- 9 -

Al Imam Al Mahdi Nasser Mohammed Al Yamani
07 - ربيع الأول - 1442 هـ
24 - 10 - 2020 مـ
2:00 مساءً
(mengikut takwim rasmi Makkah)

[ikuti pautan postingan asal keterangan]
https://www.mahdialumma.com/showthread.php?p=337821
__________Dari khalifah Allah dan hamba-Nya, Al Mahdi, kepada musuh Allah, Emmanuel Macron, dan orang-orang yang sama pembawaan sepertinya di seluruh dunia..


Dari khalifah Allah dan hamba-Nya, Al Imam Al Mahdi Nasser Mohammed Al Yamani, kepada Presiden Prancis, Emmanuel Macron, musuh Allah dan musuh agama Allah, Islam -agama kedamaian, kepatuhan dan penyerahan diri kepada Allah-, juga musuh Muhammad utusan Allah yang membawa Islam, musuh Al Masih Isa Putra Maryam utusan Allah yang membawa Islam, musuh Musa utusan Allah yang membawa Islam, dan musuh seluruh utusan Allah yang membawa Islam dari utusan yang pertama hingga penutup mereka, Muhammad Rasulullah, sholawat Allah ke atasnya dan ke atas seluruh utusan Allah yang membawa Islam

Aku sampaikan salam penghormatan untuk mereka semua, aku tidak membeza-bezakan seorang pun dari para utusan Allah yang membawa Islam -agama yang diredhai oleh Allah Tuhan Semesta Alam-, untuk beribadah kepada Allah yang Maha Esa semata-mata tiada sekutu bagi-Nya, dan sebagai rahmat untuk seluruh dunia, untuk merealisasikan kedamaian dan melenyapkan kezaliman manusia sesama manusia, untuk merealisasikan perdamaian dan keamanan antarabangsa sesama bangsa umat manusia, dan hidup dalam kedamaian dan ketenangan sesama manusia, antara yang muslim dan non-muslim

Tidak ada paksaan dalam agama Allah, Islam, barangsiapa yang mahu percaya dipersilakan, dan barangsiapa yang mahu mengingkari dipersilakan, tanggungjawab kami hanyalah menyampaikan kebenaran, dan Allah-lah yang memperhitungkan, Dia telah menjadikan syurga untuk hamba-Nya yang bersyukur, dan menjadikan neraka untuk hamba-Nya yang kufur, amma ba'du..


Tiada keselamatan dan rahmat Allah ke atas Presiden Prancis Zionis, Emmanuel Macron dan Presiden Zionis, Donald Trump, dan juga tiada keselamatan dan rahmat Allah ke atas semua orang yang seperti mereka, dari kalangan syaitan-syaitan manusia di dunia yang telah mengumumkan perang melawan agama Allah, Islam, secara rahasia atau secara terbuka, sedang Allah meliputi para pendosa

Dan di kalangan orang-orang arab itu ada yang lebih keras kekufurannya dan kemunafikannya, Allah tidak akan membiarkan orang-orang beriman sebagaimana keadaan mereka sekarang ini, sehingga Dia memisahkan yang buruk dari yang baik di hadapan umat Islam, barangsiapa yang tidak mengumumkan pengusiran duta Prancis dan mendeklarasikan pemutusan hubungan diplomasi serta perdagangan dengan pemerintah Prancis, maka dia juga akan ditimpa oleh perkara yang sama menimpa musuh-musuh Allah, yakni ditimpa laknat Allah, laknat para malaikat dan kutukan orang-orang sholeh dari kalangan manusia seluruhnya


Wahai sekalian pemimpin umat Islam yang arab maupun yang ajam, bilamana kalian tidak punya semangat dan rasa cemburu terhadap Muhammad Rasulullah, yang diutus dengan agama Allah untuk seluruh dunia, maka tiadalah semangat dan rasa cemburu pada kalian terhadap Allah, juga terhadap semua utusan Allah yang membawa agama Allah, Islam
!
Tidaklah Muhammad Rasulullah membuat-buat perkara baru dengan agama Islam wahai Macron terkutuk, bahkan Allah telah mengutus para hamba-Nya dan rasul-Nya Muhammad, Isa Putra Maryam dan Musa, kesemuanya diutus dengan membawa Islam, agama kedamaian, kepatuhan dan penyerahan diri kepada Allah, namun orang-orang kafir mengubah perkataan selain yang dikatakan kepada mereka, meninggalkan perintah Allah dan melakukan perkara yang tidak diperintahkan, maka kecelakaanlah hari ini buat orang-orang yang sama pembawaannya dengan mereka seperti engkau, dari pintu penyebab azab seksaan yang keras sebagai tambahan penguatan baru yang ganas serangannya, berupa azab seksaan darah dalam muhkam Al Quran;

