Al Imam Nasser Mohammed Al Yamani
3 – Jumadal Akhirah - 1441 هـ
28 - 01 - 2020 مـ
6:39 صباحاً
( بحسب التقويم الرسمي لأمّ القرى )
mengikut takwim rasmi Makkah

[ لمتابعة رابط المشاركة الأصلية للبيان ]
ikuti pautan postingan asal keterangan
https://www.mahdialumma.com/showthread.php?p=322632

__________Peringatan Terakhir Dengan Perintah Allah Yang Maha Esa Lagi Maha Perkasa, Kepada Semua Pembuat Keputusan, Para Pemimpin Di Negara-negara Kaum Muslimin..


Dengan nama Allah Ar Rahman Ar Rahim, peringatan terakhir dengan perintah Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa, kepada semua pembuat keputusan, para pemimpin di negara-negara kaum muslimin, dalam muhkam Al Quran Allah Ta'ala berfirman:

Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah; dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hamba-Nya. (207) Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.(208) Tetapi jika kamu menyimpang (dari jalan Allah) sesudah datang kepadamu bukti-bukti kebenaran, maka ketahuilah, bahwasanya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (209)
Maha Benar Allah
[Al Baqarah]


Wahai sekalian para pembuat keputusan di era perutusan Al Mahdi Al Muntadhar, yang diutus oleh Allah dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Kitab yang tertulis, di era terjadinya perselisihan dan pertempuran orang-orang beriman sesama mereka, yang disebabkan oleh makar tipudaya dari perencanaan musuh Islam, yang mengklaim bahawa mereka itu berjuang untuk merealisasikan rencana buat mencapai jalan perdamaian antara umat Islam, betapa sering kami beri peringatan kepada kalian mengenai makar tipudaya syaitan terbesar dari kalangan syaitan manusia, ketua Zionis Antarabangsa, yang telah dipilih oleh para anggota kongres Zionis Antarabangsa yang menguasai tampuk pemerintahan Amerika sejak berzaman

Merekalah yang merancang dan membuat rencana untuk memerangi Islam beserta umatnya; mereka membuat perancangan untuk kemenangan ketua Zionis dari golongan ekstrimis mereka kalangan Yahudi Bani Israel, mereka telah berjaya dengan melakukan penipuan dalam pemilihan akhir ketua Amerika Syarikat dengan pungutan suara yang dipalsukan, supaya mereka dapat menaikkan pelampau teroris Yahudi yang terbesar di dunia buat menduduki tampuk pemerintahan Amerika Syarikat

Demi merealisasikan negara Yahudi terbesar yang mereka impikan sejak dulu lagi, dan menghancurkan Islam dan kaum muslimin dengan merampas kedudukan dan mencabut kekuasaan para penguasa umat Islam di seluruh negara arab dan non-arab, membunuh ketua-ketua, raja-raja, para pemimpin dan para pembesar umat Islam, serta melakukan pembantaian besar-besaran terhadap rakyat Islam, lalu menggantikan semua pemimpin dan rakyat Islam dengan pemimpin dan rakyat pengikut Zionis dari pelbagai tempat di dunia

Tiadalah Israel itu melainkan sebagai pelengkap bagi Zionis Antarabangsa di Timur Tengah, yang berada di bawah penjagaan Zionis Antarabangsa, kalau Allah menghendaki, tentu Dia memberi kekuasaan kepada mereka terhadap kalian, Allah Ta'ala berfirman:
Kalau Allah menghendaki, tentu Dia memberi kekuasaan kepada mereka terhadap kalian, lalu pastilah mereka memerangi kalian.
Maha Benar Allah
[An Nisaa]


Sekiranya Allah membuatkan mereka dapat memperoleh kemenangan terhadap kalian, apa pula kesudahannya
?
Maka kalian temukan akibatnya dalam firman Allah Ta'ala:
Bagaimana bisa (ada perjanjian dari sisi Allah dan Rasul-Nya dengan orang-orang musyrikin), padahal jika mereka memperoleh kemenangan terhadap kamu, mereka tidak memelihara hubungan kekerabatan terhadap kamu dan tidak (pula mengindahkan) perjanjian. Mereka menyenangkan hatimu dengan mulutnya, sedang hatinya menolak. Dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik (tidak menepati perjanjian). (8) Mereka menukarkan ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit, lalu mereka menghalangi (manusia) dari jalan Allah. Sesungguhnya amat buruklah apa yang mereka kerjakan itu. (9) Mereka tidak memelihara (hubungan) kerabat terhadap orang-orang mukmin dan tidak (pula mengindahkan) perjanjian. Dan mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. (10)
Maha Benar Allah
[At Taubah]


Mereka masih berjuang dan tidak henti-hentinya berusaha untuk menghalang-halangi kalian dari mengikuti kebenaran dari Tuhan kalian (Al Quran), sejak era penurunannya lagi dari generasi ke generasi sampai ke zaman kalian ini semampu mereka, pembenaran terhadap firman Allah Ta'ala:
Mereka tidak henti-hentinya memerangi kamu sampai mereka (dapat) mengembalikan kamu dari agamamu (kepada kekafiran), seandainya mereka sanggup. Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. (217)
Maha Benar Allah
[Al Baqarah]


Ataukah kalian ini wahai sekalian umat Islam, menyangka bahawa perbuatan Zionis dari kalangan Yahudi yang menghalang-halangi manusia dari mengikuti Kitabullah Al Quran ini telahpun berakhir, dan perencanaan mereka dalam tempoh yang lama untuk menghalangi kalian serta semua manusia dari mengikuti Risalah Allah untuk seluruh dunia ini telah selesai
!
Inilah mereka telah berjaya untuk memalingkan umat Islam dari agama mereka dan menghalangi kalian dari mengikuti perintah-perintah Allah dalam muhkam Al Quran, kecuali mereka yang dirahmati Allah, tidaklah tersisa dari Islam kecuali hanya namanya, tidak pula tersisa dari Al Quran kecuali hanya tulisannya, yang terjaga lagi terpelihara dari sebarang perubahan di tangan kalian, sekiranya kalian mengikuti mereka maka kalian menjadi sama seperti mereka, kalian tidak akan dapatkan selain dari Allah, seorang pun pembela atau penolong untuk kalian (dan kini aku ada pada kalian)

