- 12 -

Al Imam Al Mahdi Nasser Mohammed Al Yamani
27 - جمادى الأولى - 1442 هـ
11 - 1 - 2021 مـ
01:00 مساءً
( بحسب التقويم الرسمي لأمّ القرى )

[ لمتابعة رابط المشاركة الأصلية للبيان ]
https://www.mahdialumma.com/showthread.php?p=341920
___________Virus Corona, pengumuman tempoh berakhirnya untuk seluruh dunia..


Dengan nama Allah yang Maha Esa lagi Maha Menguasai pemerintahan tiap-tiap sesuatu di langit dan di bumi, Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan, Dia Maha Luhur, Maha Tinggi lagi Maha Agung, selanjutnya..


Dari khalifah Allah untuk seluruh dunia, Al Imam Al Mahdi Nasser Mohammed Al Yamani, kepada semua pembuat keputusan dan umat manusia di kota dan di desa, untuk kalian khabar pemberitaan dari Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa, mengenai tempoh berakhir azab seksaan dari keturunan nyamuk, virus-virus azab seksaan yang mendunia, aku tidak mendendangkan syair untuk kalian, tidak pula melebih-lebihkan pernyataan tanpa alasan, untuk kalian sumber khabar pemberitaan dalam muhkam Al Quran, dengan perkataan yang memisahkan antara yang hak dan yang batil bukan senda gurauan


Sesungguhnya Allah telah mendeklarasikan perang secara umum, terhadap orang-orang yang berpaling dari penyeru ke jalan Allah, khalifah-Nya Al Imam Al Mahdi Nasser Mohammed Al Yamani, yang menyeru untuk mengikuti kitab suci Al Quran, yang menjadi bashirah ilmu pengetahuan bagi sang penyeru, yang mengajak untuk beribadah hanya kepada Allah yang Maha Esa semata-mata tiada sekutu bagi-Nya, dengan Al Quran-lah khalifah Allah dan hamba-Nya Al Mahdi Nasser Mohammed Al Yamani berhujjah dengan kalian

Lantas kalian mendustakan dan menentang perintah Allah, untuk taat dan patuh kepada khalifah Allah dan hamba-Nya Al Mahdi Nasser Mohammed Al Yamani, kerana itulah Allah mengumumkan perang secara menyeluruh terhadap kalian, mulai dengan semboyan perang -deklarasi seruan umum perang-, mobilisasi ketenteraan bagi makhluk baru dari tentera-tentera Allah yang kecil, tidak terlihat dengan mata kasar, virus-virus dari suatu nyamuk yang tidak kalian ketahui, baik asal usulnya maupun pembentukannya, sebagai suatu tantangan dari Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana, untuk menundukkan para pemimpin umat manusia dan rakyat mereka di kota dan di desa, yang muslim maupun yang non-muslim

Tiada kata mundur berpatah balik ke belakang setelah deklarasi perang dari Allah, Maha Suci Dia, dengan malapetaka peperangan dari nyamuk dan yang lebih kecil darinya, bahagian dari azab seksaan Allah, sehinggalah datang janji Allah untuk taat dan patuh kepada khalifah-Nya Al Mahdi Nasser Mohammed Al Yamani, pembenaran terhadap firman Allah Ta'ala:

Dan sekiranya ada suatu bacaan (kitab suci) yang dengan bacaan itu gunung-gunung dapat digoncangkan atau bumi jadi terbelah atau oleh karenanya orang-orang yang sudah mati dapat berbicara, (tentulah Al Quran itulah dia). Sebenarnya segala urusan itu adalah kepunyaan Allah. Maka tidakkah orang-orang yang beriman itu mengetahui bahwa seandainya Allah menghendaki (semua manusia beriman), tentu Allah memberi petunjuk kepada manusia semuanya. Dan orang-orang yang kafir senantiasa ditimpa bencana disebabkan perbuatan mereka sendiri atau bencana itu terjadi dekat tempat kediaman mereka, sehingga datanglah janji Allah. Sesungguhnya Allah tidak menyalahi janji. (31)
Maha Benar Allah
[Ar Ra'd]


Pertanyaan yang muncul: Apakah janji Allah yang telah dinyatakan dalam Al Quran, yang telah dijanjikan-Nya kepada kalian dalam Al Quran? Demikian itu adalah janji Allah dengan Al Khilaafah Al 'Aalamiyah Al Islaamiyah -pemerintahan antarabangsa Islam-, untuk menyempurnakan cahaya Allah ke seluruh dunia, untuk ditinggikan dan diunggulkan atas segala agama, meskipun para pendosa tidak menyukainya

Kalian akan temukan janji Allah pada firman-Nya:
Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhai-Nya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembah-Ku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan Aku. Dan barangsiapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. (55)
Maha Benar Allah
[An Nuur]


