumza katika tuvoti za watu kwa ukosefu wa uwaminifu kwa kuilinda haki kwakua ma shia wamenipa funzo sitolisahau, Pindi nimejisajili katika moja za tuvoti zao kwajili ya mazungumzo kisha wakatumia wasmamizi wa chama cha tuvoti ya masomo ya hususi kwa uwanachama wa Al'Iamam waka andika yale siku yasema, Akanizulia ju yangu moja katika wana chama wasmamizi uzushi na ifki kubwa (Amsamehe Allah), Lakini baada ya hapo nika azimia kua hakuna mazungumzo ispokua kwenye meza ya mazungumzo ya ulimwengu ambao ni huru tuvoti ya Al'Imam Al'Mahdi Nasser Muhammad Al'Yamani Muntadayat Albushra Alislamia na sisi ni watu wa kulinda amana na ku hifadhi haki, Na ikithubutu kubadilisha Bayana ya yoyote basi hio itakua ni hoja ju yetu.


Na nawahadharisha wasmamizi wa tuvoti ya muntadayat albushra alislamia kubadilisha bayana ya mtu yoyote kitu, Hata kama bayana ameiandika iblis shetani rajimu yeye mwenyewe hatunge badilisha kwa bayana yake kitu, Lakini sisi twapa ruhusa kufuta bayana ikiwa bayana imeja matukano na matusi badala ya utawala wa ilimu basi hilo halikubaliwi katika meza ya mazungumzo ya ulimwengu, Pamoja ya kua mimi sija shuku kabisa kwa wasmamizi wa meza ya mazungumzo na hasha kwa Allah sijuwi kua imefanyika hivo kitu, Ispokua nilitaka kukumbusha na kuangazia kuchelea aghadhibike moja katika wasmamizi kwa maneno katika moja za ma bayana za wana chama wa mazungumzo kisha aifute matusi na matukano katika bayana na awache ndani yake utawala wa ilimu, Kisha nasema kwao hapana kisha hapana basi haturuhusu kubadilisha hata neno moja katika bayana ya yoyote katika wana chama! Aidha muikubali mchango wakushiriki ikiwa haina matusi na matukano ama mufute ikiwa mwenye mchango wa kushiriki ana upungufu wa adabu na hawakumlea wazazi wake ulezi mzuri basi atukose sisi kwa kutukana na matusi kwenye tuvoti yetu bila ya haki, Wala si kusudi fadhilat ashekh Zum paomja ya kua amejizuwia ulimi wake karibu na kutukana na kumtusi Al'Imam Al'Mahdi Nasser Muhammad Al'Yamani, Basi kiasi gani humjuwi Al'Imam Nasser Muhammad Al'Yamani ewe Zum! Na Kiasi gani ukubwa wa majuto yako ikiwa umiendelea na chuki za bughdha kiasi hicho bila ya haki ju ya Al'Imam Al'Mahdi Nasser Muhammad Al'Yamani.


Na ewe mwanamume, Basi nini hio uhalifu wangu kwa mtazamo wako, je ni kwa sababu mimi nawalingania ku mwabudu Allah Peke Yake Hana mshirika Nae? Ama sababu mimi nawalingania kufwata kitabu cha Allah na sunna za Mtume Wake za kweli? Ama sababu mimi nafanya bidi kufanya umoja wa safu ya waislamu na kuondosha uwingi wa madhehebu katika dini ya Allah? Basi nini hio hoja yenu ju ya Al'Imam Nasser Muhammad Al'Yamani katika ulinganizi wake mpaka muwe mume mchukia yeye? Basi leteni ushuhuda wenu ikiwa nyinyi ni wakweli? Na niruhusu ewe fadhilat ashekh Zum nitangaze na kuanzia saas kuwazidi kwa utawala wa ilimu dhaahir kutoka muhkam ilio wazi maana yake Al'Quean Al3adhim ju yako na ju ya wanazuoni wote wa madhehebu na makundi ya kislamu wale ambao wali tenganisha dini yao kua ma jama na ma hizbu na kila hizbu kwa walio nayo wafurahia, Na natangaza kuwazidi kwa utawala wa ilimu kutoka kwa muhkam ilio wazi Al'Quran Al3adhim ju ya wanazuoni wa kristo na ma yahudi na majusi, Na ikiwa watamzidi ju ya Nasser Muhammad Al'Yamani moja katika wanazuoni wa umma kutoka kwa Al'Quran Al3adhim basi mimi sio Al'Imam Al'Mahdi, Basi kuweni kwa hayo ni mashahidi enyi ma3ashara ya ma ansar walio tangulia walio bora na wala musi watii wale wanao wakataza kurudisha jibu ju yao kwa ma Bayana za Al'Imam Al'Mahdi, Na eee maajabu kwani sio alio andika Bayana kujibu moja katika waulizaji ni Al'Imam Nasser Muhammad Al'Yamani! Ispo kua ma ansar wanarudisha jibu ju ya mulizaji kwa nukulu kutoka kwa Bayana ya Al'Imam Al'Mahdi Nasser Muhammad Al'Yamani wala sio kutoka kwao kitu basi aibu yake nini kwa hayo? Ama anataka kila mtu kua ije Bayana hususi yake upya? Na hata kama suali lishaulizwa kabla yake kwa moja katika waulizaji tukamjibu kwa haki kwa Bayana imefafanuliwa ufafanuzi mkubwa na je imewajibika ju yetu tuandike tena jibu upya ju ya suali hilo hilo ambalo lisha jibiwa kabla? Basi una jambo gani ewe shekh Zum wawa laumu ma ansar wakati wamejikalifu nafsi zao wakakuhudumia kwa kutafuta jibu la suali lako katikati ya ma alfu ya ma Bayana ya Al'Imam Al'Mahdi Nasser Muhammad Al'Yamani mpaka walipo kukuletea jibu baada ya kutafuta na kupata tabu je jaza yao niku kemea kwa yale walio kukuletea? Na ewe meanamume, Hivi si ile Bayana ambao imenukuliwa nayo jibu ni katika ma Bayana ya Al'Imam Nasser Muhammad Al'Yamani? Basi kwanini mwataka nijibu ju ha sulai hilio hilo upya pamoja ya kua nimelijibu ju yake kutoka Bayana nyengi? Na hamuna haki ju yangu kwa kuandinka jibu ila ikiwa suali hatujalijibu kabla basi hapo imewajibika ju ya ma ansar wali inuwe suali lipya kwa Al'Imam Al'Mahdi Nasser Muhammad Al'Yamani, Basi nikitaka nitalijibu na nikitaka nitali chelewesha mpaka badae kwakua kubainisha baadhi ya ma aya huwenda ikawachukiza baadhi ya ma ansar basi je watafiti wapya watakuaje. Kusadikisha Kauli Ya Allah Ta3a:
{Enyi mlio amini! Msiulize mambo ambayo mkidhihirishiwa yatakuchukizeni. Na mkiyauliza inapo teremshwa Qur'ani mtabainishiwa. Mwenyezi Mungu amesamehe hayo. Na Mwenyezi Mungu ni Mwenye maghfira Mpole (101) Waliyauliza hayo watu wa kabla yenu, kisha wakawa wenye kuyakataa (102)} Sadaqa Allah Al3adhim [Almaida].
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَسْأَلُواْ عَنْ أَشْيَاء إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْوَإِن تَسْأَلُواْ عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ (101) قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّن قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُواْ بِهَا كَافِرِينَ (102)} صدق الله العظيم [المائدة].