Demikian itulah yang kalian namakannya sebagai virus Corona, yang mana semua pakar perubatan berusaha buat menemukan vaksin untuknya, sedangkan ianya adalah suatu petanda dari Allah untuk menundukkan seluruh dunia, agar taat dan patuh pada khalifah Allah, Al Mahdi Nasser Mohammed Al Yamani, sebab aku tahu dengan pasti yang demikian itu adalah dari Tuhan Semesta Alam

Justeru itu, kelak aku akan umumkan terlebih dahulu hasil vaksin-vaksin kalian dengan perintah Allah, bahawasanya vaksin-vaksin kalian bukan sahaja akan gagal nantinya untuk mencegah virus Corona, bahkan Allah akan membuatkan vaksin-vaksin kalian itu malah jadi baik untuk virus Corona dan menopangnya seratus peratus, demikian itulah balasan kesombongan kalian terhadap Allah dan khalifah-Nya, agar kalian tahu bahawasanya Allah Maha Berkuasa atas segala-galanya, dan hanya kepada Allah kembalinya semua perkara

Tiada yang dapat menghilangkan keburukan dari hamba-hamba-Nya selain-Nya, sebagaimana tiada tuhan lain di samping Allah, Maha Suci Dia dari segala yang mereka sekutukan, Dia Maha Luhur, Maha Tinggi lagi Maha Agung, pembenaran terhadap firman Allah Ta'ala:

Katakanlah: "Segala puji bagi Allah dan kesejahteraan atas hamba-hamba-Nya yang dipilih-Nya. Apakah Allah yang lebih baik, ataukah apa yang mereka persekutukan dengan Dia?" (59) Atau siapakah yang telah menciptakan langit dan bumi dan yang menurunkan air untukmu dari langit, lalu Kami tumbuhkan dengan air itu kebun-kebun yang berpemandangan indah, yang kamu sekali-kali tidak mampu menumbuhkan pohon-pohonnya? Apakah disamping Allah ada tuhan (yang lain)? Bahkan (sebenarnya) mereka adalah orang-orang yang menyimpang (dari kebenaran). (60) Atau siapakah yang telah menjadikan bumi sebagai tempat berdiam, dan yang menjadikan sungai-sungai di celah-celahnya, dan yang menjadikan gunung-gunung untuk (mengkokohkan)nya dan menjadikan suatu pemisah antara dua laut? Apakah disamping Allah ada tuhan (yang lain)? Bahkan (sebenarnya) kebanyakan dari mereka tidak mengetahui. (61) Atau siapakah yang memperkenankan (doa) orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepada-Nya, dan yang menghilangkan kesusahan dan yang menjadikan kamu (manusia) sebagai khalifah di bumi? Apakah disamping Allah ada tuhan (yang lain)? Amat sedikitlah kamu mengingati(Nya). (62) Atau siapakah yang memimpin kamu dalam kegelapan di dataran dan lautan dan siapa (pula)kah yang mendatangkan angin sebagai kabar gembira sebelum (kedatangan) rahmat-Nya? Apakah disamping Allah ada tuhan (yang lain)? Maha Tinggi Allah terhadap apa yang mereka persekutukan (dengan-Nya). (63)
Maha Benar Allah
[An Naml]


Bagaimanapun jua, aku Al Imam Al Mahdi Nasser Mohammed Al Yamani, Allah telah mengutusku pada umat sekular ini, yang lebih parah ke-ateis-an mereka terhadap Allah Tuhan Semesta Alam, jika Allah mengirimkan sedikit dari azab seksaan-Nya kepada mereka sebagai pengajaran mudah-mudahan mereka bertakwa, tentu yang demikian tidak menambahkan pada mereka selain bertambah kufur terhadap Allah

Jika mereka ditimpa bencana banjir, mereka mengatakan 'bencana alam semulajadi', begitu juga jika Allah mengirimkan kepada mereka angin ribut yang kencang, mereka mengatakan 'bencana alam semulajadi', jika Allah mengirimkan kepada mereka angin taufan yang ganas, mereka mengatakan 'bencana alam semulajadi', jika Allah mengirimkan kepada mereka angin puting beliung di daratan yang menghancurkan, termasuk pencabut nyawa (an naazi'aat) yang membawa kemalangan jiwa, mereka mengatakan 'bencana alam semulajadi', atau Allah mengirimkan kepada mereka angin yang termasuk an naazi'aat, pencabut nyawa sekasar-kasarnya di lautan, mereka mengatakan 'bencana alam semulajadi'