Telah datang janji Allah wahai sekalian pemimpin umat manusia dan rakyat mereka seluruhnya di kota dan di desa, sesungguhnya Allah tidak menyalahi janji, aku bersumpah demi Allah yang Maha Esa, yang meninggikan langit tanpa tiang, yang tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, yang tiada apapun yang setara dengan-Nya, sesungguhnya vaksin-vaksin kalian tidak akan berguna buat melawan virus-virus azab seksaan yang telah ditandai dalam Kitabullah dengan pimpinan dan pengendalian Allah, Tuhanku dan Tuhan kalian! Maka sembahlah Allah yang Maha Esa semata-mata tiada sekutu bagi-Nya, janganlah kalian menyeru apapun beserta Allah, kalian tidak akan menemukan tempat berlindung dari selain-Nya untuk kalian, tiada tempat berlindung dan tiada tempat yang selamat dari azab seksaan Allah, kecuali berlari menuju-Nya dengan berdoa memohon kepada-Nya, dengan doa yang telah kami tuliskan untuk kalian dalam bayan keterangan bertarikh duapuluh enam Ramadhan tahun 1441H yang lalu, kami telah tuliskannya berjudul seperti berikut:
Virus Corona dan bayan keterangan pemutus yang sebenar, pemisah antara yang hak dan yang batil, bukan senda gurauan..
selesai
https://www.mahdialumma.com/showthread.php?p=330194#post330194Sekiranya kalian enggan dan melanggar perintah Allah untuk patuh dan taat kepada khalifah-Nya Al Mahdi Nasser Mohammed Al Yamani, maka aku bersumpah demi Allah yang Maha Agung lagi Maha Tinggi, dengan sumpahan sebanyak batu kerikil dan butiran pasir, kepada setiap perempuan dan lelaki kecuali anak-anak, sesungguhnya kalian sama sekali tidak akan mengelak dan menghindarkan diri kalian dari azab seksaan Allah, sama ada azab seksaan yang lebih kecil atau yang lebih besar, meskipun kalian saling bahu membahu tolong menolong sesama kalian

Telah sesak dada kerana keingkaran dan ketidakpercayaan para pembuat keputusan yang menyombongkan diri, para ulama agama, para ilmuwan perubatan kalangan manusia seluruh dunia, juga para ilmuwan astronomi yang mengetahui pergerakan matahari dan bulan, dari seluruh kalangan umat manusia yang mengingkari, bahawa matahari telah mendapatkan bulan, padahal mereka telah mengetahuinya, namun mereka menyembunyikan petanda yang hak dari Tuhan mereka, hinggakan seluruh dunia ditimpa perkara yang menimpa mereka, yang kelak akan ditimpakan pula kepada para pendosa di antara mereka, yaitu orang-orang yang menyembunyikan kebenaran dari Tuhan mereka


Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Mengetahui, andai aku berdusta maka balasannya pasti menimpa diriku, sementara mereka tidak akan ditimpa keburukannya, namun jika aku benar maka tentunya mereka akan ditimpa perkara yang telah Engkau janjikan kepada mereka dengan izin-Mu jua, sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji

Ingatlah kalian, laknat Allah tetap ke atas orang yang enggan lagi menyombongkan diri dan berbuat durhaka terhadap Allah dan khalifah-Nya, Al Mahdi Al Muntadhar, atau laknat Allah ke atas Nasser Mohammed Al Yamani andai dia tidak dipilih Allah sebagai khalifah-Nya untuk seluruh dunia, dengan laknat sebanyak detik masa dan bulan semenjak Allah ciptakan langit dan bumi hinggalah Hari Kiamat, atau laknat Allah ke atas para pembuat keputusan di seluruh dunia yang menyombongkan diri terhadap khalifah Allah Al Imam Al Mahdi Nasser Mohammed Al Yamani


Ataukah kalian ini mengira vaksin-vaksin kalian kelak akan berguna untuk kalian?! Dari azab seksaan virus-virus yang telah ditandai dan menerima tunjuk ajar dari Allah yang menciptakan kalian, Allah-lah yang telah mengajarkan virus-virus itu bagaimana cara menyerang dan memerangi kalian, untuk mengazab kalian mudah-mudahan kalian kembali kepada Tuhan kalian

Kembali dengan tunduk merendah hati berdoa memohon kepada Allah semata-mata tiada sekutu bagi-Nya, agar melenyapkan azab seksaan-Nya dari kalian, lalu menyambut dan menerima penyeru ke jalan Allah, Al Mahdi Nasser Mohammed Al Yamani, yang menyeru untuk beribadah kepada Allah yang Maha Esa semata-mata tiada sekutu bagi-Nya, dengan petunjuk bashirah dari Allah, kitab suci Al Quran

Pada Al Quran ada pemberitaan kalian, pemberitaan tentang peristiwa-peristiwa kaum sebelum kalian, juga pemberitaan mengenai perkara-perkara yang akan terjadi di masa hadapan, dan pemberitaan tentang Hari Kiamat, hari dimana semua manusia bangkit menghadap Tuhan Semesta Alam
!!
Ataukah kalian ini mengira Nasser Mohammed Al Yamani mengumumkan tantangan-tantangan global kepada kalian secara sembrono dari diriku sendiri, mengenai perkara yang kalian namakannya sebagai virus Corona
?!
Padahal ianya bukanlah Corona, akan tetapi virus-virus dari penciptaan baru yang berketurunan dari suatu nyamuk dalam muhkam Al Quran yang tidak kalian ketahui; organisma hidup yang dapat tinggal di atmosfera langit tanpa tubuh, yang dapat hidup dalam tubuh manusia, di daratan dan lautan, dapat melintasi benua dan samudera; ianya adalah virus-virus yang menjangkiti manusia bukan haiwan, kalian tidak akan menemukannya dalam haiwan apapun termasuk haiwan ternak atau burung-burung..