Basi chungeni yale nayo yasema enyi ma3ashara ya wanao mlaumu Al'Imam Al'Mahdi Nasser Muhammad kua yeye yuwapuza kurudisha baadhi ya majibu kwa baadhi ya ma suali, Ala Wallah haikua kuwacha baadhi ya ma suali kurudisha jibu sio kua nashindwa basi musiwe katika ma jahili, Lakini mimi naona kuaajilisha jibu mpaka baadae ni kheri kwa waislamu basi huwenda ikawachukiza jibu nalo ni haki kutoka kwa Mola Mlezi wao, Lakini pindi waki sisitiza wanazuoni wa waislamu ju ya jibu kutoka kwa mwenye ilimu ya kitabu basi tutajibu ju ya ma suali yote, Na atakae Amini na atakae akufuru.

Na kwa mfano ya Bayana ilio fafanuliwa ufafanuzi kwenye kauli ya Allah Ta3ala:


{Wala msiwalazimishe wasichana wenu kufanya zina kwa ajili ya kutafuta pato la maisha ya dunia, ilhali wao wanataka kujihishimu. Na atakaye walazimisha basi Mwenyezi Mungu baada ya kulazimishwa kwao huko, atawasamehe, kwani Mwenyezi Mungu ni Mwenye kusamehe, Mwenye kurehemu} Sadaqa Allah Al3adhim [Anur:33].


{وَلا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهُّنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ} صدق الله العظيم [النور:33].

Na twasema kitu kwa Bayana Yake kwa Haki: Hakika sisemi ju ya Allah ispo kua haki, Basi lau angekua tajiri ameposa msichana wa moja wenu na yeye msichana yuwampenda mtu fakiri kwa sharti kua yeye amekuja kuposa anae mpenda na hakutaka babake msichana kumozesha sio kitu ila kwa sababu yeye ni maskini hana mali nyingi pamoja ya kua anaridhika na tabia yake na dini yake ispo kua amekata kumozesha kwa sababu yeye fakiri, Pamoja yakua msichana anampenda na yule fakiri anampenda msichana lakini babake msichana anatka kumozesha tajiri mwenye mali kwakua yeye ataka sehemu katika maisha ya dunia nayo ni mali nyingi mahari yake msichana kwa tajiri, Mpaka pindi alipo amua babake msichana kumozesha yule mwanamume tajiri kisha yule msichana akakimbia na yule anae mpenda ili babake asimozeshe tajiri kwa lazima kwakua hio ni sahali kwa Allah kuliko ajiuwe nafsi yake, Kisha akafanya nae mpendwa wake fakiri ambae amekimbia nae basi nini hukmu ya Allah katika suali hili?


Kisha twahukumu katika hi kadhia kwa yale Alio Teremsha Allah bila ya dhulma na twasema kwa babake msichana: Ju yako umozeshe mtoto wako wa kike kwa yule anae mpenda na wala hatutosmamisha haddi ya Allah kwenye hukumu ya zinaa ju yao kwakua babake msichana yeye ndio alio mlazimisha kufanya hayo.Kwajili ya hivo Amesema Allah Ta3ala:


{Na atakaye walazimisha basi Mwenyezi Mungu baada ya kulazimishwa kwao huko, atawasamehe, kwani Mwenyezi Mungu ni Mwenye kusamehe, Mwenye kurehemu} Sadaqa Allah Al3adhim.

{وَمَنْ يُكْرِهُّنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ} صدق الله العظيم .

Na suali ambalo lajiweka lenyewe basi nini Anakusudia Allah Ta3ala Kwa Kauli Yake:


{Na atakaye walazimisha basi Mwenyezi Mungu baada ya kulazimishwa kwao huko, atawasamehe, kwani Mwenyezi Mungu ni Mwenye kusamehe, Mwenye kurehemu} Sadaqa Allah Al3adhim?


{وَمَنْ يُكْرِهُّنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ} صدق الله العظيم؟
Na tawasema: Na atakae kuwalazimisha wafanye zina na anae mpenda basi hakika Allah baada ya kulazimishwa kwao Mwenye Kusamehe Mwenye Kurehemu, Yani Allah Ameinua Haddi ju yao na Akamuru kuwaozesha kwa sharti ya toba kwa tendo lao na hawaku sisitiza kwa yale walio yafanya na wao wanajua, Lakini katika hali hi inainuliwa haddi ju yao wakati wakikamatwa mara ya kwanza kwa sharti ikiwe kisa ni kama vile tulivo kieleza.

Basi ni kiasi gani tume wakasirisha wanazuoni wa umma katika mengi ya ma saala huwenda wakaja kutetea kwa kuchafuliwa dini yao ikiwa ni wakweli kua haki iko pamoja na wao mara hawo wao waja kama mfano wa ndugu Zum kama kwamba yeye hajuwi hukmu ambazo tumezibainisha kwa haki nazo za khalifu yale walio nayo ma sunni na ma shia na wote katika madhehebu ya kisilamu isipo kua kidogo, Na ime anza dini ni geni kwa watu na hio hapo yarudi kua geni ju ya watu kama ilivo anza, Wala sio kua tumewaletea wao dini mpya bali kwakua wao tayari wametoka katika njia ilio nyoka kutoka ma mia ya miyaka na ilhali wao hawajuwi.Na enye kaumu, Mwitikieni mlinganizi wa kuhukumu kwa kitabu cha Allah ili nihukumu baina yenu kwa yale mulikua ndani yake muna khitilifiana katika muhkam ilio wazi maana yake Al'Quran Al3adhim ikiwa nyinyi waumini, Basi itikieni ulinganizi wa kuhukumiwa kwa kitabu cha Allah ikiwa nyinyi ni wa kweli. Na Salam ju ya Mitume na Alhamdulillah Rabilalamin.
Na labda moja katika wenye ishki watumwa wa matananio kutaka kusema: "Ewe Imam Nasser Muhammad Al'Yamani, Hakika mimi nampenda msichana wa fulani na nikamposa kwa babake akakata basi je inanipasa kua nifanye nae fahisha ya zina kwa sababu ya mapenzi ju yake?". Kisha anarudisha Jibu Al'Imam Al'Mahdi Nasser Muhammad Al'Yamani ju yake na nasema: Bali hukmu ya Allah ju yako ni mijeledi mia moja na mbele ya kundi la waumini ikiwa itathubutu ju yako kufanya hivo na utaingia motoni unao vuma na wala hutopata kwako pasi na Allah rafiki wala mwenye kukunusuru ikiwa hukutubu kwa Mola Mlezi wako kutubia.


