Soru:
Kuran Zekat hakkında ne diyor?
Ah, siz İslam alimleri, yemin ederim doğru yolda olsaydiniz, o zaman Allah beni göndermezdi.
İslam'ın üçüncü şarti (Zekati) açıklama zamanı geldi.

Tevbe 34 ve 35 ayet
34. Ey iman edenler! (Biliniz ki), hahamlardan ve râhiplerden birçoğu insanların mallarını haksız yollardan yerler ve (insanları) Allah yolundan engellerler. Altın ve gümüşü yığıp da onları Allah yolunda harcamayanlar yok mu, işte onlara elem verici bir azabı müjdele!

35. (Bu paralar) cehennem ateşinde kızdırılıp bunlarla onların alınları, yanları ve sırtları dağlanacağı gün (onlara denilir ki): "İşte bu kendiniz için biriktirdiğiniz servettir. Artık yığmakta olduğunuz şeylerin (azabını) tadın!"

Ortaya çıkan soru, Allah
Zekati vermesini zorunlu hale getirip getirmediğidir.

Sure 70(Me Aric) 24 ve 25 ayet
24. Mallarında, belli bir hak vardır,
25. Sâile ve mahrûma(vermek için).

Ortaya çıkan bir başka soru da, Zekatin yüksekliği ne kadar olmalıdır?

Enam 160 ayet
Kim (Allah huzuruna) iyilikle gelirse ona getirdiğinin on katı vardır.

Artık biliyorsunuz ki, Allah size sahip olduğunuz altın ve gümüş değerinin 1 / 10'unu Zakaat olarak bağışlamanızı söyledi.
Çünkü sahip olduğunuzun 1 / 10'unu Allah için harcarsanız, o zaman her şeyi Allah'a bağışlamak gibi bir şey. Çünkü bir sevab 10 diye sevab diye yazilaçak. Aşağıdaki ayete göre:
Enam 160 ayet
Kim (Allah huzuruna) iyilikle gelirse ona getirdiğinin on katı vardır.

Eğer biriniz şimdi 100 gram altına sahipse, zekatın değerini bulmak için 100 gram altını 10'a bölmek zorundasınız, bu yüzden 100 gram altının yüzde 10'u olan 10 gram altına geliyor.
Biriniz 10g altin zekati Allah’a bağışlarsa, Allah, kendisine bütün 100 g altınını zekat vermiş gibi sevab yazar, çünkü her iyilik on kat artacaktır.

Ve bu Allaha aittir, kazandıklarınızın o kısmını vermek zorundasınız farzdır.
Savaşta Kazandınız Ganimet ise iki katı vermelisiniz. Aşağıdaki ayete göre:

Enfal 41 ayet
Eğer Allah'a ve hak ile bâtılın ayrıldığı gün, iki ordunun birbiri ile karşılaştığı gün (Bedir savaşında) kulumuza indirdiğimize inanmışsanız, bilin ki, ganimet olarak aldığınız herhangi bir şeyin beşte biri Allah'a, Resulüne, onun akrabalarına yetimlere, yoksullara ve yolcuya aittir. Allah her şeye hakkıyla kadirdir.

Savaşın zekâtı, Allah'ın size verdiği kazandığınız paradan farklıdır. Bu ayete göre:

Enfal 41 ayet
ganimet olarak aldığınız herhangi bir şeyin beşte biri Allah'a, Resulüne, onun akrabalarına yetimlere, yoksullara ve yolcuya aittir.

Gerçekten, savaş ganimetinizin beşte biri Allah'a aittir.

Biriniz 100 gr savaş ganimet alırsa, 20 gr'ı Allah'a aittir.
100'ün 1 / 5'i 20 g'dır.

Ama çaliştiğinizin zekati 1/10 Allaha aittir.

Peki Kuran'ın açık ayetlerinden nasıl uzaklaşabilirsiniz?

Bakara 99 ayet
Andolsun ki sana apaçık âyetler indirdik. (Onları ancak fasıklar inkâr eder.

Size, Allah'ın isteğiyle, İslam'ın beş şartini Kuran ayetleri ile detaylı olarak açıklayabileceğimize söz vermedik mi?

Peygamberimiz Muhammed'in sav nasıl yaptığını, ayeti takip ederek, size açıkça anlatacağız:
Nahl 44 ayet
Apaçık mucizeler ve kitaplarla (gönderildiler). İnsanlara, kendilerine indirileni açıklaman için ve düşünüp anlasınlar diye sana da bu Kur'an'ı indirdik

Sizi orijinal yola Peygambere Kuran'a ve gerçek Sünnete götürene kadar.
Çünkü doğru yol takip edilmeli.
Ve zekatı açiklamak için daha fazla delil var,
zekati vermeyenler ve reddedenleri uyarıyorum Allah onların Kelime-i şehadetini, namazlarını, oruçlarını ve haclarını kabul etmeyecek.
Allah onlari Cehennem ateşinde yaksin.

Tevbe 34 ayet
Altın ve gümüşü yığıp da onları Allah yolunda harcamayanlar yok mu, işte onlara elem verici bir azabı müjdele!

Ve bir şeyin zekati bir defa verilir, bazı cahil insanlar tarafından söylenmiş olsa bile, aynı servet tarafından tekrar tekrar ödenmez.
Öyle olsaydı, servet birkaç yıl sonra giderdi.
Mesela evde 100g altının var 10g zekati verdikten sonra bir daha vermene gerek yok.

Sure 70(Me Aric) 24
Mallarında, belli bir hak vardır,

Zekati her zaman aynı 100 gr altından çıkarırsan sana bir zaman ne pay kalır?
Böyle bir yalan söylemekle Allahtan korkmuyormusunuz?

Allah a ait olan kısım 1/10'dur, eğer o kısmı teslim ederse, temizdir ve Kıyamet Günü'ne kadar hellal ve temiz kalir.
Allah bu zekati sadece bir kere, sadece bir kere yaptı!
Sadeçe yeni kazanilan para için yeniden zekat vermek gerekir, böylece hiçbir yanlış yapılmaz ve temiz kalırsınız.
Allah'tan korkun ve sözlerinden bir şeyler öğrenin!

(not: 10g altina Zekat düşer mesela bir para 10g altin değerine ulaştiysa zekat vermek zorunda 1/10 )

Ama mutlaka unutmayın kendisi aç kalaçağini bilirse ve parasi 10 gram altina ulaştiysa zekat vermesine gerek yok mesela
Netto 600 TL marşi var 400 TL kira ödüyor
200 TL ailesine Aylik yemek Parasi kaliyor biliyorkine
600 TL nin 1/10 zekat verirse ailesi ve kendisi aç kalacak ozaman vermesine gerek yok lütfen unutmayin,
Kendinizi aç birakamassiniz.

Allahin selami bütün peygamberlerin üzerine olsun
Alemleri Allah'a da hamd olsun.

İmam El Mehdi İmam Nasser Mohamed El Yemeni