Kami telah menuliskan tantangan ini sejak awal bayan keterangan lagi pada tahun lalu, yang bertarikh 10 Rajab 1441H bersamaan 5 Maret 2020M pada jam 12:51 tengahari (mengikut takwim rasmi Makkah), yang judulnya seperti berikut:
Virus Corona adalah sebahagian azab yang lebih kecil sebelum kedatangan azab yang lebih besar, mudah-mudahan mereka kembali ke jalan yang benar..
https://www.mahdialumma.com/showthread.php?p=324308#post324308Aku tahu pasti bahawa ianya adalah tantangan dari Allah kepada kalian dan ulama kalian, aku bersumpah demi Allah yang Maha Agung lagi Maha Tinggi, virus-virus tantangan yang baru muncul ini benar-benar akan membuatkan ilmu pengetahuan sains manusia jadi kosong (nol) sebelah kiri, ini kerana ianya bukan sekadar wabak yang diketahui oleh pakar-pakar perubatan umat manusia, yang bagaikan awan yang berlalu kemudian menghilang! Jauh, jauh sekali

Sebab itu aku telah mengumumkan kepada kalian sejak awal pena Al Imam Al Mahdi menuliskan tentang perkara yang kalian namakannya sebagai virus Corona, bahawa ianya adalah azab seksaan global bukan semata-mata wabak yang mendunia (pandemik), adakah kalian menemukan ianya benar-benar azab seksaan tanpa perhitungan dari setiap pintu-pintu roda kehidupan wahai negara-negara jababiroh (negara besar, negara adidaya adikuasa) yang sombong, angkuh lagi besar kepala
?
Umat Islam tidak memperhatikan, mengapa ianya menyerang dengan ganasnya terhadap negara-negara jababiroh yang sombong lagi berbuat sewenang-wenangnya, namun lebih sedikit serangannya terhadap negara-negara lain yang lemah, khususnya negara arab, atau apa yang mereka namakan sebagai negara dunia ketiga, begitu juga umat Islam tidak memperhatikan, mengapa serangannya lebih hebat terhadap orang-orang yang mendustakan Al Quran, orang-orang yang tidak menyukai kebenaran wahyu Al Quran yang Allah turunkan

Maka mengapakah kalian tidak bersyukur wahai sekalian umat Islam, sebelum kesusahan dan penderitaan menjadi semakin dahsyat dan lebih parah lagi terhadap orang ajam dan orang arab
?

Inilah kalian wahai sekalian negara jababiroh yang sombong lagi ceroboh, kalian mengumumkan peratus keberhasilan vaksin-vaksin kalian 80%, ada pula yang lain 90%, ada pula yang 94%, yang 95% bahkan ada yang keberhasilannya 100%! Kesemuanya untuk melawan apa yang kalian namakannya sebagai Covid Corona yang terbaru

Ketahuilah demi Allah, tiada tuhan selain-Nya, tiada yang berhak disembah kecuali Allah, bahawasanya hasil keputusan kesemuanya adalah kosong sepenuhnya, justeru lebih dekat mudharatnya dari manfaatnya dan kelak kalian akan tahu, vaksin-vaksin kalian sama sekali tidak dapat melindungi kalian dari virus-virus azab seksaan yang terkini, malah dengan nisbah 1 persen pun tidak berhasil, sesungguhnya kami orang-orang yang benar, bahkan hasil keputusannya sifar sebelah kiri

Betapa sering aku menasihati kalian akan tetapi kalian tidak menyukai orang yang menasihati, jauh, jauh sekali, demi Tuhan langit dan bumi, seluruh dunia pasti akan tahu bahawa sungguh Al Imam Al Mahdi Nasser Mohammed Al Yamani termasuk orang-orang yang benar, khalifah Allah untuk seluruh dunia, supaya orang yang binasa itu binasanya dengan bukti keterangan yang nyata, dan orang yang hidup itu hidupnya dengan bukti keterangan yang nyata pula


Ya Allah, saksikanlah bahawa aku tidak bertolak belakang dalam setiap tantangan dari sisi-Mu mengenai perkara yang mereka namakannya sebagai virus Corona, tidak pada satu poin pun dalam semua bayan keteranganku, aku tidak memberitahukan kepada mereka kecuali tantangan yang hak dari sisi-Mu, aku khabarkan kepada mereka bahawa ianya adalah contoh perumpamaan baru bagi qudrah kemahakuasaan-Mu, penciptaan baru dari Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji; suatu permisalan baru "Kun Fayakuun dalam muhkam Al Quran