Mereka tidak akan dapat menolong kalian dari balasan Allah, bahkan mereka juga tidak akan dapat menolong diri mereka sendiri, mereka tidak akan memenuhi janji mereka pada kalian, meskipun kalian telah mengkhianati Allah dan mengkhianati agama kalian, yang Allah telah meredhainya untuk kalian, meskipun kalian telah mengkhianati tempat-tempat suci kalian, maka kelak mereka akan mengkhianati perjanjian kalian, mereka tidak akan memuaskan hati dan mencukupi kalian dengan kemuliaan dan kehormatan, bahkan mereka akan memperdaya dan menipu kalian sampailah kalian mengingkari Tuhan kalian, dan kalian menjadikan Kitabullah berada di belakang kalian (diabaikan dan tidak dilaksanakan aturan-aturannya)

Demikian itu agar mereka berjaya mendapatkan kemenangan dan menguasai kalian sepenuhnya, kerana mereka tahu bahawa mereka tidak mampu mengalahkan kalian sedang kalian berpegang erat pada tali Allah Al Quran, sesungguhnya telah tiba fitnah besar yang dijanjikan dalam Kitabullah dan dalam Sunnah Nabawiyah yang hak, sunnah Nabi yang tidak bertentangan dengan muhkam Al Quran

Muhammad Rasulullah -shollallaahu 'alayhi wasallam- yang tidak berbicara mengikuti hawa nafsunya telah bersabda, Nabi menyatakan:

Ingatlah kalian bahawa kelak akan terjadi fitnah. Nabi -shollallaahu 'alayhi wasallam- ditanya: Apakah jalan keluar dari fitnah itu ya Rasulullah? Baginda menjawab: Kitabullah; padanya terdapat berita orang-orang sebelum kalian dan berita orang-orang yang akan datang setelah kalian; ia adalah hakim terhadap apa yang ada di antara kalian; ia adalah penentu keputusan dan bukanlah sebuah gurauan. Barangsiapa meninggalkannya, maka Allah akan menghancurkannya; dan barangsiapa yang mencari petunjuk dari selain Al Quran, maka Allah akan menyesatkannya. Kerana Al Quran adalah tali Allah yang kuat, peringatan dan hikmah, jalan yang lurus, yang tidak membuatkan keinginan hawa nafsu melencong, jelas dan mudah dibaca, serta tidak usang disebabkan banyaknya penolakan serta bantahan, dan tidak terukur oleh kita keajaiban-keajaibannya; kitab yang golongan Jin tidak mendekat ketika mendengarnya kecuali mereka berkata 'Sesungguhnya kami telah mendengar bacaan Al Quran yang menakjubkan, yang memberi petunjuk ke jalan yang benar lalu kami telah beriman kepadanya'. Barangsiapa yang berpegang dengannya, maka dia benar; dan barangsiapa yang beramal dengannya, maka dia mendapat pahala; dan barangsiapa yang berhukum dengannya, maka dia adil; dan barangsiapa yang mendakwahkannya serta menyeru kepadanya, maka dia telah diberi petunjuk ke jalan yang lurus"
Benar sabda Nabi -'alayhis sholaatu wassalaamu-


Wahai sekalian pembuat keputusan, khususnya yang menduduki tampuk pemerintahan kaum muslimin, juga rakyat umat Islam umumnya, terimalah kebenaran dari Allah dan Rasul-Nya Muhammad -shollallaahu 'alayhi wasallam-, tidaklah Al Imam Al Mahdi mendatangi kalian dengan sesuatu yang baru, bahkan namaku membawa pemberitaanku dan panji urusanku
(Nasser Mohammad – Pembela Muhammad)

Berpegang teguhlah kalian semua pada tali Allah Al Quran, juga orang-orang yang mengikuti kalian dari kalangan manusia seluruhnya, pegang teguhlah ia sebagaimana orang-orang sebelum kalian di era penurunan Al Quran, yang sebelumnya mereka itu mengingkari dan bermusuh-musuhan sesama mereka, maka mereka beriman dengan Al Quran dan berpegang teguh padanya, lantas Al Quran menyatukan barisan mereka membuatkan kekuasaan mereka menjadi teguh dan Allah menegakkan dan menetapkan kehormatan dan kemuliaan mereka, Allah Ta'ala berfirman:

Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk. (103)
Maha Benar Allah
[Aal 'Imran]


Demikian juga kalian, Allah tidak akan menolong kalian melainkan sekiranya kalian berpegang teguh pada Kitabullah Al Quran, jika kalian menginginkan petunjuk pada selain Al Quran, nescaya Allah menghinakan kalian dan merendahkan kalian, tentu Allah membuatkan segala amalan perbuatan kalian sesat, keliru dan membutakan mata-hati kalian, maka dari itu ikutilah oleh kalian akan cahaya Allah yang telah diturunkan-Nya kepada utusan terakhir, Nabi yang ummi, Muhammad Rasulullah -shollallaahu 'alayhi wasallam-