Basi miongoni mwenu mwenye kubadilisha maneno na hukmu pahala pake, Na wala haja halalisha kwenu Al'Imam Al'Mahdi Nasser Muhammad Al'Yamani kua mufanye fahisha ya zinaa ju ya wasichana wa watu kwa hoja ya mapenzi basi musi tuzushie ju yetu yale hatu jayasema, Bali hukmu ya Allah iko wazi haina vumbi ju yake kua Yeye Ameondosha haddi ju yao katika hali kua babake msichana amekata kumozesha anae mpenda kwakua yeye baba anataka kumozesha tajiri kutaka sehemu katika pato la maisha ya dunia, Mpaka pindi amiona msichana kua babake ame amua kumozesha kwa lazima kwa tajiri na akakata kumozesha kwa yule anae mpenda kwasababu yeye ni fakiri basi hapa babake amefanya kwenye khiyari mbili zote ni uchungu aidha ajiuwe nafsi yake ama akimbie na anae mpenda! Kisha aka amua akimbie na yule fakiri ambae amempenda na anamtaka awe mume wake kwa halali kisha akakimbia na fakiri huwenda wakawa wako pekeyao masiku na ma usiku na huwenda akafanya nae, Na Mtu ameumbwa dhaifu. Basi kwenye hali kama hi peke inainuliwa haaddi ya zina ju yao, Na Ana wasamehe Allah ju yao kwa wlivo fanya, Na yatakiwa ju ya babake msichana amozeshe yule anae mpenda na inainuliwa ju yao haddi ya zinaa, Na hivo ni jaza kutoka kwa Allah kwa babake msichana ambae ame mlazimisha kufanya zina pamoja ya kua alitaka kutoka kwa babake amozeshe yule anae mpenda kwa halali, Kusadikisha Kauli Ya Allah Ta3ala:


{Wala msiwalazimishe wasichana wenu kufanya zina kwa ajili ya kutafuta pato la maisha ya dunia, ilhali wao wanataka kujihishimu}

Sadaqa Allah Al3adhim.
{وَلا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا} [SOUND]

صدق الله العظيم.
Wala sio mujarad ni mapenzi katika moyo kwa lengo la matamanio; Bali ikiwa wataka kujihishimu, Yani ikiwa ametaka kuolewa na yule anae mpenda basi haipaswi kwa babake msichana kua akatae hayo, Na hi ni maisha yake msichna na anayo haki kuchagua mshirika wake katika maisha ya ndoa ili kutengeza familia ya kislamu, Na akaja mpendwa wake kuja kumposa akakata babake msichana kwakua yeye baba anataka kumozesha mwanamume mwengine tajiri wa mali, Mpaka pindi alipo kuja tajiri kumposa mara babake amekubali moja kwa moja bila kumuliza msichana wake kuchukua maoni yake, Basi ikiwa baba ameamua kumozesha msichana wake kwa yule tajiri kisha akakimbia na anae mpenda basi kwenye hali hi inainuliwa ju yake na anae mpenda haddi ya zina na inatimu kuwaozesha moja kwa moja kwa sharia ya akdi ya ndoa kutoka kwa babake wali wa amri yake. Kwajili ya hivo Amesema Allah Ta3ala:{Wala msiwalazimishe wasichana wenu kufanya zina kwa ajili ya kutafuta pato la maisha ya dunia, ilhali wao wanataka kujihishimu. Na atakaye walazimisha basi Mwenyezi Mungu baada ya kulazimishwa kwao huko, atawasamehe, kwani Mwenyezi Mungu ni Mwenye kusamehe, Mwenye kurehemu}Sadaqa Allah Al3adhim.

{وَلا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهُّنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ}
صدق الله العظيم.

Na enyi ma3ashara ya wanazuoni na umma wao, Hakika Ame Haramisha Allah dhulma ju ya Nafsi Yake na Akaifanya baina yenu ime haramishwa basi haijuzu kwenu muwadhulumu wasichana wenu muwaozeshe kwa lazima kwa mwanamume wakati yeye msichana anampenda mwanamume mwengine sio yule na anataka kujihishimu nae kwa halali, Na akakata babake ispo kua kumozesha kwa yule amtakae yeye baba wala sio amatakae yeye msichana, Ala Laana ya Allah ju ya madhalimu. Basi hi ni roho wala sio gari utauza kwa unae mtaka kwa malipo ya sehemu ya maisha ya dunia, Hivi hamuwi wacha Mungu? Basi nani huyo ambae atanijadili katika hukumu hi ispokua nitamnyamazisha ulimi wake kwa haki? Na ile nataka kusema kua ime haramishwa ju ya waumini kua waozeshe wasichana wao kwa lazima kwa yule ambae hamtaki kwakua itamlazimisha kitendo cha babake kufanya zina, Kwajili ya hivo Ameharamisha Allah ju ya ma baba kuwaozesha wasichana wao kwa lazima kutaka sehemu ya maisha ya dunia basi hawajali maoni ya msichana basi sawa kwao ametaka ama amekata, Basi nani atawaokoa kutokana na adhabu ya Allah ikiwa nyinyi ni wakweli? Basi Haja halalisha Allah kwenu kudhulumu waschana wenu, Hivi hamumchi Allah? Fa Wallah basi Yeye ni awula kwa mja Wake kuliko babake na mamake wala Hakubali ju ya waja wake dhulma basi Ameharamisha dhulma ju ya Nafsi Yake na Akaifanya baina ya waja wake haramu, Basi mcheni Allah na munitii mimi huwenda mukaongoka.

Na Salam Ju Ya Mitume Na Alhamdulillah Rabilalamin..
Ndugu Yenu; Al'Imam Al'Mahdi Nasser Muhammad Al'Yamani.

أخوكم؛ الإمام المهدي ناصر محمد اليماني.
ـــــــــــــــــ

اقتباس المشاركة: 99695 من الموضوع: ردّ الإمام المهدي إلى فضيلة الشيخ زوم المحترم : أم إنك يا زوم لا تؤمن بأشراط الساعة الكبرى ومنها بعث المهدي المنتظر والدّخان المبين؟02 - 07 - 1434 هـ
11 - 05 - 2013 مـ
06:58 صــــباحاً
ـــــــــــــــــــــــــردّ الإمام المهديّ إلى فضيلة الشيخ زوم المحترم..

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على كافة الأنبياء والمرسلين وآلهم الطيبين من أوّلهم إلى خاتمهم محمد رسول الله لا نفرق بين أحدٍ من رسل الله حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين، أما بعد..