Sesungguhnya Engkau tidak segan untuk membuat perumpamaan dengan suatu semisal nyamuk, termasuk makhluk-Mu yang terkecil untuk menantang orang-orang yang sombong terhadap khalifah Allah Tuhan Semesta Alam, lantaran Engkau mengazab mereka disebabkan keberpalingan mereka, dengan azab seksaan suatu nyamuk yang tidak mereka ketahui, pembenaran terhadap janji-Mu yang hak dalam muhkam Al Quran, pada firman Allah Ta'ala:

Sesungguhnya Allah tiada segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka yakin bahwa perumpamaan itu benar dari Tuhan mereka, tetapi mereka yang kafir mengatakan: "Apakah maksud Allah menjadikan ini untuk perumpamaan?". Dengan perumpamaan itu banyak orang yang disesatkan Allah, dan dengan perumpamaan itu (pula) banyak orang yang diberi-Nya petunjuk. Dan tidak ada yang disesatkan Allah kecuali orang-orang yang fasik, (26)
Maha Benar Allah
[Al Baqarah]


Ya Allah, tambahkan kepada mereka dan berikan tempoh kepada setiap pengingkar yang degil, dari contoh permisalan qudrah azab seksaan-Mu, dari virus-virus azab seksaan dalam muhkam Al Quran, ya Allah, tingkatkanlah tahap peperangan ini di udara, di daratan dan di lautan, kerana Engkau Maha Mengetahui akan perkara yang mereka sembunyikan dalam diri mereka, bahawa azab seksaan ini benar dari sisi-Mu, justeru itu berwaspada dan beringatlah wahai sekalian umat Islam

Ya Allah, segerakanlah dengan rahmat-Mu terhadap orang-orang fakir dan miskin, terhadap orang-orang yang dianiaya dan dizalimi di seluruh dunia, dengan perintah dan keputusan dari sisi-Mu atau dengan kemenangan yang nyata, agar para pemimpin umat Islam menyesali perkara yang mereka sembunyikan dan rahasiakan dalam diri mereka, sesungguhnya janji-Mu benar dan Engkau-lah yang Maha Pengasih dari sekalian yang mengasihani, pembenaran terhadap firman Allah Ta'ala:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barangsiapa diantara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. (51) Maka kamu akan melihat orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya (orang-orang munafik) bersegera mendekati mereka (Yahudi dan Nasrani), seraya berkata: "Kami takut akan mendapat bencana". Mudah-mudahan Allah akan mendatangkan kemenangan (kepada utusan-Nya), atau sesuatu keputusan dari sisi-Nya. Maka karena itu, mereka menjadi menyesal terhadap apa yang mereka rahasiakan dalam diri mereka. (52)
Maha Benar Allah
[Al Maaidah]


Mungkin sahaja para pemimpin umat Islam yang merasa takut dan gerun dalam hati mereka terhadap Amerika serta sekutunya, melebihi rasa takut mereka terhadap Allah, mungkin mereka mahu mengatakan: "Apa pula yang kami sembunyikan dan rahasiakan dalam diri kami wahai Nasser Mohammed
?"
Untuk itu Al Imam Al Mahdi Nasser Mohammed Al Yamani membalas kalian, aku katakan: "Ianya adalah normalisasi yang komprehensif dan lengkap dengan Israel, dalam hal keberhasilan si syaitan Donald Trump untuk periode lain, atau dalam hal desakan terus menerus para pembuat keputusan dalam Kongres di Gedung Hitam Amerika, yang bersikeras untuk normalisasi bersama Israel, bahawa ibukotanya adalah bumi Masjidil Aqsho, padahal kehormatan Masjidil Aqsho di sisi Allah itu adalah sama seperti kehormatan Masjidil Haram, bahawasanya tidaklah layak orang-orang musyrik itu memakmurkan rumah-rumah Allah, sedang mereka sendiri menjadi saksi atas kekafiran mereka dan keingkaran mereka terhadap Al Quran"

Hanya pada Allah untuk memohon pertolongan wahai sekalian pemimpin umat Islam yang arab dan non-arab, bagaimana kalian ini menjual agama kalian dengan dunia kalian
?
Tidaklah sebahagian kecil dari pemimpin umat Islam berniat sedemikian, setiap orang dari kalian tahu pasti perkara dalam dirinya, hampir sahaja aku tidak mengecualikan seorangpun di antara kalian, dan aku tidak menganiaya kalian sedikitpun, adakah kalian menginginkan kemuliaan dan kekuasaan dari sisi orang-orang yang memerangi Allah, melawan para rasul-Nya dan memusuhi agama Islam dan kitab suci Al Quran
?
Ya Subhaanallaah, aduhai Maha Suci Allah
!
Tidakkah kalian percaya kepada Allah dalam firman-Nya:
Kabarkanlah kepada orang-orang munafik bahwa mereka akan mendapat siksaan yang pedih, (138) (yaitu) orang-orang yang mengambil orang-orang kafir menjadi teman-teman penolong dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Apakah mereka mencari kemuliaan dan kekuasaan di sisi orang kafir itu? Maka sesungguhnya semua kemuliaan dan kekuasaan kepunyaan Allah. (139)
Maha Benar Allah
[An Nisaa]