Barangsiapa yang tidak dijadikan untuknya cahaya oleh Allah, maka tiadalah baginya cahaya sedikitpun, Allah tidak akan menerangi hati kalian melainkan sekiranya kalian menggunakan akal fikiran kalian, lalu mengikuti perintah-perintah Allah kepada kalian dalam muhkam Kitab-Nya Al Quran, agar kalian tidak gagal merugi, tidak gentar dan hilang kekuatan, agar tidak runtuh dan hancur semua kekuasaan dan kekuatan kalian, maka bertakwalah kalian kepada Allah, merasa takutlah kalian terhadap Allah dalam diri kalian dan pada umat kalian, laksanakanlah oleh kalian akan perintah Allah pada kalian dalam muhkam Kitab-Nya Al Quran, dan orang-orang yang mengikuti kalian dari kalangan Nasrani dan Yahudi yang menyerahkan diri pada Allah beserta manusia seluruhnya

Demikian itulah perintah muhkam pada kalian untuk menyatakannya, dalam firman Allah Ta'ala:

Wahai Ahli Kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sesungguhnya Al Masih, Isa putera Maryam itu, adalah utusan Allah dan (yang diciptakan dengan) kalimat-Nya yang disampaikan-Nya kepada Maryam, dan (dengan tiupan) roh dari-Nya. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan rasul-rasul-Nya dan janganlah kamu mengatakan: "(Tuhan itu) tiga", berhentilah (dari ucapan itu). (Itu) lebih baik bagimu. Sesungguhnya Allah Tuhan Yang Maha Esa, Maha Suci Allah dari mempunyai anak, segala yang di langit dan di bumi adalah kepunyaan-Nya. Cukuplah Allah menjadi Pemelihara. (171) Al Masih sekali-kali tidak enggan menjadi hamba bagi Allah, dan tidak (pula enggan) malaikat-malaikat yang terdekat (kepada Allah). Barangsiapa yang enggan dari menyembah-Nya, dan menyombongkan diri, nanti Allah akan mengumpulkan mereka semua kepada-Nya. (172) Adapun orang-orang yang beriman dan berbuat amal saleh, maka Allah akan menyempurnakan pahala mereka dan menambah untuk mereka sebagian dari karunia-Nya. Adapun orang-orang yang enggan dan menyombongkan diri, maka Allah akan menyiksa mereka dengan siksaan yang pedih, dan mereka tidak akan memperoleh bagi diri mereka, pelindung dan penolong selain dari pada Allah. (173) Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu. (Muhammad dengan mukjizatnya) dan telah Kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang (Al Quran). (174)Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan berpegang teguh kepada (agama)-Nya niscaya Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat yang besar dari-Nya (surga) dan limpahan karunia-Nya. Dan menunjuki mereka kepada jalan yang lurus (untuk sampai) kepada-Nya. (175)
Maha Benar Allah
[An Nisaa]


Ketahuilah bahawasanya seruan dakwah Al Imam Al Mahdi adalah seruan dakwah yang terbuka untuk umat Islam, Nasrani, Yahudi dan untuk semua manusia, seruan dakwah untuk beriman kepada Allah, kepada kitab-kitab-Nya dan para rasul-Nya, seruan agar mereka tidak membeza-bezakan seorangpun dari rasul-rasul Allah, agar mereka berpegang teguh pada Kitabullah Al Quran dan menolak semua perkara yang bertentangan dengan muhkam Al Quran, sama ada perkara yang ada dalam Taurat, Injil dan juga hadits-hadits Sunnah Nabawiyah;

Ini kerana semuanya itu tidak terpelihara dari perubahan, pemalsuan dan penambahan, namun Allah telah menjadikan Al Quran yang terpelihara dari perubahan, sebagai hakim pemutus perkara yang menguasai, mengawal dan mengungguli seluruh kitab, oleh itu setiap perkara yang datang pada kalian yang bertentangan dengan muhkam Al Quran, maka ketahuilah oleh kalian bahawa perkara itu batil, kebohongan yang direkayasa terhadap Allah dan Rasul-Nya, jika sungguh kalian benar-benar beriman kepada Al Quran, berpegang teguhlah kalian padanya dan tolaklah semua perkara yang menyalahi muhkam ayat-ayatnya yang jelas

Itulah Ummul Kitab, ayat-ayat muhkamat yang jelas lagi menjelaskan bagi kalangan yang terpelajar maupun kalangan awam, bagi setiap orang yang dapat berbahasa arab yang jelas, tiada yang mengingkari ayat-ayat muhkamat itu melainkan orang-orang yang fasik, ingatlah bahawasanya dalam Al Quran yang ada di tangan kalian ini terdapat pemberitaan tentang kalian, pemberitaan tentang orang-orang sebelum kalian dan pemberitaan tentang perkara yang akan terjadi setelah kalian hingga masa kini, dan berterusan pemberitaannya dibacakan kepada kalian berdasarkan ilmu pengetahuan dari Allah hingga hari berdirinya manusia di hadapan Allah Tuhan Semesta Alam, malahan di dalam Al Quran juga ada pemberitaan-pemberitaan mengenai dunia dan akhirat, adakah kalian orang-orang yang beriman kepada Al Quran
?
Bukankah kalian mendapati Al Quran memperingatkan kalian berdasarkan ilmu pengetahuan dari Allah yang Maha Mengetahui segala keghaiban, memberi amaran kepada kalian agar berwaspada dari musuh Allah dan musuh kalian, syaitan terbesar ketua Zionis Antarabangsa si Donald Trump, yang mengklaim bahawa dia berusaha untuk mewujudkan perdamaian antara kalian padahal sebaliknya, dia mahukan kalian saling menumpahkan darah bunuh membunuh agar kalian lemah dan perekonomian kalian runtuh, kemudian dia menghabisi kalian semua