A
tau Allah mengirimkan kepada mereka angin puting beliung yang di dalamnya ada api untuk membakar hutan-hutan mereka, kemudian berubah menjadi angin untuk mengobarkan nyalaan apinya dan mengarahkannya ke rumah-rumah mereka, tetap sahaja mereka mengatakan 'bencana alam semulajadi, yang disebabkan oleh pergeseran pohon-pohon kerana ditiup angin lalu menghasilkan api', sesungguhnya kalian berdusta, tidak dapat diterima dan tidak masuk akal penjelasan kalian hutan-hutan menghijau boleh terbakar, padahal Allah-lah yang mengutus puting beliung yang dalamnya ada api pada awalnya, untuk memulai nyalaan api yang membakar sesuatu dari hutan-hutan menghijau kalian, lalu puting beliung itu berubah menjadi angin panas buat mengobarkan nyalaan apinya dan berhembus untuk mengarahkan apinya menuju rumah kediaman, membakar kebun-kebun yang rindang dan taman-taman yang subur di sekitar kediaman kalian

Akan tetapi kalian ini kaum yang ateis, tidaklah yang dikatakan oleh para ateis di antara kalian kecuali 'bencana alam semulajadi', jika Allah mengazab kalian dengan gempa bumi yang bergoncang dari bawah kaki-kaki kalian, para ateis di antara kalian mengatakan 'bencana alam semulajadi, yang telah diketahui ianya terjadi dari semasa ke semasa'
!

Inilah dia Allah telah melaksanakan istidraj terhadap kalian dengan azab seksaan yang baru, yang sama sekali belum pernah ada seumpamanya di alam, ianya adalah suatu spesis yang terbahagi kepada beberapa spesis yang berbeza dari penyakit-penyakit dalam dada dan darah, yang serupa karakternya namun berbeza gennya, Allah telah menciptakannya dari telur-telur suatu nyamuk betina yang kalian tidak mengetahuinya, yang menyerang seluruh alam dengan kalimah-kalimah Allah, ia menular dan berpindah di daratan, lautan dan di udara, ia datang dengan penguatan bagi apa yang kalian namakannya sebagai virus Corona

Tidaklah ia datang dengan jenis penguatan yang sama seperti penguatan yang pertama, namun setiap penguatan ada spesis-spesis baru dalam penciptaan dan ia tidak berketurunan, tugasnya adalah untuk melepaskan telur-telurnya dengan izin Allah, dan Allah mengatur urusan telur-telurnya dengan kalimat-kalimat-Nya, yang dinyatakan dengan firman-Nya pada telur-telur itu "Kun Fayakuun - Jadilah, maka terjadilah" virus-virus, tiadalah yang mengetahui tentera-tentera Tuhanmu selain Dia


Aku bersaksikan Allah dan cukuplah bagiku Allah sebagai saksi, bahawasanya semua perkara yang terjadi di dunia dari ulah virus Corona ini, adalah disebabkan oleh seekor nyamuk sahaja, makhluk baru yang dijanjikan Allah dalam muhkam Al Quran, Allah tidak segan untuk menantang orang-orang yang berpaling lagi menyombongkan diri mereka untuk mengikuti Al Quran

Kerana itu Allah membuat tantangan terhadap mereka dengan organisma hidup baru suatu nyamuk kecil yang kalian tidak mengetahuinya, sebagai contoh perumpamaan baru kerana itu Allah menjadikannya, sebagai induk bagi virus-virus baru dari kalimat-kalimat qudrah Allah, pembenaran terhadap firman Allah:

Sesungguhnya Allah tiada segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka yakin bahwa perumpamaan itu benar dari Tuhan mereka, tetapi mereka yang kafir mengatakan: "Apakah maksud Allah menjadikan ini untuk perumpamaan?". Dengan perumpamaan itu banyak orang yang disesatkan Allah, dan dengan perumpamaan itu (pula) banyak orang yang diberi-Nya petunjuk. Dan tidak ada yang disesatkan Allah kecuali orang-orang yang fasik, (26) (yaitu) orang-orang yang melanggar perjanjian Allah sesudah perjanjian itu teguh, dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah (kepada mereka) untuk menghubungkannya dan membuat kerusakan di muka bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi. (27) Mengapa kamu kafir kepada Allah, padahal kamu tadinya mati, lalu Allah menghidupkan kamu, kemudian kamu dimatikan dan dihidupkan-Nya kembali, kemudian kepada-Nya-lah kamu dikembalikan? (28)
Maha Benar Allah
[Al Baqarah]Tidaklah Al Imam Al Mahdi menuliskan tantangan-tantangan kepada kalian dari 10 Rajab tahun 1441H, melainkan dengan ilmu pengetahuan dari Allah pada permulaan pengajaran dari azab seksaan yang menimpa dada-dada, aku tidak dapat memberitahukan kepada kalian mengenai azab seksaan yang menimpa dada-dada kecuali ketika ianya terjadi, kerana pemberitaan dalam Al Quran adalah supaya aku menuliskan poin-poin tantangan dengan izin Allah, ketika bermulanya pelajaran azab seksaan yang menimpa dada-dada; yaitu ketika ianya terjadi bukan sebelumnya, pembenaran terhadap firman Allah Ta'ala:

Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. (57)
Maha Benar Allah
[Yunus]


Maka dari itu aku tidak dapat mengubah ayat ini dengan mengatakan, 'wahai manusia, sesungguhnya kelak akan datang pengajaran dari Tuhan kalian dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang menimpa dada', sekalipun begitu, pada permulaan ianya terjadi aku umumkan petanda itu sebagai azab seksaan yang mendunia (global), bukan sekadar pandemik bagai awan yang datang kemudian berlalu pergi, sebagaimana yang pernah menimpa bapak-bapak kalian
!
Jauh, jauh sekali.. bahkan ianya adalah azab seksaan berterusan yang miliki pembaharuan-pembaharuan secara genetik memecah dan membahagi, ingatlah demi Allah, tiada tuhan selain-Nya, sesungguhnya kelak para doktor akan menemukan beberapa perkara yang terjadi dalam badan akibat dari ulah virus Corona, perkara yang tidak mereka duga sebagaimana yang telah kami khabarkan kepada kalian sebelumnya pada awal bayan keterangan, bahawa kalian akan menemukan antara ulah yang tidak kalian perkirakan dari virus Corona

Dan inilah kalian telah temukan bahawa virus Corona sangat berpengalaman dalam semua detail perincian tubuh manusia yang halus dan kompleks, para pakar spesialis menemukan keajaiban yang luar biasa dari ulah virus Corona, seolah-olah virus Corona pula yang menciptakan manusia, ia mengetahui tubuh manusia kerana ia miliki pengetahuan lengkap bagi setiap organ tubuh manusia yang halus dan kompleks dengan terperinci

Demikian itu kerana ia menjalankan arahan dan melaksanakan perintah Dzat yang menciptakan manusia, Allah, Tuhanku dan Tuhan kalian yang telah menciptakan manusia, Dia-lah yang menciptakan segala sesuatu Maha Suci Dia, Dia Maha Mengetahui lagi Maha Melihat akan segala sesuatu, dan Dia Maha Berkuasa atas segala-galanya


Wahai sekalian manusia, aku bersaksi kerana Allah, bahawa yang kalian namakannya sebagai virus Corona itu adalah virus yang menjangkiti manusia; bermakna ianya datang dari manusia manakala sumber substansinya, yang dari itu Allah ciptakannya, adalah dari albumen telur-telur suatu nyamuk yang kalian tidak tahu mengenainya

Apapun, tidaklah layak buat Al Imam Al Mahdi, khalifah Allah seluruh dunia, untuk mengatakan perkara yang tidak diketahuinya dengan pasti, kami tetap memperingatkan manusia bahawa kami telah menuliskan untuk mereka awal-awal lagi, mengenai tantangan-tantangan pada bertarikh 10 Rajab tahun lalu 1441H, aku sama sekali tidak akan menyatakan perkara yang berlawanan dengan poin-poin tantangan dengan kebenaran, ini kerana aku tidak mengatakan terhadap Allah mengenai perkara yang tidak aku ketahui dalam Kitabullah, Al Quran


Aku bersaksikan Allah dan cukuplah bagiku Allah sebagai saksi, sesungguhnya malapetaka bencana berdarah yang membinasakan ini, yang kalian namakannya sebagai virus Corona, sama sekali tidak akan dihilangkan oleh Allah dari bumi ini seluruhnya, sehinggalah umat manusia tunduk dan menyerah kepada khalifah Allah Al Imam Al Mahdi Nasser Mohammed Al Yamani, lalu memohon dengan doa yang telah kami tuliskan bertarikh 26 Ramadhan 1441H dalam bayan keterangan yang berjudul:
Virus Corona dan bayan keterangan pemutus yang sebenar, pemisah antara yang hak dan yang batil, bukan senda gurauan..
https://www.mahdialumma.com/showthread.php?p=330194
selesai..