أيا فضيلة الشيخ (زوم) وَصِبْغٍ لِّلْآكِلِينَ حسب علمي يصنع من اللبن فيجعلونه صبغاً للعصيد اليمني فذلك الاسم (زوم)، بل إنّني أراك تدّعي الشجاعة وتصف ناصر محمد اليماني بالجبن ومن ثمّ نقيم عليك الحجّة بالحقّ، فهل الشّجاع الذي يأتي إلى طاولة الحوار متخفياً باسم (زوم) برغم أنّك لا تدّعي المهديّة؟ وممَ تخاف؟ أم أن الشّجاع بالحقّ هو ناصر محمد اليماني الذي تجرأ على قول الحقّ بأنه هو الإمام المهديّ المنتظَر ومن ثمّ قام بتنزيل صورته بالحقّ واسمه واسم أبيه وجدّه بالحقّ وحَسَبَه ونَسَبَه؟ ويا رجل، ألا والله لا أخاف منك وممن على شاكلتك حتى يخاف قسورة من الحمير المستنفرة؛ بل لا أخاف في الله لومة لائمٍ.

وبالنسبة للحوار الصوتي، فقد أُمرت في الرؤيا الحقّ -وأمرها يخصّني- أن أقومَ بمحاورتكم بالقلم الصامت كتابةً وفي ذلك حكمةٌ بالغةٌ، وهل تدري ما تلك الحكمة؟ وذلك لأنّ الله يعلم أنّكم لن تصبروا على ناصر محمد اليماني حتى يدلو بسلطان علمه ويفصّله تفصيلاً، بل سوف تقاطعونني وتشوشون على استنباط البرهان المبين من محكم القرآن العظيم، ولكن بالحوار بالقلم الصامت كتابةً فلن تستطيعوا أن تقاطعوا منطق سلطان العلم وتفصيل البيان كون الكلام كتابةً وليس لكم إلا أن تتدبروا سلطان علم الإمام ناصر محمد اليماني من أوّله إلى آخر البيان، ومن ثم تدرأوا الحجّة بالحجّة بسلطان العلم فتذودون عن حياض الدّين إن كنتم صادقين. وأما غرف البالتوك، فتالله لتذهبون بصوتي فيشحب دونما فائدة فلن تعطوا لي الفرصة لتفصيل البيان.

وكذلك أبشرك بحجّة سوف تزعم أنّها لك وهي حجّة عليك وهي أنّي لست حافظاً للقرآن إلا قليلاً، وما كنت أحدَ علماء المسلمين ولا خطيبَ منبرٍ، وما قطّ تعلمت علوم الدّين فتتلمذتُ عند أحد مشايخ العلم وهم على ذلك من الشاهدين، فمن ذا الذي يقول أنّه هو من علّمني ما أحاجّ النّاس به؟ بل كنت من عامة المسلمين ولست من علمائهم حتى أفتاني جدّي محمد رسول الله في الرؤيا الحقّ أنّي الإمام المهديّ المنتظَر وما جادلني عالِم من القرآن إلا غلبته، فكم أخذتني الدهشة بادئ الأمر وكيف سيكون ذلك! ومن الذي سوف يعلّمني القرآن! بل لا أحفظ منه إلا قليلٌ جداً فكيف أجادل النّاس منه وأنا لا أحفظ القرآن ولا تعلمته فكيف أعلمه للناس! ومن ثم قلت إن هذا لشيء عجاب! ومضت الأيام وأنا أفكِّر كيف يكون ذلك! ومن ثم أراني ربّي أن أدعوهم للحوار عن طريق الأنترنت العالمية، ورأيتُ نفسي أردّ عليهم بالكتابة في الإنترنت العالمية وفرحتُ بذلك كثيراً حين علمتُ أنّ الحوار سيكون عن طريق الأنترنت، فقلت لئن أصدقني الله الرؤيا بالحقّ على الواقع الحقيقي فوجدت أنّه لا يجادلني عالمٌ من القرآن إلا غلبته فهنا حصحص الحقّ واطمئنّ قلبي، وإن غلبني أحدُ علماءِ الأمّة ولو في مسألةٍ واحدةٍ فقط من القرآن العظيم فهنا علي التراجع عن ادِّعاء المهديّة، وكما يقول المثل اليمني ( وجه ما شافك ما لامك )..
والحمد لله ربّ العالمين.. وها عمر دعوة الإمام المهديّ ناصر محمد اليماني صار في منتصف عامه التاسع وما استطاع عالِمٌ واحدٌ فقط أن يقيمَ علينا الحُجّة من محكم القرآن العظيم، وما جادلني عالمٌ من القرآن العظيم إلا غلبتُه بسلطان العلم المبين.

ويا فضيلة الشيخ زوم، لا تأخذك العزّة بالإثم، تالله إنّ الإمام ناصر محمد اليماني ليتحدّى بالبيان الحقّ عقل فضيلة الشيخ زوم، فلو تُحَكِّم عقلك هل ينطق بالحقّ ناصر محمد اليماني أم إنّ مَثَلَه كمثل الذين يدّعون المهديّة من قبل ومن ثم تقارن بين سلطان العلم لدى ناصر محمد اليماني وسلطان علم المهديّين الذين تتخبّطهم مُسوس الشياطين، فبين الحين والآخر يظهر لكم من يدَّعي أنّه المهدي المنتظر، وهل تدري عن الحكمة الشيطانيّة من ذلك؟ وهي حتى إذا بعث الله الإمام المهديّ المنتظَر الحقّ من ربّكم ومن ثم يقول المسلمون إنّما هو كمثل الذين يدّعون المهديّة من قبل، ومن ثم تعرضون عن دعوته وتحكمون عليه من قبل أن تتدبّروا سلطان علمه حتى يعذبكم الله بعذاب يومٍ عقيمٍ بالدخان المبين قبل قيام الساعة. تصديقاً لقول الله تعالى:
{وَلا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ} صدق الله العظيم [الحج:55].

وربّما يودّ فضيلة الشيخ زوم أن يقاطعني فيقول: "وما هو عذاب يومٍ عقيمٍ الذي يحدث قبل قيام الساعة؟" ومن ثمّ يردّ عليه الإمام المهدي وأقول: إنّها آيةٌ تأتيهم من السماء فتظلّ أعناقهم من هولها خاضعين لخليفة ربّهم الذي يدعوهم إلى الإيمان بالله وأن يعبدوا الله وحده لا شريك له. تصديقاً لقول الله تعالى:
{إِن نَّشَأْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِم مِّن السَّمَاء آيَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ (4)} صدق الله العظيم [الشعراء].