Wahai sekalian pembuat keputusan dan rakyat mereka kaum muslimin, betapa sering Al Imam Al Mahdi memberikan peringatan kepada kalian untuk mewaspadainya, bahkan sebelum dia menerima kepimpinan tampuk pemerintahan Amerika dari mantan Presiden Obama, bukankah aku bersumpah kepada kalian demi Allah yang Maha Agung dalam kebanyakan bayan keterangan, bahawa semua yang dijanjikan oleh si syaitan Donald Trump kepada puak Yahudi Zionis Antarabangsa, dan dia benar-benar jujur untuk membantu mereka dengan sepenuh hati dan jiwa, adalah kerana dia itu darah daging Yahudi Zionis dan dari keturunan mereka
?
Kami telah memperingatkan kalian bahawa janji-janjinya pada Zionis Yahudi bukan sekadar propaganda untuk meraih undi dalam pungutan suara, dia mahu mewujudkan Negara Yahudi terbesar bermula dari penjajahan dan penguasaan terhadap apa yang tersisa dari bumi Palestin, membunuh warga Palestin semampunya dan membinasakan rumah-rumah mereka dengan sehancur-hancurnya menggunakan pesawat Zionis Antarabangsa, meruntuhkan rumah-rumah berjatuhan menimpa kepala penduduknya, sama ada yang berjuang menentang Zionis ataupun yang berada bersama orang-orang yang tidak ikut perang

Demi Allah, demi Allah, demi Allah, tiada kebaikan untuk kalian wahai sekalian rakyat Palestin, kecuali dalam memerangi penolong-penolong thagut, janganlah kalian mencari kemuliaan dan kehormatan dari mereka, kerana mereka hanya akan merendahkan dan menghinakan kalian
!
Berwaspadalah kalian, berwaspadalah kalian, berhati-hatilah kalian, tidak akan berguna dan tidak akan menguntungkan kalian menjual bumi kalian, tempat suci kalian dan agama kalian, ianya tidak akan menambahkan pada kalian di sisi mereka, mereka tidak akan memenuhi janji dengan kalian, mereka tidak akan memelihara hubungan kekerabatan, tidak akan mengawasi kalian dari keburukan sebaliknya mereka melakukan keburukan terhadap kalian, bahkan sekalipun kalian telah menyerah diri pada mereka dan menjadi orang-orang yang mendapatkan perlindungan dan penjagaan dari mereka, mereka tidak akan mengawasi kalian untuk kebaikan, namun mengawasi kalian untuk keburukan, kerendahan dan kehinaan bagi kehormatan kalian, harta benda kalian dan darah kalian

Mereka merampas apa yang tersisa dari bumi kalian di bawah kaki kalian dan menghancurkan tempat-tempat suci kalian, itulah karakter dan perangai syaitan-syaitan manusia di setiap zaman, kalian tidak akan temukan pemenuhan janji di sisi mereka dalam persepakatan dan perjanjian dan tidak pula kemanusiaan, kerana mereka adalah sekeras-keras para musuh penentang Ar Rahman;

Perumpamaan mereka adalah seperti musuh Allah, si syaitan Iblis yang berputus asa dari rahmat Allah, begitu juga mereka berputus asa dari rahmat Allah, mereka berputus harapan untuk Allah merahmati mereka sebagaimana berputus asanya orang-orang kafir yang telah berada dalam kubur untuk dibangkitkan oleh Allah

Pengkhianatan terhadap agama, terhadap kerakyatan dan tempat suci kalian tidak akan berguna bagi kalian, sifat pengecut kalian, rasa takut mati serta sifat cinta dunia pada kalian sama sekali tidak akan menambahkan pada mereka selain keangguhan dan kebencian terhadap kalian, kecuali sekiranya kalian menjadi syaitan-syaitan seperti mereka, tidak menyukai Allah, membenci kitab-Nya Al Quran dan nikmat redha-Nya, berusaha seperti mereka untuk menjadikan manusia sama seperti mereka, ingkar terhadap Tuhan, supaya kalian menjadi sama dengan mereka berada di neraka Jahannam semuanya

Ini kerana millah (agama dan cara hidup) mereka adalah millah syaitan yang direjam, yang memerangi Allah, para rasul-Nya dan wali-wali-Nya, padahal mereka tahu bahawasanya Allah adalah Al Haqq, yang Maha Benar, para rasul adalah benar, Al Quran adalah benar, kebangkitan adalah benar, syurga dan neraka adalah benar, namun mereka itulah orang-orang yang dimurkai ke atas mereka, mereka tidak akan memdapatkan bahagian yang baik untuk mereka di akhirat, mereka bukanlah orang-orang yang sesat, yang tidak mengetahui Al Quran adalah kebenaran dari Tuhan mereka, akan tetapi mereka tahu ianya benar dari Tuhan mereka, namun mereka benci terhadap kebenaran itu, mereka tidak menyukai keredhaan Allah ke atas hamba-hamba-Nya, sebab itu Allah menggugurkan dan menghapuskan segala amal perbuatan mereka


Tujuan mereka adalah untuk melenyapkan terealisasinya keredhaan Tuhan mereka, mereka tidak menyukai nikmatnya keredhaan Allah terhadap hamba-hamba-Nya, mereka berusaha tanpa henti siang dan malam supaya hamba-hamba Allah itu tidak menjadi hamba-hamba yang bersyukur, kerana Allah meredhai bagi hamba-Nya kesyukuran mereka, akan tetapi mereka ini mahukan kekufuran bagi hamba-hamba Allah, supaya mereka mengingkari nikmat-nikmat Tuhan mereka, kerana mereka tahu Allah tidak meredhai kekufuran bagi hamba-hamba-Nya, sedangkan mereka itu tidak menyukai keredhaan Allah

Maka janganlah kalian mengharapkan pada mereka kehormatan dan kekayaan, (sekiranya kalian berbuat demikian) nescaya Allah akan menghinakan kalian di dunia dan di akhirat, kalian akan merugi dunia dan akhirat, padahal kemuliaan itu adalah kepunyaan Allah, bagi wali-wali para penolong-Nya di dunia dan di akhirat, hatta sekalipun kalian menjual tempat-tempat suci kalian dengan harta, menjual agama kalian dan akhirat kalian, maka musuh Allah, si syaitan terbesar kalangan syaitan manusia Donald Trump, dia tidak akan memenuhi dan melaksanakan apa yang dijanjikannya pada kalian, tawaran janji tanduk syaitan si Donald Trump