Allah Ta'ala berfirman:
Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. (62) (Yaitu) orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. (63) Bagi mereka berita gembira di dalam kehidupan di dunia dan (dalam kehidupan} di akhirat. Tidak ada perubahan bagi kalimat-kalimat (janji-janji) Allah. Yang demikian itu adalah kemenangan yang besar. (64) Janganlah kamu sedih oleh perkataan mereka. Sesungguhnya kemuliaan dan kekuasaan itu seluruhnya adalah kepunyaan Allah. Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (65) Ingatlah, sesungguhnya kepunyaan Allah semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi. Dan orang-orang yang menyeru sekutu-sekutu selain Allah, tidaklah mengikuti (suatu keyakinan). Mereka tidak mengikuti kecuali prasangka belaka, dan mereka hanyalah menduga-duga. (66) Dialah yang menjadikan malam bagi kamu supaya kamu beristirahat padanya dan (menjadikan) siang terang benderang (supaya kamu mencari karunia Allah). Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang mendengar. (67) Mereka (orang-orang Yahudi dan Nasrani) berkata: "Allah mempunyai anak". Maha Suci Allah; Dialah Yang Maha Kaya; kepunyaan-Nya apa yang ada di langit dan apa yang di bumi. Kamu tidak mempunyai hujjah tentang ini. Pantaskah kamu mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui? (68) Katakanlah: "Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tidak beruntung". (69) (Bagi mereka) kesenangan (sementara) di dunia, kemudian kepada Kami-lah mereka kembali, kemudian Kami rasakan kepada mereka siksa yang berat, disebabkan kekafiran mereka. (70)
Maha Benar Allah
[Yunus]


Firman Allah Ta'ala:
Barangsiapa yang menghendaki kemuliaan dan kekuasaan, maka bagi Allah-lah kemuliaan dan kekuasaan itu semuanya. Kepada-Nya-lah naik perkataan-perkataan yang baik dan amal yang saleh dinaikkan-Nya. Dan orang-orang yang merencanakan kejahatan bagi mereka azab yang keras. Dan rencana jahat mereka akan hancur. (10)
Maha Benar Allah
[Faathir]


Allah Ta'ala berfirman:
Maka apakah kamu tidak memikirkan? (155) Atau apakah kamu mempunyai bukti yang nyata? (156) Maka bawalah kitabmu jika kamu memang orang-orang yang benar. (157) Dan mereka adakan (hubungan) nasab antara Allah dan antara jin. Dan sesungguhnya jin mengetahui bahwa mereka benar-benar akan diseret (ke neraka), (158) Maha Suci Allah dari apa yang mereka sifatkan, (159) Kecuali hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari (dosa). (160) Maka sesungguhnya kamu dan apa-apa yang kamu sembah itu, (161) Sekali-kali tidak dapat menyesatkan (seseorang) terhadap Allah, (162) kecuali orang-orang yang akan masuk neraka yang menyala. (163) Tiada seorangpun di antara kami (malaikat) melainkan mempunyai kedudukan yang tertentu, (164) dan sesungguhnya kami benar-benar bershaf-shaf (dalam menunaikan perintah Allah). (165) Dan sesungguhnya kami benar-benar bertasbih (kepada Allah). (166) Sesungguhnya mereka benar-benar akan berkata: (167) "Kalau sekiranya di sisi kami ada sebuah kitab dari (kitab-kitab yang diturunkan) kepada orang-orang dahulu, (168) benar-benar kami akan jadi hamba Allah yang dibersihkan (dari dosa)". (169) Tetapi mereka mengingkarinya (Al Quran); maka kelak mereka akan mengetahui (akibat keingkarannya itu). (170) Dan sesungguhnya telah tetap janji Kami kepada hamba-hamba Kami yang menjadi rasul, (171) (yaitu) sesungguhnya mereka itulah yang pasti mendapat pertolongan. (172) Dan sesungguhnya tentara Kami itulah yang pasti menang, (173) Maka berpalinglah kamu (Muhammad) dari mereka sampai suatu ketika. (174) Dan lihatlah mereka, maka kelak mereka akan melihat (azab itu). (175) Maka apakah mereka meminta supaya siksa Kami disegerakan? (176) Maka apabila siksaan itu turun di halaman mereka, maka amat buruklah pagi hari yang dialami oleh orang-orang yang diperingatkan itu. (177) Dan berpalinglah kamu dari mereka hingga suatu ketika. (178) Dan lihatlah, maka kelak mereka juga akan melihat. (179) Maha Suci Tuhanmu Yang mempunyai keperkasaan dari apa yang mereka katakan. (180) Dan kesejahteraan dilimpahkan atas para rasul. (181) Dan segala puji bagi Allah Tuhan seru sekalian alam. (182)
Maha Benar Allah

[Ash Shaaffaat]


Khalifah Allah dan hamba-Nya, Al Imam Al Mahdi Nasser Mohammed Al Yamani
_____________


اقتباس المشاركة: 341955 من الموضوع: سلسلةُ بيانات البعوضة الخفيّة وسرّ فايروس كورونا ..