Pada bayan keterangan itu ada penyembuhan bagi pengajaran dari azab seksaan yang menimpa dada, yang mana di dalam dada ada pusat bagi apa yang kalian namakannya virus Corona, dan kelak perkaranya akan berkembang hingga menimpa seluruh organ tubuh manusia, lalu mencegahnya dari berfungsi dan melumpuhkannya bagi sesiapa yang dikehendaki oleh Allah dengan tahapan yang berbeza-beza, antara lumpuh sebahagian organ, lumpuh separuh badan dan lumpuh keseluruhan badan

Kematian akan meningkat lebih dahsyat lagi pada masa mendatang, hanya sahaja kami telah katakan pada awal bayan keterangan bahawa kematian sedikit pada permulaan, kerana aku tahu banyak kematian di masa yang akan datang dan mereka yang tertular ramai, lantas siapakah yang akan menyelamatkan kalian dari azab seksaan Allah Tuhan Semesta Alam
?
Setiap seorang dari kalian punyai tahapan yang kita kategorikannya pada "tahziib" (yakni azab seksaan ringan), "ta'diib" (yakni azab seksaan yang lebih keras sedikit), "ta'dziib" (azab yang lebih keras) dan "'azaab nukr" dan "syar mustathiir" (azab seksaan yang paling dahsyat) bagi orang-orang yang menyombongkan diri dan para pendosa yang membuat kerosakan di bumi

Kelak di antara kalian akan ada yang terinfeksi virus darah berikutnya, yang akan menghancurkannya pada hari terinfeksinya, yaitu dalam waktu 24 jam setelah infeksi dan kematiannya, ada pula di antara kalian yang akan koma tidak sedarkan diri di ranjang kematian sampai waktu yang Allah kehendaki untuk mengambil nyawanya, ada pula yang akan ditimpa kebutaan kerana virus yang menghilangkan penglihatan

Ada juga yang akan kehilangan pendengaran dan penglihatannya sekaligus, dan ada juga yang terkena sistem sarafnya, hingga tidak dapat menggerakkan apapun dari seluruh anggota tubuhnya, kehilangan suaranya secara total, dan akan ada lebih banyak lagi gejala tambahan, lantaran di sisi Allah-lah tambahan dan Dia-lah yang membukakan pintu azab seksaan yang dahsyat terhadap para pendosa, bagi setiap orang yang mengingkari, berdegil dan durhaka lagi menyombongkan diri di bumi tanpa alasan yang benar


Aku ulangi lagi memperingatkan.. larilah kalian semua dari Allah kepada Allah -dari jauh menjadi dekat, dari maksiat menjadi taat, dari kemurkaan-Nya kepada redha-Nya-, janganlah kalian menutup rumah-rumah Allah di hadapan orang-orang yang melarikan diri mereka dari Allah menuju-Nya (orang-orang yang bertaubat kembali kepada Allah), orang-orang yang beri'tikaf, yang rukuk dan sujud

Tidaklah rumah-rumah Allah itu sama seperti panggung wayang bioskop, tempat yang dilarang berkumpul untuk mencapai penjarakan sosial di dalamnya! Bahkan rumah-rumah Allah itu suci, demikian itulah aturan-aturan hukum Allah, maka janganlah kalian melanggarnya

Berwaspadalah kalian terhadap azab seksaan Allah yang mendatang di udara, di lautan dan di daratan, sebagai tambahan buat azab seksaan dari apa yang kalian namakannya sebagai Covid19 dan Covid2020, sehinggalah kalian tunduk patuh pada khalifah Allah, berserah dan menerima dengan sepenuhnya, agar orang yang binasa itu binasa dengan bukti yang nyata, dan agar orang yang hidup itu hidup dengan bukti yang nyata, setiap yang demikian itu adalah dengan izin Allah Tuhan Semesta Alam

Ya Allah, sesungguhnya aku telah sampaikan..
Ya Allah, maka saksikanlah..

Salam ke atas para rasul dan segala puji bagi Allah Tuhan Semesta Alam


Khalifah Allah dan hamba-Nya, Al Imam Al Mahdi Nasser Mohammed Al Yamani
______________

اقتباس المشاركة: 337859 من الموضوع: سلسلةُ بيانات البعوضة الخفيّة وسرّ فايروس كورونا ..


- 9 -
الإمام المهديّ ناصر محمد اليماني
07 - ربيع الأول - 1442 هـ
24 - 10 - 2020 مـ
2:00 مساءً
( بحسب التقويم الرسمي لأمّ القرى )


[ لمتابعة رابط المشاركة الأصلية للبيان ]
https://www.mahdialumma.com/showthread.php?p=337821
__________


من خليفة الله وعبده المهديّ إلى عدوّ الله إيمانويل ماكرون ومَن على شاكلته في العالمين
..

من خليفة الله وعبدِه الإمام المهديّ ناصر محمد اليماني إلى الرئيس الفرنسي ( إيمانويل ماكرون ) عدوّ الله وعدوّ دين الله الإسلام وعدوّ محمدٍ رسول الله بالإسلام وعدوّ المسيح عيسى بن مريم رسول الله بالإسلام وعدوّ موسى رسول الله بالإسلام وعدوّ كافّة رُسل الله بدين الإسلام من أوّلهم إلى خاتمهم محمد رسول الله صلى الله عليه وكافّة رُسل الله بدين الإسلام وأُسلّم تسليماً لا أُفرّق بين أحدٍ من رسل الله بدين الإسلام لله ربّ العالمين لعبادة الله وحده لا شريك له ورحمة للعالمين لتحقيق السلام ورفع ظلم الإنسان عن أخيه الإنسان وتحقيق السلام العالميّ بين شعوب البشر والتعايش السّلمي بين المسلم والكافر لا إكراه في دين الله الإسلام، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر وعلينا البلاغ وعلى الله الحساب وجعل الجنّة لِمن شَكَر والنار لِمن كفَر، ثم أما بعد ..