وربّما فضيلة الشيخ زوم يودّ أن يقول: "يا ناصر محمد، وما هي هذه الآية التي تأتي من السماء فتجعل النّاس يؤمنون بالحقّ من ربّهم فيطيعون خليفة الله في الأرض الإمام المهديّ الذي يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له؟" ومن ثمّ يردّ عليه الإمام المهدي ناصر محمد وأقول: إنّها شرطٌ حتميٌّ من أشراط الساعة الكبرى؛ تلكم آية الدّخان المبين من كوكب العذاب التي يرتقب لها الإمام المهديّ ناصر محمد فيُظهرني بتلك الآية في ليلةٍ على النّاس كافة وهم صاغرون لكونهم سوف يؤمنون بتلك الآية حين يرونها. تصديقاً لقول الله تعالى:
{بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ يَلْعَبُونَ (9) فارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاء بِدُخَانٍ مُّبِينٍ (10) يَغْشَى النّاس هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ (11) رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ (12) أَنَّى لَهُمُ الذِّكْرَى وَقَدْ جَاءهُمْ رَسُولٌ مُّبِينٌ (13) ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَّجْنُونٌ (14) إِنَّا كَاشِفُو الْعَذَابِ قَلِيلاً إِنَّكُمْ عَائِدُونَ (15) يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى إِنَّا مُنتَقِمُونَ (16)} صدق الله العظيم [الدخان].

وربّما يودّ فضيلة الشيخ زوم -ويا ليته أحسن اسمه بخيرٍ من زوم- أن يقول: "يا ناصر محمد، أليس الخطاب الموجّه من الله في هذه الآية إلى خاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلّى الله عليه وآله وسلّم في قول الله تعالى:
{فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاء بِدُخَانٍ مُّبِينٍ (10) يَغْشَى النّاس هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ (11) رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ (12)} صدق الله العظيم؟". ومن ثمّ يردّ عليه الإمام المهدي ناصر محمد وأقول: يا زوم، أليس الله علاَّم الغيوب؟ ويا زوم أليس الله يعلم أنّ موت خاتم الأنبياء والمرسلين محمد رسول الله سوف يكون من قبل حدث كسف الدّخان المبين؟ أليس ذلك ما يفتي به العقل والمنطق؟ فتعال لنعرض تحليل العقل والمنطق على محكم كتاب الله لننظر في الحكم في هذه المسألة هل الخطاب موجّهٌ لرسوله أم للإمام المهديّ الذي بعثه تصديقاً لأحد أشراط الساعة الكبرى؟ وتريد أن تكذّب ببعث الإمام المهديّ المنتظَر برغم أنّ بعث المهديّ المنتظَر تصديقٌ لأحد أشراط الساعة الكبرى، وكذلك يحدث في عصر بعثه حدثُ الدّخان المبين المليء بكسف الحجارة بعذابٍ أليمٍ من كوكب العذاب، وحدوث كسف الدّخان المبين كذلك شرطٌ من أشراط الساعة الكبرى، أم إنّك يا زوم لا تؤمن بأشراط الساعة الكبرى ومنها بعث المهديّ المنتظَر والدّخان المبين؟ أم إنّ أشراط الساعة الكبرى حدثت في عصر بعث خاتم الأنبياء والمرسلين محمد رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم؟ فهل حدث كسف الدّخان المبين في عصر النبي؟ ومن ثم نترك الحكم لله ولا يشرك في حكمه أحداً، فهل عذاب كسف الدّخان المبين يعلم الله أنّ قدر حدوثه في عصر بعث محمد رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم حتى يقول له فارتقبْ؟ ومن ثم نترك الجواب من الربِّ مباشرةً نستنبطه لكم من محكم الكتاب. قال الله تعالى: {وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ} صدق الله العظيم [الأنفال:33]. وهنا يتبيّن لأولي الألباب من المقصود بالخطاب في قول الله تعالى: {فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاء بِدُخَانٍ مُّبِينٍ (10) يَغْشَى النّاس هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ (11) رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ (12)} صدق الله العظيم.

وربّما يودّ فضيلة الشيخ زوم -ويا ليته أحسن اسمه- أن يقول: "يا ناصر محمد، لماذا لم يقل الله تعالى يغشى الذين كفروا هذا عذابٌ أليمٌ؛ بل قال الله تعالى: {
يَغْشَى النّاس هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ (11) رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ (12)} صدق الله العظيم؟". ومن ثمّ يردّ عليه الإمام المهديّ وأقول: ذلك لأنّ العذاب سوف يغشى قرى المسلمين والكافرين لكونهم جميعاً معرضون عن دعوة الاحتكام إلى كتاب الله القرآن العظيم واتّباعه إلا من رحم ربّي، ولذلك سوف يغشى كسف الدّخان المبين من كوكب العذاب كافة قرى البشر مسلمهم والكافر في عصر بعث المهديّ المنتظَر كون حدث كسف الدّخان المبين من كوكب العذاب هو أحد أشراط الساعة الكبر يحدث قبل يوم القيامة فيغشى قرى البشر مسلمهم والكافر المعرضين عن الذكر. تصديقاً لقول الله تعالى: {وَإِن مَّن قَرْيَةٍ إِلاَّ نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِك فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا} صدق الله العظيم [الإسراء:58].

وربّما يودّ فضيلة الشيخ زوم أن يقول: "يا ناصر محمد ألا تبيّن لنا البيان الحقّ لقول الله تعالى:
{كَانَ ذَلِك فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا} صدق الله العظيم". ومن ثمّ يردّ عليه الإمام المهدي وأقول: أي كان ذلك مسطورٌ في كتاب الله القرآن العظيم أي مُوضَّحاً في محكمه في قول الله تعالى: {فارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاء بِدُخَانٍ مُّبِينٍ (10) يَغْشَى النّاس هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ (11) رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ (12) أَنَّى لَهُمُ الذِّكْرَى وَقَدْ جَاءهُمْ رَسُولٌ مُّبِينٌ (13) ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَّجْنُونٌ (14) إِنَّا كَاشِفُو الْعَذَابِ قَلِيلاً إِنَّكُمْ عَائِدُونَ (15) يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى إِنَّا مُنتَقِمُونَ (16)} صدق الله العظيم [الدخان].

وربّما يودّ زوم أن يقول: وما يقصد الله بقوله تعالى:
{أَنَّى لَهُمُ الذِّكْرَى وَقَدْ جَاءهُمْ رَسُولٌ مُّبِينٌ (13) ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَّجْنُونٌ (14)} صدق الله العظيم؟". ومن ثمّ يردّ عليه الإمام المهدي وأقول: يقصد إنّه وقد جاءهم من قبل رسولٌ مبينٌ بهذا القرآن العظيم وهو محمدٌ رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم وقالوا معلمٌ مجنون، بمعنى أنّ فريقاً اتّهموه أنه يعلّمه أحدُ الأعاجم، وقال الله تعالى: {وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ} صدق الله العظيم [النحل:103].

وأما آخرون فحكموا عليه أنّه مجنونٌ، وبعث الله عبده
(ن) الإمام المهدي ناصر محمد المهديّ المنتظَر ليثبت للبشر كافةً أنّ محمداً -رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم- ما كان بمجنونٍ بل ينطق بالحقّ من ربّه بهذا القرآن العظيم رسالة الله إلى النّاس كافةً وهم عن ذكر ربّهم معرضون إلا من رحم ربّي.