- 12 -
الإمام المهديّ ناصر محمد اليماني
27 - جمادى الأولى - 1442 هـ
11 - 1 - 2021 مـ
01:00 مساءً
( بحسب التقويم الرسمي لأمّ القرى )

[ لمتابعة رابط المشاركة الأصلية للبيان ]
https://www.mahdialumma.com/showthread.php?p=341920
___________


فايروس كورونا، إعلان موعد انتهائه لكلِّ العالمين..


بسم الله الواحد القهّار المُسيطِر على ملكوت كلِّ شيءٍ في السماوات والأرض سبحان الله عمّا يُشركون وتعالى علواً كبيراً، ثم أما بعد..

من خليفة الله على العالمين الإمام المهديّ ناصر محمد اليماني إلى كافّة صنّاع القرار وإلى كافّة شعوب البشر في البوادي والحضر، إليكم الخبر من الله الواحد القهّار عن موعد انتهاء عذاب سلالات بعوضة فايروسات العذاب العالمي، فلا أتغنّى لكم بالشِّعر ولا مبالغٌ بغير الحقّ بالنّثر، وإليكم مصدر الخبر في مُحكم الذّكر القرآن العظيم بالقول الفصل وما هو بالهزل.

لقد أعلن الله الحرب العامّة على كافّة المُعرضين عن داعي الله خليفته الإمام المهديّ ناصر محمد اليماني إلى اتّباع القرآن العظيم بصيرة الداعي إلى عبادة الله وحده لا شريك له الذي يُحاجّكم به خليفة الله وعبده المهديّ ناصر محمد اليماني فكذّبتم وعصيتُم أمر الله بطاعة خليفة الله وعبده المهديّ ناصر محمد اليماني، ولذلك أعلن الله عليكم الحرب الشاملة بدءً من إعلان النفير العام لخلقٍ جديدٍ من جنوده الصغرى لا ترى بالعين المجردة فايروسات بعوضة ما لا تُحيطون بها علماً لا في نشأتها ولا تكوينها تحدٍّ من الله العزيز الحكيم لإخضاع صُنّاع القرار قادات البشر وشعوبهم في البوادي والحضر المسلم منهم والكافر، فلا رجعة للوراء بعد إعلان الحرب من الله سبحانه بقارعة حرب بعوضة وما فوقها من عذاب الله حتى يأتي وعد الله بطاعة خليفته المهديّ ناصر محمد اليماني، تصديقا لقول الله تعالى: { وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَىٰ بَل لِّلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا أَفَلَمْ يَيْأَسِ الَّذِينَ آمَنُوا أَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ حَتَّىٰ يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ
﴿٣١﴾ }صدق الله العظيم [سورة الرعد 31].


والسؤال الذي يطرح نفسه: فما هو وعد الله في محكم كتابه الذي وعدكم به في محكم القرآن؟ فذلكم وعد الله بالخلافة العالميّة الإسلامية لإتمام نور الله للعالمين فيُظهره على الدِّين كلّه ولو كره المجرمون، وتجدون وعد الله في قول الله تعالى: { وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٥٥﴾ } صدق الله العظيم [النور: 55].

وجاء وعد الله يا معشر قادات البشر وشعوبهم أجمعين في البوادي والحضر، إنّ الله لا يُخلف الميعاد وأقسم بالله الأحد مَن رفع السماء بلا عمدٍ الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد أنّها لن تنفعكم لقاحاتكم ضد فايروسات العذاب المسوّمة في الكتاب بقيادة الله ربّي وربّكم! فاعبدوه وحده لا شريك له فلا تدعوا مع الله أحداً فلن تجدوا لكم من دونه ملتحداً، فلا ملجأ ولا منجى من عذاب الله إلا الفرار إلى الله بالدعاء الذي كتبناه لكم في بيان بتأريخ ستة وعشرين رمضان في العام الماضي 1441 للهجرة، وجعلنا البيان بالعنوان التالي:
(فايروس كورونا والبيان الفصل وما هو بالهزل) انتهى.
(
https://www.mahdialumma.com/showthread.php?p=329951)

فإن أبيتُم وعصيتم أمر الله بطاعة خليفته المهديّ ناصر محمد اليماني فأقسم بالله الكبير المُتعال قسماً بعدد حبّات الحصى والرمال إلى كلّ النساء والرجال ما عدا الأطفال أنّكم لا ولن تستطيعوا أن تصرفوا عن أنفسكم عذاب الله الأدنى والأكبر ولو كان بعضكم لبعض ظهيراً ونصيراً، وضاق الصدر من كُفر صُنّاع القرار المستكبرين وعلماء الدِّين وعلماء طبّ البشر في العالمين وعلماء حركة الشمس والقمر في كافّة البشر المنكرين أنّ الشمس أدركت القمر، فعلموا وأخفوا آية الحقّ من ربّهم حتى أصاب العالمين ما أصابهم وما سوف يُصيب المُجرمين منهم والذين يكتمون الحقّ من ربّهم.

اللهم إنّك تعلم إن كنتُ كاذباً فعليّ كذبي ولن يصيبهم سوء، وإن كنت صادقاً فحتماً تصيبهم بما وعدتهم بإذنك إنّك لا تُخلف الميعاد، ألا لعنة الله على من أبى واستكبر وعصى الله وخليفته المهديّ المنتظر أو لعنة الله على ناصر محمد اليماني إن لم يصطفِه الله خليفته على العالمين عداد ثواني الدهر والشهر منذ أن خلق الله السماوات والأرض إلى اليوم الآخر، أو لعنة الله على صُنّاع القرار المُستكبرين في العالمين على خليفة الله الإمام المهديّ ناصر محمد اليماني.