Maka dari itu berwaspadalah kalian agar tidak merugi di dunia dan di akhirat, demikian itulah kerugian yang nyata, sebagaimana kelak akan merugi pemimpin-pemimpin arab dan orang-orang yang menjual bersama-sama mereka, dari negara-negara kaum muslimin, dari kalangan orang-orang yang menjual tempat-tempat suci mereka, agama mereka, Masjidil Aqsho dan seluruh Palestin, menjualnya sebagai ganti agar mereka tetap berkuasa di tampuk pemerintahan mereka, jauh, jauh sekali.. adakah kalian mengharapkan kemuliaan pada musuh Allah? Tidakkah kalian tahu bahawa kemuliaan adalah milik Allah seluruhnya di dunia dan di akhirat
?
Sekiranya kalian menginginkan kemuliaan di dunia dan di akhirat, maka yang demikian itu adalah untuk kalian, suatu janji yang benar dari Allah, kepunyaan Allah-lah seluruh kemuliaan di dunia dan di akhirat, maka dambakannya dari Allah dan bercita-citalah kalian kepada-Nya, ataukah manusia akan mendapat segala yang dicita-citakannya, kerana hanya bagi Allah-lah kehidupan akhirat dan kehidupan dunia, sekiranya kalian percaya dan membenarkan janji Allah dalam muhkam Kitab-Nya

Namun sekiranya kalian tidak percaya dan tidak membenarkan janji-janji Allah dalam muhkam Kitab-Nya, lantas kalian membenarkan si syaitan Trump, maka kelak kita akan lihat, adakah si syaitan Donald Trump empunya kerajaan yang dapat diberikannya pada sesiapa yang diinginkannya, dan mencabut kerajaan dari sesiapa yang dia mahu? Ataukah Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa, yang Maha Empunya kerajaan yang Dia anugerahkan pada sesiapa yang Dia kehendaki, dan Dia cabut kerajaan dari sesiapa yang Dia kehendaki, Dia memuliakan sesiapa yang Dia kehendaki, dan menghinakan sesiapa yang Dia kehendaki, di tangan-Nya-lah segala kebajikan, Maha Suci Dia, sesungguhnya Dia Maha Berkuasa atas tiap-tiap sesuatu
?
(Tentu sahaja Allah yang Maha Empunya kerajaan) dan kalian mengetahui yang demikian itu dalam muhkam Al Quran, bukan si syaitan Donald Trump sejahat-jahat makhluk yang empunya kerajaan, bahkan dia hina dan telah dekat masa pengakhirannya, dia dan para penolongnya, hendaklah pengakhiran kalian itu tidak bersamanya, kerana itulah seburuk-buruk pengakhiran, seburuk buruk kesudahan

Sesungguhnya aku ini pemberi nasihat untuk kalian yang dapat dipercaya, ataukah belum jelas lagi bagi kalian bahawa dia adalah musuh kalian, padahal kami telah memperingatkan kalian untuk mewaspadainya sebelum dia menerima kepimpinan dari Obama? Ataukah bayan keterangan Al Imam Al Mahdi tidak membawa kenyataan yang sebenarnya, bayan keterangan berdasarkan fakta sebenar, meskipun aku memberikan peringatan kepada kalian sebelum perkara itu terjadi
?
Ataukah kalian berpendapat aku ini membohongi kalian? Ataukah bahawasanya bukti-bukti dari bayan keterangan Al Imam Al Mahdi itu, benar-benar membawa kenyataan sebenar mengikut fakta sesungguhnya, sepertimana yang dinyatakan oleh Al Imam Al Mahdi Nasser Mohammed Al Yamani sebelum ianya terjadi
?


Betapa sering aku menasihati kalian akan tetapi kalian tidak menyukai nasihat wahai sekalian umat Islam dan manusia semua, ingatlah sesungguhnya azab Allah pasti terjadi, ingatlah sesungguhnya azab Allah pasti terjadi, ingatlah sesungguhnya azab Allah pasti terjadi, tiada sesiapapun yang dapat menolaknya, kelak kalian akan benar-benar mengetahuinya, tiada pilihan untuk kalian wahai sekalian pembuat keputusan di pelbagai negara yang menduduki tampuk pemerintahan kaum muslimin

Ada baiknya kalian umumkan untuk melaksanakan perintah Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa dalam muhkam Al Quran pada awal bayan keterangan ini, lalu kalian umumkan untuk menghentikan peperangan yang terjadi di antara kalian, agar kalian menjadi satu shaff, menjadi satu barisan yang melawan musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kalian, hendaklah kalian memerangi mereka semuanya sebagaimana merekapun memerangi kalian semuanya

Ketahuilah bahawasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa, yaitu mereka yang tidak ingin menyombongkan diri dan berbuat kerosakan di muka bumi, dan kesudahan yang baik itu adalah untuk orang-orang yang bertakwa, sebuah janji Allah dalam muhkam Al Quran, sesungguhnya Allah tidak menyalahi janji, khalifah Allah Al Mahdi tidak perlukan kalian untuk memunculkannya dan memenangkannya di seluruh dunia, bahkan Allah-lah yang akan memenangkan dan menzahirkan Al Mahdi dengan kekuasaan-Nya dan kekuatan-Nya, dengan petanda azab dari sisi-Nya yang membuatkan leher-leher mereka semua tertunduk kerana petanda itu, merendah dan patuh pada khalifah Allah Al Mahdi, bahkan selamatkanlah diri kalian dari azab Allah dengan masuk Islam semuanya dalam perkara yang ada pada kalian, dengan mempertahankan diri kalian, rakyat kalian dan tempat suci kalian