لا سلامُ الله ولا رحمتُه على الرئيس الفرنسي الصهيوني (إيمانويل ماكرون) والرئيس الصهيوني (دونالد ترامب) وكلّ من كان على شاكلتهم من شياطين البشر في العالمين الذين أعلنوا الحرب على دين الله الإسلام في السرّ والجَهر والله مُحيطٌ بالمُجرمين ومِن الأعراب أشدّ كُفراً ونِفاقاً، وما كان الله ليذَرَ المؤمنين على ما هم عليه حتى يَميزَ الخبيث من الطيّب على أعين المُسلمين، فمن لم يُعلن طرد السفير الفرنسي وقطع العلاقات الدبلوماسيّة والتجاريّة مع حكومة فرنسا فإنّ عليه ما على أعداء الله لعنة الله والملائكة والصالحين من الناس أجمعين.

ويا معشر قادات المسلمين العرب والعجم، فإذا ليس عندكم غيرةٌ على محمد رسول الله بدين الله الإسلام للعالمين فإنّه ليس عندكم غيرةٌ على الله وكافّة رسله بدين الله الإسلام! وما كان محمدٌ رسول الله بِدعاً بدين الإسلام يا ماكرون اللعين، بل بعث الله بدين الإسلام نبيّ الله محمداً عبد الله ورسوله ونبيّ الله المسيح عيسى بن مريم عبد الله ورسوله ونبيّ الله موسى عبد الله ورسوله، فبدّل الذين كفروا قولاً غير الذي قيل لهم فويلٌ للذين على شاكلتهم أمثالك اليوم من باب ذي عذاب شديد إضافة لمددٍ جديدٍ ذي بأسٍ شديدٍ من عذاب الدّم في محكم القرآن العظيم؛ ذلكم ما تسمّونه فايروس كورونا الذي يسعى أطبّاء البشر جميعاً ليجدوا له لقاحاً، فبما أنّه آية من الله لإخضاع العالمين لطاعة خليفة الله المهديّ ناصر محمد اليماني، وبما أنّي أعلم ذلك علم اليقين من ربّ العالمين وعليه
فسوف أُعلن بنتائج لقاحاتكم مسبقاً بأمر الله أنّ لقاحاتكم ليس فقط أنّها سوف تفشل للحدِّ ممّا تسمّونه فايروس كورونا بل سوف يجعل الله لقاحاتكم لصالح فايروس كورونا ومُعينة له بنسبة مائة بالمائة، ذلكم جزاء تكبّركم على الله وخليفته ولتعلموا أنّ الله على كلِّ شيءٍ قدير وأنّه إلى الله تُرجع الأمور، لا يكشف السوء عن عباده سواه كما لا إله مع الله سبحانه عمّا يُشركون وتعالى علوّاً كبيراً، تصديقاً لقول الله تعالى: { قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ ۗ آللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ
﴿٥٩﴾ أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَّا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا ۗ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ ۚ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ ﴿٦٠﴾ أَمَّن جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا ۗ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٦١﴾ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ ۗ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ ۚ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ﴿٦٢﴾ أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ۗ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ ۚ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٦٣﴾ } صدق الله العظيم [النمل].

ولكنّي الإمام المهديّ ناصر محمد اليماني بعثني الله في هذه الأمّة العلمانيّة الأشدّ إلحاداً بالله ربّ العالمين، فإن أرسل الله عليهم قليلاً من عذابه موعظة لهم لعلّهم يتّقون فلا يزيدهم ذلك إلا كفراً بالله، فإن أصابهم بشيءٍ من طوفان الفيضان قالوا كوارث طبيعية، وإن أرسل عليهم إعصار الريح البحريّ العاصف قالوا كوارث طبيعية، وإن أرسل عليهم الريح البحريّ القاصف قالوا كوارث طبيعية، وإن أرسل عليهم إعصاراً برّياً قمعيّاً من النازعات تنزع الناس قالوا كوارث طبيعية، أو أرسل عليهم ريحاً من النازعات غرقاً بحريةً قالوا كوارث طبيعية، أو أرسل عليهم إعصاراً فيه نار ليقبس غاباتهم ناراً فمن ثم يتحوّل إلى ريح لِشبّ سعيرها وتسييرها نحو ديارهم قالوا كوارث طبيعية بسبب احتكاك الأشجار بسبب الريح تولّدت نارٌ، وإنّكم لَكاذبون ولا يقبل تفسيركم لحرائق غاباتكم الخضراء العقل والمنطق بل يبعث الله بادئ الأمر إعصاراً فيه نار للبدء في إشعال نار الحريق لشيءٍ من غاباتكم الخضراء فمِن ثم يتحوّل ذلك الإعصار إلى ريحٍ استوائيّة لِيشبّ سعيرها ويجري بتسيير النار نحو الديار ليحرق حدائق غُلباً حول دياركم ولكنّكم قوماً مُلحدون وما كان قول الملحدين منكم إلا كوارث طبيعية، وإن عذّبكم بزلازل من تحت أرجلكم فقال الملحدون منكم كوارث طبيعية معروفة تحدث بين الحين والآخر!