وربّما يودّ زوم أن يقول: "يا ناصر محمد، كيف تقول إنّ الله سوف يعذِّب قرى المسلمين برغم أنّهم مؤمنون بالقرآن العظيم كما يعذب الكافرين بالقرآن العظيم؟ فهل يستويان مثلاً!". ومن ثمّ يردّ عليه الإمام المهديّ وأقول: يا زوم، إن كنت لا تعلم فتلك مصيبةٌ، وإن كنت تعلم الحقّ وتؤمن به ومن ثم لا تتّبعه فالمصيبة أعظم، وإنّي أرى المسلمين المعرضين عن دعوة الاحتكام إلى كتاب الله القرآن العظيم هم أولى بعذاب الله كون الكافرين بالقرآن لا يعلمون أنّه الحقّ من ربّهم ليتّبعوه، وأما أنتم يا زوم فقد نال الإمام ناصر محمد اليماني بغضبكم ومقتكم له وأنصاره بسبب أنّي أدعوكم إلى عبادة الله وحده لا شريك له وإلى التنافس في حبّ الله وقربه فتكونون ضمن العبيد المتنافسين في حبّ الله وقربه في السماوات والأرض كما علّمكم الله بأساس طريقتهم في عبادة ربّهم. تصديقاً لقول الله تعالى:
{يَبْتَغُونَ إِلَى ربّهم الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ ربّك كَانَ مَحْذُورًا} صدق الله العظيم [الإسراء:57].

ولكن زوم سوف يغضبه ذلك فيقول: "نعم يحقّ لنا أن نتنافس نحن المؤمنون التّابعون للأنبياء في حبّ الله وقربه، ولكن لا يحقّ لنا أن نطمع لمنافسة الأنبياء في حبّ الله وقربه". ومن ثمّ يردّ عليه الإمام المهديّ وأقول: ذلكم هو شركٌ بالله يا زوم. وربّما زوم يودّ أن يقول: "يا ناصر محمد، لا تفترِ علينا ما لم نقله". ومن ثمّ يردّ عليك الإمام ناصر محمد اليماني وأقول: لئن قلت بل يحقّ لزومٍ أن ينافس محمداً -رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم- في حبّ الله وقربه، ويحقّ لزومٍ أن يطمع أن يكون هو أحبّ إلى الله من محمدٍ رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم، فإن قلت ذلك فقد أصبح الإمام ناصر محمد اليماني مخطئاً في حقِّك ووجب علينا الاعتذار، ولكنّي أعلم أني لم أظلمك شيئاً يا فضيلة الشيخ زوم لكونك من الذين يبالغون في أنبياء الله ورسله، ولسوف أقيم عليك الحجّة بإذن الله في كل نقطةٍ وألجمك بالحقّ إلجاماً حتى تتّبعَ الحقّ من ربّك أو تأخذك العزّة بالإثم من بعد ما تبيّن لك أنك على ضلالٍ وأنّ ناصر محمد اليماني يدعو إلى الحقّ بعلمٍ وسلطانٍ مبين من محكم القرآن العظيم.

ونرحبُ بك ضيفاً لدينا في طاولة الحوار العالميّة، ويا ليتك تملك الشجاعة كما تدعي أنّك شجاعٌ ومن ثم تثبت ذلك بتنزيل اسمك الحقّ وصورتك كما فعل الإمام المهديّ ناصر محمد اليماني برغم أنّي أقول إنّني المهديّ المنتظر ولا نخاف في الله لومة لائمٍ، وأما أنت فمِمَّ تخاف حتى لا تقوم بتنزيل صورتك واسمك الحقّ؟ ولا ينبغي لك إن كنتَ عالماً حقاً أن تفتري صورةً لغيرك أو اسمَ كذبٍ فقد سئمنا اسماءً مستعارةً في كل مرّةٍ في الحوار نحاور أشخاصاً مجهولي الهويّة، ولا يهمّني أكانوا مجهولين أم معروفين فأهمّ شيء إقامة الحجّة بسلطان العلم، فإذا لم يهتدوا جعل الله الحوار سبب الهدى لقومٍ آخرين، ولكن لا يليق بعالمٍ محترمٍ أن يحاور باسمٍ مستعارٍ وهو مشهورٌ أو من خطباء المنابر.

ويا زوم، إني أراك (رافع مناخيرك فوق) وجلفاً في الحوار بغير الحقّ وتتّهم ناصر محمد أنّ مثله كمثل أحمد الحسن اليماني! وهيهات هيهات كم الفرق عظيم بين وليّ الرحمن الإمام المهديّ ناصر محمد اليماني ووليّ الشيطان أحمد الحسن اليماني، وقد جعلنا له قِسْماً خاصّاً في واجهة موقعنا لكي يحاورنا فيقيمُ عليه الحجّة بالحقّ ناصرُ محمد اليماني أو يقيم على ناصر محمد اليماني الحجّة في موقعي إن كان من الصادقين، وكذلك قلنا له: وإن شئت يا أحمد الحسن اليماني أن يكون الحوار في موقعك فنحن أهلٌ لذلك ولك الاختيار.. ولكن للأسف لم يجرؤ على ذلك برغم أنّي لم أعدْ أتجرّأ الحوار في مواقع النّاس لعدم الثقة في حفظ الحقوق كون الشيعة لقّنوني درساً لا أنساه، إذ سجّلتُ في أحد مواقعهم للحوار ومن ثم استخدم أعضاءُ مجلس إدارةِ موقع الدراسات التخصصيّة في الإمام المهديّ عضويتي وكتبوا عليّ ما لم أقله، وافترى عليّ أحدُ أعضاء مجلس الإدارة إفكاً وزوراً كبيراً (عفى الله عنه)، ولكن من بعد ذلك عزمتُ أن لا يكون الحوار إلا في طاولة الحوار العالميّة الحرّة موقع الإمام المهديّ ناصر محمد اليماني منتديات البشرى الإسلاميّة ونحن أهلٌ للأمانة وحفظ الحقوق، وإن ثبت تغيير في بيان أحدٍ بغير الحقّ فتلك حجّة علينا.