Tiada ruang lagi untuk berhiwar, laksanakan segera perintah Allah dalam muhkam Al Quran di awal bayan keterangan ini, sebelum jelas bagi kalian bahawa si syaitan Donald Trump benar-benar musuh yang nyata terhadap kalian, dia tidak menghantar peraturan dan prinsipnya untuk menjaga kalian, namun untuk menjaga Israel dari kalian, untuk mengawasi dan mengendalikan kalian, supaya terealisasi negara Yahudi terbesar dan menghancurkan Masjidil Aqsho

Dia tidak menghiraukan ratapan kalian dan keluhan kaum muslimin, dari kalangan Nasrani dan Yahudi yang sesak dada mereka, mereka mahu merasa aman dari keburukan kalian dan keburukan kaum mereka, mereka tidak hiraukan kutukan dan bantahan non-muslim di seluruh dunia, dari kalangan orang-orang yang masih ada sifat perikemanusiaan pada mereka, kelak ketua Zionis Antarabangsa pengganas utama si Donald Trump, akan membuat telinga dari tanah atau adonan, seakan-akan telinganya tersumbat tidak mendengarkan ratapan dan keluhan kalian
!
Dia tidak menghiraukan kutukan dan bantahan kalian yang berupa ucapan semata-mata tanpa disertai tindakan dari kalian, berwaspadalah kalian, jangan sekali-kali kalian merasa cukup hanya dengan kutukan dan bantahan, namun harus diikuti dengan mengumpulkan tentera-tentera untuk berangkat perang dengan segera, adapun sekiranya kalian merasa cukup dengan mengutuk dan membantah dengan lisan tanpa ada sebarang tindakan wahai sekalian pembuat keputusan, maka demi Allah, demi Allah, sesungguhnya amat besar kebencian di sisi Allah bahawa kalian mengatakan perkara yang tidak kalian kerjakan
!
Tidaklah cukup hanya dengan kutukan dan bantahan, namun umumkan semboyan perang, nescaya Allah mengampuni kalian terhadap perkara yang telah berlalu dari pertumpahan darah kalian, Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian dan mencintai kalian, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang membersihkan diri mereka dari dosa-dosa mereka dengan bertaubat dan kembali kepada Tuhan mereka, apa yang kalian takutkan darinya, padahal sesungguhnya Allah telah menjanjikan pada kalian salah satu dari dua kebaikan, sama ada kemenangan atau mati syahid
?
Dambakanlah oleh kalian akan kemenangan dan negeri akhirat, itulah yang terbaik untuk kalian, untuk Islam dan kaum muslimin, kerana matinya hati yang hidup dari kalian adalah sebuah kerugian ke atas Islam dan umatnya, janganlah menginginkan mati syahid dengan cepat kerana kalian pasti akan mendapatkannya, dan jangan pula kalian menginginkan hidup dengan melarikan diri dari kematian, Allah akan memanjangkan hidup kalian dan memberikan kemenangan kepada kalian terhadap musuh-musuh kalian

Allah akan menyempurnakan cahaya-Nya dengan kalian lalu mematikan kalian dan langsung memasukkan kalian ke dalam syurga-Nya setelah kalian mati, ketahuilah oleh kalian bahawasanya tiada satu nyawa pun yang akan mati melainkan dengan izin Allah, sebagai suatu ketetapan yang telah ditentukan waktunya, ingatlah demi Allah, sekiranya mundur orang-orang di antara kalian yang telah ditakdirkan akan terbunuh, mundur kerana ketakutan dan bersikap pengecut, tentu mereka akan pergi ke tempat pembaringan mereka lalu mereka akan sakit dan mati pada masa yang sama (yang telah ditetapkan untuk mati), kemudian ke neraka Jahannam mereka akan dibakar, mengapa kalian tidak memikirkan
?


Wahai sekalian pembuat keputusan, bagaimana menurut kalian seandainya salah seorang dari kalian mempunyai seluruh kerajaan dalam kehidupan dunia ini, dan dipanjangkan umurnya seribu tahun lalu dia mati, adakah kalian berpendapat yang demikian itu sebanding dengan waktu seminit dalam neraka yang bahan bakarnya bebatuan? Mengapa kalian tidak takutkan neraka yang bahan bakarnya bebatuan
?
Ketahuilah demi Allah, seandainya salah seorang kalian miliki emas sepenuh bumi dan yang semisalnya bersamanya, nescaya dia akan menawarkannya sebagai tebusan di hadapan Tuhannya, yang tidak disisakan satu qirath pun dari emas itu sebagai ganti agar dia tidak dicampakkan ke dalam neraka yang bahan bakarnya bebatuan, tidaklah Allah menerima darinya tebusan itu andai dia memilikinya, kemudian Allah memerintahkan para malaikat-Nya untuk mengikatnya dan membelenggunya dengan rantai yang ukuran panjangnya 70 hasta, lalu para malaikat mengheretnya sedang kedua tangannya terikat di sampingnya

Malaikat mengikatnya dari bahu hingga ke bawah kedua kakinya, lalu salah satu malaikat memegang ubun-ubun kepalanya dan yang lain memegang kedua kakinya, lalu malaikat mencampakkannya ke dalam neraka yang bahan bakarnya bebatuan, dia meraung di dalam neraka itu setiap kali kulitnya hangus, dalam sekejapan Allah menggantikan kulit lain untuk mereka dengan Kun Fayakun, supaya mereka merasakan kepedihan azab neraka, jika demikian apalah gunanya kedudukan dan kekayaan kalian (jika semua itu tidak kalian gunakan di jalan Allah) wahai sekalian pembuat keputusan
?
Tidak berguna untuk kalian segala yang kalian nikmati dalam kehidupan dunia ini, selagi mana tempat kembali kalian adalah penjara Allah yang kekal (neraka Jahannam) yang mempunyai tujuh pintu, tiap-tiap pintu untuk golongan yang tertentu dari mereka yang berpaling dari Kitab Allah Tuhan Semesta Alam, seandainya penjara Allah itu hanya penjara yang panas disebabkan tidak ada tingkap dan tidak ada pendingin udara tentu urusannya lebih mudah, namun penjara Allah adalah neraka yang bahan bakarnya bebatuan;