وها هو استدرجكم الله بعذابٍ جديدٍ لم يكن موجوداً في الطبيعة مثيله على الإطلاق وهو فصيلة تنقسم إلى فصائل شتى من أمراض الصدر والدّم متشابه في خلقه مختلف في جيناته خلَقَه الله من بويضات بعوضة ما أنثى واحدةٌ لا تُحيطون بها علماً تلفُّ في العالم بكلمات الله تتنقّل في البرّ والبحر والجوّ فتأتي بالمَدَد لِما تسمّونه فايروسات كورونا، ولا ينبغي لها أن تأتي بالمَدد من نفس نوع المَدد الأوّل بل كلّ مَدَد فصائل جديدة في الخلق وليس لها ذريّة وليس مُهمّتها إلا أن تُلقي بويضاتها بإذن الله ويتولّى الله أمر بويضاتها بكلماته يُلقيها إلى البويضات (كن فيكون) فايروسات فلا يعلم جنود ربّك إلا هو.

وأُشهد الله وكفى بالله شهيداً أنّ كلّ ما يحدث في العالم من مكرِ ما تسمّونه فايروس كورونا أنّه بسبب بعوضةٍ واحدةٍ مخلوق جديد من وعد الله في مُحكم كتابه لا يستحي أن يتحدّى المعرضين المُستكبرين عن اتّباع كتابه القرآن العظيم فيتحدّاهم الله بكائن حيٍّ جديدٍ بعوضة ما لا تُحيطون بها علماً، وضرب مثلاً جديداً فجعلها الله أُمّاً لفيروسات جديدةٍ من كلمات قدرة الله، تصديقاً لقول الله تعالى:
{إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا ۚ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ ۖ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَٰذَا مَثَلًا ۘ يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا ۚ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ
﴿٢٦﴾ الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿٢٧﴾ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ۖ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٨﴾ } صدق الله العظيم[البقرة].

وما كان للإمام المهديّ أن يضع لكم التحدّيات من عشرة رجب لعام 1441 هجري إلا بعلمٍ من الله في بدء موعظة عذاب الصدور، ولا أستطيع أن أعلمكم بعذاب ما في الصدور إلا حين تحدُث كون الخبر في الكتاب أن أضع نقاط التحدّيات بإذن الله حين بداية موعظة عذاب ما في الصدور؛ أي حين وقوعه وليس قبل الحدث، تصديقاً لقول الله تعالى:
{ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ
﴿٥٧﴾ }صدق الله العظيم [يونس].

ولذلك لن أستطيع تغيير الآية وأقول يا أيها الناس إنّها سوف تأتيكم موعظةٌ من ربّكم وشفاءٌ لِما في الصدور، ولكن عند بدء الحدث أعلن بالآية عذاباً عالميّاً وليس مجرّد وباءٍ عالميٍّ غيمة وتزول كما أصاب آباءكم! هيهات هيهات.. بل عذاب مستمرّ ذو تحديثات جينيةٍ منفطرٌ ومنشطرٌ، ألا والله الذي لا إله غيره إنّ الأطباء سوف يجدون من أحداث ما يفعله فايروس كورونا في الجسم ما لم يكونوا يحتسبون كما نبّأناكم من قبل في أوّل بيان أنّكم سوف تجدون من مكر ما تسمّونه فايروس كورونا ما لم تكونوا تحتسبون، فها أنتم هؤلاء قد وجدتم أنّ فايروس كورونا ذو خبرة عالية بكافة تفاصيل جسم الإنسان الدقيقة والمُعقّدة فيجد الأطباء المتخصّصون من مكر ما يسمّونه فايروس كورونا عجَب العُجاب وكأنّ فايروس كورونا مَن خلق الإنسان فأحاط بجسم الإنسان علماً كونه ذو دراية شاملة بكافّة أجهزة جسم الإنسان الدقيقة والمعقّدة وذلك كونه يُنفّذ تعليمات أوامر الذي خلق الإنسان الله ربّي وربّكم الذي خلق الإنسان وهو خالق كلّ شيء سبحانه وهو بكلّ شيءٍ خبير بصير وهو على كل شيء قدير.