ونحذر طاقم إدارة منتديات البشرى الإسلامية أن يغيّروا في بيان أحدٍ شيئاً، فحتى لو كان البيان كتبه إبليسُ الشيطان الرجيم بنفسه لَما غيّرنا في بيانه شيئاً، ولكننا نصرح لهم بالحذف إذا كان البيان مليئ بالسبّ والشتم بدلاً عن سلطان العلم فهذا مرفوضٌ في طاولة الحوار العالميّة، برغم أنّني لم أشكُّ قطّ في أحدٍ من طاقم مجلس الإدارة أنّه غيّر بيانَ أحدِ أعضاء طاولة الحوار وحاشا لله لا أعلم أنه حدث من ذلك شيء، وإنما أردت التنويه والتذكير خشية أن يغضب أحد أعضاء مجلس الإدارة من كلماتٍ في أحد بيانات أعضاء الحوار ومن ثم يقوم بحذف السبّ والشتم من البيان ويذر فيه سلطان العلم، ومن ثم نقول لهم كلا ثم كلا فلا نسمح بتغيير كلمةٍ واحدةٍ في بيان أحدِ الأعضاء! فإمّا أن تعتمدوا المشاركة إذا كانت خاليةً من السبّ والشتم وإمّا أن تحذفوه إذا كان صاحب المشاركة قليل أدبٍ ولم يربِّه أبواه تربيةً حسنةً فيسيء إلينا بالسبّ والشتم في موقعنا بغير الحقّ. ولا نقصد فضيلة الشيخ زوم حاشا لله برغم أنّه بالكاد يمسك لسانه بصعوبةٍ بالغةٍ من سبِّ وشتم الإمام المهديّ ناصر محمد اليماني، فكم تجهل الإمام ناصر محمد يا زوم! وما أعظم ندمك إن استمررت بهذا الحقد البغيض بغير الحقّ على الإمام المهديّ ناصر محمد اليماني.

ويا رجل، فما هي جريمتي في نظرك، فهل لأنّي أدعوكم إلى عبادة الله وحده لا شريك له؟ أم بسبب أنّي أدعوكم إلى اتّباع كتاب الله وسنّة رسوله الحقّ؟ أم لأنّي أسعى إلى وحدة صفّ المسلمين وإلى نبذ التعدديّة المذهبيّة في دين الله؟ فما هي حجّتكم على الإمام ناصر محمد اليماني في دعوته حتى تكونوا له كارهين؟ هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين؟ واسمح لي يا فضيلة الشيخ زوم أن أعلن ومن الآن الهيمنة بسلطان العلم المبين من محكم القرآن العظيم عليك وعلى كافة علماء المذاهب والفرق الإسلاميّة الذين فرقوا دينهم شيعاً وأحزاباً وكل حزبٍ بما لديهم فرحون، وأعلن الهيمنة بسلطان العلم من محكم القرآن العظيم على علماء النّصارى واليهود والمجوس، وإذا هيمن على ناصر محمد اليماني أحدُ علماء الأمّة من القرآن العظيم ولو في مسألةٍ واحدةٍ فقط من القرآن العظيم فلستُ الإمام المهديّ، فكونوا على ذلك من الشاهدين يا معشر الأنصار السابقين الأخيار ولا تطيعوا الذين يمنعونكم عن الردّ عليهم ببيانات الإمام المهديّ، ويا للعجب أليس الذي كتب البيان جواباً على أحد السائلين هو الإمامُ ناصر محمد اليماني! وإنما يردّ الأنصار على السائلين بالجواب باقتباسٍ من بيان الإمام المهديّ ناصر محمد اليماني وليس من عند أنفسهم شيئاً فما العيب في ذلك؟ أم يريد كلّ إنسانٍ أن يأتي ببيانٍ خاصٍ به من جديدٍ؟ وحتى ولو سبقه بالسؤال أحد السائلين فأجبنا عليه بالحقّ بالبيان المفصل تفصيلاً فهل وجب علينا أن نكتب الجواب من جديد على نفس السؤال من قبل؟ فما خطبك يا شيخ زوم تلوم على الأنصار حين كلفوا أنفسهم وخدموك بالبحث عن الجواب لسؤالك بين آلاف البيانات للإمام المهديّ ناصر محمد اليماني حتى إذا جاءوك بالجواب من بعد بحثٍ ومشقةٍ فهل جزاؤهم أن تنفر مما أتوك به؟ ويا رجل، أليس ذلك البيان المقتبس منه الجواب هو من بيانات الإمام ناصر محمد اليماني؟ فلماذا تريدون أن أجيب على نفس السؤال من جديد برغم أني أجبتُ عليه في كثير من البيانات؟ وليس لكم حقٌّ عليّ بكتابة الجواب إلا إذا كان السؤال لم نُجِبْ عليه من قبل فهنا يجب على الأنصار أن يرفعوا السؤال الجديد للإمام المهديّ ناصر محمد اليماني، فإن شئتُ أجبتُ وإن شئتُ أجّلتُ الجوابَ إلى حين لكون بيان بعض الآيات قد يسوء بعض الأنصار فما بالكم بالباحث الجديد. وذلك تصديقاً لقول الله تعالى:
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَسْأَلُواْ عَنْ أَشْيَاء إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَإِن تَسْأَلُواْ عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ (101) قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّن قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُواْ بِهَا كَافِرِينَ (102)} صدق الله العظيم [المائدة].

فانتبهوا لما أقول يا معشر الذين يلومون على الإمام المهديّ ناصر محمد أنّه يهمل في بعض الردِّ بالجواب على بعض الأسئلة، ألا والله ما كان الإعراض عن بعض الأسئلة عن ردّ الجواب عجزاً مني فلا تكونوا من الجاهلين، ولكني أرى تأجيل الجواب إلى حينٍ خيرٌ للمسلمين فقد يسؤهم الجواب وهو الحقّ من ربّهم، ولكن إذا أصرّ علماء المسلمين على الجواب من صاحب علم الكتاب فسوف نُجيبُ على كافة الأسئلة، ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر.

وعلى سبيل المثال البيان المفصل تفصيلاً لقول الله تعالى:
{وَلا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهُّنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ} صدق الله العظيم [النور:33].

ونقول شيئاً من بيانها بالحقّ:

حقيق لا أقول على الله إلا الحقّ، فلو أنّ غنيّاً خطب بنت أحدكم وهي تحب إنساناً فقيراً بشرط أنه تقدم لخطبتها من تحبّ فلم يُرِد أبوها أن يزوجه ليس إلا أنّه فقيرٌ من المال الوفير برغم أنّه يرضى خلقه ودينه وإنّما رفض أن يزوِّجه بسبب أنّه فقير، وبرغم أنّها تحبه وهو يحبها ولكن أبيها يريد أن يزوّجها للغني ذي المال كونه يبتغي عَرَضاً من الحياة الدنيا وهو المال الوفير مهرها لدى الغني، حتى إذا قرّر أبوها أن يزوّجها بالرجل الغني ومن ثم هربت البنت مع من تحب حتى لا يزوّجها أبوها بالغصب للغني لكون ذلك أهون عند الله من أن تقتل نفسها، ومن ثم وقع بها حبيبُها الفقير الذي هربت معه فما هو حكم الله في هذه المسألة؟

ومن ثم نحكم في هذه القضية بما أنزل الله من غير ظلمٍ ونقول لوالد البنت:
عليك أن تزوّج ابنتك بمن تحب ولن نُقيم حدّ الله في حكم الزنى عليهما كون أبوها هو من أكرهها على ذلك. ولذلك قال الله تعالى: {وَمَنْ يُكْرِهُّنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ} صدق الله العظيم .