Yakni bebatuan yang meleleh dari api neraka Allah kerana tersangat panasnya Jahannam, mengapa kalian tidak membenarkan apa yang Allah ancamkan kepada mereka yang berpaling dari seruan dakwah yang hak dari Tuhan mereka? Adakah kalian fikir kalian punya ketahanan menghadapi api neraka yang bahan bakarnya bebatuan
?
Seandainya tempoh hukuman terhadap kalian dengan memenjarakan kalian selama seribu tahun, tentu dalam penjara itu masih ada harapan untuk kalian keluar darinya setelah seribu tahun, akan tetapi hukuman ke atas orang-orang yang berpaling dari mengikuti kitab-kitab-Nya dan rasul-rasul-Nya adalah dengan penjara yang kekal selama-lamanya, bukan satu juta tahun dan bukan pula satu miliar tahun, namun untuk selama-lamanya tiada pengakhiran baginya, adakah kalian fikir kalian sanggup bertahan untuk selama-lamanya di sana
?
Ingatlah demi Allah, tiada tuhan yang berhak disembah selain-Nya, kalian tidak akan mampu bertahan walau sesaat di neraka yang bahan bakarnya bebatuan, bertahanlah kalian atau tidak dapat bertahan, tiada bagi kalian tempat melarikan diri dan melepaskan diri sekiranya kalian terus berpaling dari mengikuti Kitabullah dengan menyambut seruan dakwah sang penyeru kebenaran dari Tuhan kalian


Wahai sekalian para pengikut Jababiroh (penguasa diktator, penguasa tirani yang sombong lagi zalim bertindak sewenangnya), adakah kalian fikir mereka ini dapat menolong kalian barang sedikitpun dari azab Allah? Bilamana mereka itu tidak mampu melindungi diri mereka sendiri dari azab neraka Allah yang menyala-nyala dan bahan bakarnya bebatuan, lantas bagaimana pula mereka dapat melindungi kalian, sedangkan para pemimpin dan pembesar kalian itu sama sekali tidak akan dapat menolong kalian dari azab Allah, tidak di dunia dan tidak pula di akhirat
?
Allah tidak menyatakan pada kalian bahan bakar neraka itu kayu bakar, bahkan bahan bakarnya adalah batu-batu, maka pertimbangkanlah oleh kalian secara benar wahai sekalian pembuat keputusan, ambillah keputusan yang benar terhadap urusan kalian ini dengan segera, masuklah Islam semuanya demi melaksanakan perintah Allah, nescaya kalian mampu menghadapi musuh kalian satu-satunya, aku berharap dari Allah agar urusan kalian tidak menjadi kesusahan buat kalian, menyebabkan sekelompok dari kalian berpaling menghindari, atau kalian semua berpaling menolak


Aku khabarkan berita gembira kepada orang-orang yang berpaling di antara kalian dengan azab yang dekat, sedang Al Imam Al Mahdi telah ada pada kalian dan ada di era kalian ini, Allah tidak akan menimpakan azab-Nya pada Al Mahdi dan pembantu-pembantunya, juga semua orang-orang yang menyambut seruan dakwah yang hak dari Tuhan mereka untuk mengikuti Kitabullah

Allah telah murka terhadap orang-orang yang berpaling dari seruan dakwah untuk mengikuti Kitabullah, mereka mengikuti sejahat-jahat makhluk si Donald Trump, dia dan pengikutnya mahu memadamkan cahaya Allah, dan Allah tidak menghendaki selain untuk menyempurnakan cahaya-Nya, walaupun para pelaku kejahatan tidak menyukai kemunculannya, sekiranya pada kalian ada rencana tipu daya terhadapku maka laksanakanlah wahai sekalian pelaku kejahatan di seluruh dunia

Sesungguhnya aku Al Imam Al Mahdi, aku tantang kalian demi Allah Tuhanku dan Tuhan kalian, apakah kalian yang menang? Jauh, jauh sekali.. cukuplah bagiku Allah, tiada tuhan yang berhak disembah kecuali Dia, hanya pada-Nya aku bertawakkal dan Dia-lah Tuhan yang memiliki Arsy yang agung, salam ke atas para rasul dan segala puji bagi Allah Tuhan Semesta Alam


Musuh syaitan-syaitan jinn dan manusia; Khalifah Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa dan hamba-Nya,
Al Imam Al Mahdi Nasser Mohammed Al Yamani
_______________اقتباس المشاركة: 322693 من الموضوع: تذكيرٌ أخيرٌ بأمر الله الواحد القهار إلى كافة صنّاع القرار قادات دول المسلمين ..

الإمام ناصر محمد اليماني
3 - جمادى الآخرة - 1441 هـ
28 - 01 - 2020 مـ
6:39 صباحاً
( بحسب التقويم الرسمي لأمّ القرى )

[ لمتابعة رابط المشاركة الأصلية للبيان ]


تذكيرٌ أخيرٌ بأمر الله الواحد القهار إلى كافة صنّاع القرار قادات دول المسلمين ..


بسم الله الرحمن الرحيم، تذكيرٌ أخيرٌ بأمر الله الواحد القهار إلى كافة صنّاع القرار قادات دول المسلمين، في محكم الذكر قال الله تعالى:
{ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ (207) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ (208) فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (209) }صدق الله العظيم [البقرة].