أم تظنّون لقاحاتكم سوف تنفعكم من عذاب الفايروسات المُسوّمة المُعَلّمة من الله الذي خلقكم فعَلّمها الله الذي خلقكم كيف تغزوكم لتُعذّبكم لعلّكم ترجعون إلى ربّكم الله بالتضرّع والدعاء لله وحده لا شريك له ليكشف عنكم عذابه فتستجيبوا لداعي الله المهديّ ناصر محمد اليماني إلى عبادة الله وحده لا شريك له على بصيرة من الله القرآن العظيم الذي فيه خبركم وخبر أحداث مَن قبلكم وخبر أحداث ما بعدكم وأخبار يوم الدين يوم يقوم الناس لربّ العالمين؟! أم تظنّوا ناصر محمد اليماني يُعلن لكم التحدّيات العالميّة جِزافاً من عند نفسي في شأن ما تُسمّونه فايروس كورونا؟! وما هو بكورونا بل فايروسات من خلقٍ جديدٍ سُلالات بعوضة ما في مُحكم القرآن العظيم لا تُحيطون بها علماً؛ كائنات حيّة تعيش في جوّ السماء من دون جسم وفي أجسام البشر وفي البرّ والبحر عابرات القارّات والمُحيطات؛ فايروسات بشريّة وما كانت حيوانيّة، فلن تجدوها في أيّ كائن حيوان أو من الأنعام أو من الطيور.. وكتبنا هذا التّحدّي من أوّل بيان في تأريخ/ 10 - رجب - 1441 هـ، 05 - 03 - 2020 مـ،12:51 مساءًا ( بحسب التقويم الرسمي لأمّ القرى ) العام الماضي بالعنوان التالي:
(فايروس كورونا من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون).
(
https://www.mahdialumma.com/showthread.php?p=324226)

وأعلم علم اليقين أنّه تحدٍّ من الله لكم ولكافة علمائكم، وأقسم بالله العظيم المُتعال لتجعلنّ فايروسات التحدّي المستجدّة كافّة علوم طبّ البشر صفراً على الشمال كونها ليست مجرّد وباءٍ الذي يعرفه أطبّاء البشر غيمة وتزول! هيهات هيهات، ولذلك أعلنتُه لكم من أوّل ما خطّه قلم الإمام المهديّ في شأن ما تسمّونه فايروس كورونا أنّه عذابٌ عالميٌّ وليس مجرد وباء عالميّ، فهل وجدتم يا معشر الدول الجبابرة المُستكبرين أنّه حقاً عذاب بغير حساب من كلّ باب من أبواب عجلة الحياة؟ ولم يعتبر المسلمون لماذا كانت شدّته على الدول الكبرى الجبابرة المُستكبرين وأقلّ عند الآخرين المستضعفين وخصوصاً العرب أو بما يُسمّونهم بالعالم الثالث، وكذلك لم يعتبر المسلمون لماذا شدّته عند المُكذّبين بالقرآن العظيم الذين كرهوا ما أنزل الله من الحقّ في القرآن العظيم، أفلا تشكرون يا معشر المسلمين قبل أن يشتدّ الكرب الأعظم على العجم والعرب؟

وها أنتم يا معشر الدول الكبرى الجبابرة المستكبرين تعلنون لقاحات نسبة نجاحها ثمانين في المئة وأخرى تسعين في المئة وأخرى أربعه وتسعين في المئة وأخرى خمسة وتسعين في المئة وأخرى مئة في المئة! جميعها ضدّ ما تسمّونه كوفيد كورونا المُستجد، ألا والله الذي لا إله غيره ولا معبودَ سواه أنّ نتائجها أجمعين صفرٌ على الشمال وأنّ ضررها أقرب من نفعها ولسوف تعلمون، ولا ولن تقيكم من فايروسات العذاب المستجدّة ولا بنسبة واحد في المئة وإنّا لصادقون، بل نتائجها صفر على الشمال، فلَكَم نصحتُ لكم ولكن لا تحبّون الناصحين، وهيهات هيهات وربّ الارض والسماوات لَيعلم العالم بأسره أنّ الإمام المهديّ ناصر محمد اليماني حقاً لمِن الصادقين خليفة الله على العالمين ليهلِك مَن هلَك عن بيّنة ويحيى من حيّ عن بيّنة.

اللهم فاشهد أنّي ما تناقضتُ في كلّ التحدّيات من عندك في شأن ما يُسمّونه فايروس كورونا ولا في نقطة واحدة في جميع بياناتي، وما علّمتُهم إلا بالتحدي الحق من عندك وعلّمتُهم أنّها ضربُ مَثلٍ من قدرتك جديد لخلق جديد من الله العزيز الحميد؛ مَثل جديد كن فيكون في محكم القرآن المجيد إنّك ربّي لا تستحي أن تضرب مثلاً ما بعوضة من أصغر مخلوقاتك لتحدّي المُستكبرين على خليفة الله ربّ العالمين فتُعذّبهم بسبب إعراضهم بعذاب بعوضة ما لا يحيطون بها علماً، تصديقاً لوعدك الحقّ في مُحكم القرآن العظيم في قول الله تعالى: {۞ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَٰذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ
﴿٢٦﴾} صدق الله العظيم [البقرة: 26].

