السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ملله تی خوشه ویست
ده توانن پرسیاره کانتان لیره دابنین