ويا معشر البشر، أشهد لله أنّ ما تسمّونه فايروس كورونا فايروس بشريّ؛ بمعنى أنّه بشريّ المنشأ، وأمّا مصدر المادة التي خلقه الله منها فخلقه الله من زلال بويضات بعوضة ما لا تُحيطون بها علماً، وعلى كلّ حال لا ينبغي للإمام المهدي خليفة الله على العالم أن يقول ما لم يعلم علم اليقين، ولا نزال نُذكّر البشر أنّنا وضعنا لهم التحدّيات في وقت مُبكّر في تأريخ عشرة رجب في العام الماضي 1441، فلا ولن أتناقض في نقاط التحدّي بالحقّ كوني لا أقول على الله ما لا أعلمه في كتاب الله القرآن العظيم.

وأُشهد الله وكفى بالله شهيداً أنّ قارعة الدّم ما تسمّونه فايروس كورونا لا ولن يكشفه الله عن العالم بأسره حتى يخضعوا لخليفة الله الإمام المهديّ ناصر محمد اليماني فيدعون بالدعاء الذي كتبناه بتأريخ 26 رمضان 1441 في بيان بعنوان:
(فايروس كورونا والبيان الفصل وماهو بالهزل ..) انتهى.
(https://www.mahdialumma.com/showthread.php?p=329951)

ففي ذلك البيان شفاءٌ لموعظة عذاب الصدور، وفي الصدر بؤرة ما تُسمّونه فايروس كورونا وسوف يتطوّر الأمر فيُصيب كافّة أجهزة جسم الإنسان فيصيبها بالشّلل التام فيعطّلها في من يشاء الله عن العمل بدرجاتٍ متفاوتةٍ ما بين تعطيل جزئيّ وتعطيل نصفيّ وتعطيل كلّيّ ووفيات كثيرة في القادم أشدّ وأعظم، وإنّما قلنا لكم في أوّل بيان إنّ الوفيات قليل بادئ الأمر كوني أعلم أنّ الوفيات كثيرٌ في القادم والأصابات كثير، فمن يُجيركم من عذاب الله ربّ العالمين؟ فلكلٍّ منكم درجات ونصنّفها إلى تهذيبٍ (أي عذاب خفيف) وتأديبٍ (أي عذاب أشدّ قليلاً) وتعذيبٍ (عذاب أشدّ) ثم عذاب نُكر وشرّ مُستطير (العذاب الأشدّ) للمُستكبرين والمجرمين المُفسدين في الأرض، ومنكم من سوف يصيبه فايروس الدّم القادم فيقضي عليه خلال اليوم الذي أصابه فيه أي خلال 24 ساعة إصابته ووفاته، ومنكم من يخمده في غيبوبة موتٍ سريريّ إلى ما يشاء الله فيلفظ روحه، ومنكم من سوف يُصاب بالعمى بفايروس يُذهب الأبصار، ومنكم من سوف يفقد سمعه وبصره، ومنكم من يضرب جهازه العصبيّ فلا يستطيع تحريك شيءٍ من أطرافه جميعاً ويفقد صوته تماماً ومزيداً من الأعراض، ولدى الله مزيد ويفتح على المجرمين باباً ذا عذابٍ شديدٍ لكلّ كفّارٍ عنيدٍ مستكبرٍ في الأرض بغير الحقّ.

وأكرّر التحذير.. ففِرّوا من الله إليه ولا تُغلقوا بيوت الله أمام الفارّين مِن الله إليه والعاكفين والرُّكَّع السُّجود، فليس بيوت الله كمثل دار السينما يُمنع التجمع لتحقيق التباعد الاجتماعيّ فيها! بل بيوت الله مُقدّسة، تلك حدود الله فلا تعتدوها واحذروا عذاب الله قادم جوّاً وبحراً وبرّاً إضافةً لعذابِ ما تسمّونه كوفيد تسعة عشر وكوفيد عشرين عشرين حتى تخضعوا لخليفة الله وتُسلّموا تسليماً فيهلِك من هلَكَ عن بيّنةٍ ويحيى من حيَّ عن بينةٍ، وكلّ ذلك بإذن الله ربِّ العالمين، اللهمّ قد بلّغتُ.. اللهم فاشهد، وسلامٌ على المُرسَلين والحمدُ للهِ ربِّ العالمين.

خليفةُ الله وعبدُه الإمام المهديّ ناصر محمد اليماني.
______________