اللهم زِدهم وأمْلِ لكلّ كفارٍ عنيد من أمثال قدرة عذابك من فايروسات العذاب في مُحكم الكتاب، اللهم وارفع معيار الحرب جوّاً وبرّاً وبحراً كونك أعلم بما يوعون أنّه الحق من عندك، فالحذر الحذر يا معشر المسلمين، اللهم عجِّل برحمتك على الفقراء والمساكين وكافّة المظلومين في العالمين بأمرٍ من عندك أو بالفتح المُبين حتى يصبح قادات المسلمين على ما أسرّوا في أنفسهم نادمين، ووعدك الحقّ وأنت أرحم الراحمين، تصديقاً لقول الله تعالى:
{ ۞ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ ۘ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ
﴿٥١﴾ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ ۚ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ ﴿٥٢﴾ } صدق الله العظيم [المائدة: 51 - 52].

ولربما يودّ قادات المسلمين الذين يرهبون أمريكا وحلفاءها في صدورهم أشدّ رهبةً من الله أن يقولوا: "وما الذي أسررنا في أنفسنا يا ناصر محمد اليماني؟" فمِن ثمّ يردّ عليكم الإمام المهديّ ناصر محمد اليماني وأقول:" هو التطبيع الشامل والكامل مع إسرائيل في حالة نجاح الشيطان دونالد ترامب لفترة أخرى أو في حالة إصرار صُنّاع القرار في الكونغرس في البيت الأسود الأمريكي على التطبيع مع إسرائيل عاصمتها أرض المسجد الأقصى مع أنّ حُرمة المسجد الأقصى عند الله كحرمة المسجد الحرام أن يعمُره المشركون شاهدين على أنفسهم بالكفر بالقرآن العظيم"، فالله المستعان يا معشر قادات المسلمين العرب والعجم كيف تبيعون دينكم بدنياكم؟ فلم يكن ينوي ذلك قليل من قادات المسلمين فكلّ منكم ليعلم بما في نفسه فلا أكاد أن أستثني منكم أحداً وإنّي لم أظلمكم شيئاً، فهل تريدون العزّة عند من يحارب الله ورُسُله ودينه الإسلام وكتابه القرآن؟ يا سبحان الله العظيم! الا تُصدّقون الله في قوله تعالى: { بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا
﴿١٣٨﴾ الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۚ أَيَبْتَغُونَ عِندَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ﴿١٣٩﴾ } صدق الله العظيم [النساء].

وقال الله تعالى: {
أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٦٢﴾ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴿٦٣﴾ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ۚ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٦٤﴾ وَلَا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ ۘ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ۚ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٦٥﴾ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ ۗ وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءَ ۚ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴿٦٦﴾ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ﴿٦٧﴾ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا ۗ سُبْحَانَهُ ۖ هُوَ الْغَنِيُّ ۖ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ إِنْ عِندَكُم مِّن سُلْطَانٍ بِهَٰذَا ۚ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٦٨﴾ قُلْ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ﴿٦٩﴾ مَتَاعٌ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيدَ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴿٧٠﴾ } صدق الله العظيم [يونس].

وقال الله تعالى: { مَن كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ أُولَٰئِكَ هُوَ يَبُورُ
﴿١٠﴾ } [فاطر].

وقال الله تعالى: { أَفَلَا تَذَكَّرُونَ
﴿١٥٥﴾ أَمْ لَكُمْ سُلْطَانٌ مُّبِينٌ ﴿١٥٦﴾ فَأْتُوا بِكِتَابِكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٥٧﴾ وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا ۚ وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ﴿١٥٨﴾ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿١٥٩﴾ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿١٦٠﴾ فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ ﴿١٦١﴾ مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ ﴿١٦٢﴾ إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيمِ ﴿١٦٣﴾ وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ ﴿١٦٤﴾ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ ﴿١٦٥﴾ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ ﴿١٦٦﴾ وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ ﴿١٦٧﴾ لَوْ أَنَّ عِندَنَا ذِكْرًا مِّنَ الْأَوَّلِينَ ﴿١٦٨﴾ لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿١٦٩﴾ فَكَفَرُوا بِهِ ۖ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿١٧٠﴾ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ ﴿١٧١﴾ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنصُورُونَ ﴿١٧٢﴾ وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ ﴿١٧٣﴾ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ ﴿١٧٤﴾ وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ ﴿١٧٥﴾ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ﴿١٧٦﴾ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ ﴿١٧٧﴾ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ ﴿١٧٨﴾ وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ ﴿١٧٩﴾ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿١٨٠﴾ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ﴿١٨١﴾ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٨٢﴾ } صدق الله العظيم [الصافات].

خليفة الله وعبده؛ الإمام المهدي ناصر محمد اليماني.
_____________