والسؤال الذي يطرح نفسه فما يقصد الله تعالى بقوله:
{وَمَنْ يُكْرِهُّنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ} صدق الله العظيم؟ ونقول: ومن يكرههن على البغي مع من تحب فإنّ الله من بعد إكراههن غفورٌ رحيمٌ، بمعنى أنّ الله رفع الحَدَّ عليهما وأمر بتزويجهم شرط التوبة عن فعلتهم ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، ولكن في هذه الحالة يُرفع الحدُّ عند القبض عليهما للمرة الأولى بشرط أن تكون القصة كما ذكرناها.

فكم استفززنا علماء الأمّة في كثيرٍ من المسائل علّهم يأتون فيذودون عن حياض دينهم إنْ كانوا صادقين أنّ الحقّ معهم فإذا هم يأتون كمثل الأخ الزوم وكأنّه لا يعلم من الأحكام التي بيّناها بالحقّ وهي مخالفةٌ لما هم عليه سُنةً وشيعةً وكافة المذاهب الإسلاميّة إلا قليلاً، وبدأ الدّين غريباً على النّاس وها هو يعود غريباً على النّاس كما بدأ، وليس أننا جئناهم بدينٍ جديدٍ بل كونهم قد خرجوا عن الصراط المستقيم منذ مئات السنين وهم لا يعلمون.

ويا قوم، أجيبوا داعي الاحتكام إلى كتاب الله لنحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون من محكم القرآن العظيم إن كنتم به مؤمنين، فأجيبوا دعوة الاحتكام إلى كتاب الله إن كنتم صادقين. وسلامٌ على المرسلين والحمد لله ربّ العالمين.

وربّما يودّ أحد العاشقين عبيد الهوى أن يقول: "يا إمام ناصر محمد اليماني، إني أحبّ بنت فلان وخطبتها من أبيها ورفض فهل يحلّ لي أن آتيَ فاحشةَ البغيّ معها بسبب دافع حبِّها؟". ومن ثمّ يردّ عليه الإمام المهديّ ناصر محمد اليماني وأقول: بل حَكَمَ الله عليك بمائة جلدةٍ أمام طائفةٍ من المؤمنين إن ثبت عليك فعلُ ذلك وسوف تَصْلَى ناراً وسعيراً ولن تجد لك من دون الله ولياً ولا نصيراً إذا لم تتُبْ إلى ربّك متاباً.

فمنكم من يحرّف الكَلِم والأحكام عن مواضعه، وما أَحَلَّ لكم الإمام المهديّ ناصر محمد اليماني أن ترتكبوا فاحشة الزنى مع بنات النّاس بحجّة الحبِّ فلا تفتروا علينا ما لم نقله، بل حكم الله واضحٌ لا غبار عليه أنّه رفع الحدّ عنهما في حالة أن أباها رفض أن يزوّجها بمن تحبّ لكونه يريد أن يزوّجها لغني ابتغى عَرَضاً من عروض الحياة الدنيا، حتى إذا رأت البنت أن أباها قرر أن يزوّجها غصباً للغني ويرفض أن يزوّجها بمن تحبّ نظراً لأنه فقيرٌ فهنا جعلها أبوها بين أمرين أحلاهما مرّ فأمّا أن تقتل نفسها وإمّا أن تهرب مع من تحبّ! ومن ثم قررت أن تهرب مع الفقير الذي أحبته وتريده زوجاً لها بالحلال ومن ثم هربت مع الفقير فقد يخلوان بأنفسهما لياليَ وأياماً وقد يقع بها، وخلق الإنسان ضعيفاً.
ففي هذه الحالة فقط يُرفع حدّ البغي عنهما، وغفر الله لهما ما فعلوا، و يجب على أبيها أن يزوّجها بمن تحب ويرفع عنهما حدَّ البغي، وذلك جزاء من الله لأبيها الذي أكرهها على البغي برغم أنّها أرادت من أبيها أن يزوّجها بمن تحبّ بالحلال. تصديقاً لقول الله تعالى: {وَلا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا} صدق الله العظيم.

وليس مجرد حبّ في القلب بدافع الهوى؛ بل إن أردنَ تحصناً، أي إن أرادت أن تتزوج بمن تحبّ فلا يحقّ لأبيها أن يرفض ذلك، وهذه حياتها ولها الحقّ في اختيار شريكها في الحياة الزوجيّة لتكوين الأسرة المسلمة، وتَقَدَّمَ حبيبُها لخطبتها فرفضه أبوها كونه يريد أن يزوّجها برجلٍ آخرَ غنيّ بالمال، حتى إذا تقدم لها الغني فإذا بأبيها يوافق فوراً دون أن يرجع إلى ابنته لأخذ رأيها، فإذا قرر أبوها أن يزوّجها للغني ومن ثم هربت مع من تحبّ ففي هذه الحالة يُرفع عنها وعن من تحبّ حدّ البغيّ ويتمّ تزويجهما فوراً بعقدِ شرعيّ من أبيها ولي أمرها. ولذلك قال الله تعالى:
{وَلا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهُّنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ} صدق الله العظيم.

ويا معشر علماء المسلمين وأمّتهم، لقد حرّم الله الظلم على نفسه وجعله بينكم محرَّماً فلا يجوز لكم أن تظلموا بناتكم فتزوجوهنّ كُرها لرجلٍ وهي تحبّ رجلاً آخر غيره وتريد أن تتحصّن به بالحلال، فيأبى أبوها إلا أن يزوّجها لمن يشاء هو وليس من تشاء هي، ألا لعنة الله على الظالمين. فهذه روحٌ وليست سيارةٌ تبيعها لمن تشاء مقابل عَرَضاً من الحياة الدنيا، أفلا تتّقون؟ فمن ذا الذي يُجادلني في هذا الحكم إلا أخرستُ لسانه بالحقّ؟ وما نريد قوله:
إنه محرمٌ على المؤمنين أن يزوِّجوا بناتهم كرهاً بمن لا تريده لكونه سوف يجبرها فِعلُ أبيها على البغي، ولذلك حرّم الله على الآباء أن يزوّجوا بناتهم كرهاً ابتغاء عرض الحياة الدنيا فلا يبالون برأيها فسواء لديهم شاءت أم أبت، فمن يُجِركم من عذاب الله إن كنتم صادقين؟ فما أحلّ الله لكم ظلم أبنائكم، أفلا تتقون؟ فالله هو أولى بعبده من أمّه وأبيه ولا يقبل على عباده الظلم فقد حرم الظلم على نفسه وجعله بين عباده محرماً، فاتقوا الله وأطيعوني لعلكم تهتدون.

وسلامٌ على المرسلين والحمد لله ربّ العالمين..
أخوكم؛ الإمام المهدي ناصر محمد اليماني.
ـــــــــــــــــ