ويا معشر صناع القرار في عصر بعث المهدي المنتظر الذي يبعثه الله بقدر مقدور في الكتاب المسطور في عصر اختلاف المؤمنين واقتتالهم فيما بينهم بسبب مكر خطوات عدوهم الذي يزعم أنه يسعى لتحقيق خارطة الطريق للسلام بينهم، فلكم حذرناكم من مكر الشيطان الأكبر في شياطين البشر رئيس الصهيونية العالمية المنتخب من قبل الكونغرس أعضاء الصهيونية العالمية الذين اعتلوا عرش أمريكا منذ زمن وهم يخطّطون لحرب الإسلام والمسلمين؛ وهم يخططون لنجاح رئيسٍ صهيونيٍّ من المتطرفين من يهود بني إسرائيل، وقد نجحوا بالتزوير في انتخابات رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الأخيرة المزوّرة فصعدوا بأكبر متطرٍّف إرهابيٍّ صهيونيٍّ في العالم ليعتليَ عرش الولايات المتحدة الأمريكية لتحقيق دولة الصهاينة الكبرى التي يحلمون بها منذ أمدٍ بعيد للقضاء على الإسلام والمسلمين وسلب كراسيّ حكام المسلمين في كافة الدول العربية والأعجمية وقتل رؤسائهم وملوكهم وأمرائهم وساداتهم وإبادة شعوب المسلمين واستبدال جميع قاداتهم وشعوبهم بقادات وشعوب الصهاينة من مختلف العالم، وما إسرائيل إلا كمُلحقٍ للصهيونيّة العالمية في الشرق الأوسط وتحت رعاية الصهيونيّة العالميّة ولو شاء الله لسلطهم عليكم، وقال الله تعالى:{ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ ۚ }صدق الله العظيم [النساء].

فإن أظهرهم الله عليكم فما هي النتيجة؟ فتجدونها في قول الله تعالى:{ كَيْفَ وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً ۚ يُرْضُونَكُم بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَىٰ قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ (8) اشْتَرَوْا بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَصَدُّوا عَن سَبِيلِهِ ۚ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (9) لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ (10) }صدق الله العظيم [التوبة].


ولا يزالون يسعون لصدّكم عن اتّباع الحق من ربّكم (القرآن العظيم) منذ عصر تنزيله جيلاً بعد جيلٍ إلى عصركم هذا إن استطاعوا، تصديقاً لقول الله تعالى:{ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّىٰ يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا ۚ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۖ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (217) }صدق الله العظيم [البقرة].

أم تظنون يا معشر المسلمين أنّه انتهى صدّ الصهاينة من اليهود عن اتّباع كتاب الله القرآن العظيم والتخطيط على المدى الطويل لصدّكم والناس أجمعين عن اتّباع رسالة الله للعالمين القرآن العظيم! وهاهم قد نجحوا لصدّ المسلمين عن دينهم الإسلام وصدّوكم عن اتّباع أوامر الله في محكم القرآن إلا من رحم ربي، ولم يبقَ من الإسلام إلا اسمه ومن القرآن إلا رسمه المحفوظ من التحريف بين أيديكم، فإن أطعتموهم فقد أصبحتم مثلهم ولن تجدوا لكم من دون الله وليّاً ولا نصيراً ( والآن وأنا فيكم ) ولن ينصروكم من الله ولا ينصروا أنفسهم ولن يفوكم بما وعدوكم مهما خُنتم الله ومهما خُنتم دينكم الذي ارتضاه لكم ومهما خُنتم مقدّساتكم فسوف يخونوا عهدكم ولن يفوكم بالعزّة بل يخدعوكم حتى تكفروا بربكم وتجعلوا كتاب الله وراء ظهوركم وذلك حتى يستطيعوا أن ينتصروا عليكم كونهم يعلمون أنهم لا يستطيعوا أن ينتصروا عليكم وأنتم معتصمون بحبل الله القرآن العظيم، وقد جاءت الفتنة الكبرى الموعودة في كتاب الله وفي السنّة النبويّة الحق التي لا تخالف لمحكم القرآن العظيم، وقال محمد رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- الذي لا ينطق عن الهوى، قال:[ أَلاَ إِنّهَا سَتَكُونُ فِتْنَةٌ، فَقيل: مَا المَخْرَجُ مِنْهَا -يَا رَسُولَ الله-؟ قالَ: كِتَابُ الله، فِيهِ نَبَأُ مَا كان قَبْلَكُمْ، وَخَبَرُ مَا بَعْدَكُمْ، وَحُكْمُ مَا بَيْنَكُمْ، وَهُوَ الفَصْلُ لَيْسَ بِالْهَزْلِ، مَنْ تَرَكَهُ مِنْ جَبّارٍ قَصَمَهُ الله، وَمَنْ ابَتَغَى الهُدَى فِي غَيْرِهِ أَضَلّهُ الله، وَهُوَ حَبْلُ الله المَتِينُ، وَهُوَ الذّكْرُ الْحَكِيمُ، وَهُوَ الصّرَاطُ المُسْتَقِيمُ، هُوَ الّذِي لاَ تَزِيعُ بِهِ الأَهْوَاءُ، وَلاَ تَلْتَبِسُ بِهِ الالْسِنَةُ، وَلاَ يَشْبَعُ مِنْهُ الْعُلَمَاءُ، وَلاَ يَخْلُوا من كَثْرَةِ الرّدّ، وَلاَ تَنْقَضَي عَجَائِبُهُ، هُوَ الّذِي لَمْ تَنْتَهِ الْجِنّ إِذْ سَمِعَتْهُ حَتّى قالُوا:{ إِنّا سَمِعْنَا قُرْآنَا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرّشْدِ فَآمَنّا بِهِ}، مَنْ قالَ بِهِ صَدَقَ، وَمَنْ عَمِلَ بِهِ أُجِرَ، وَمَنْ حَكَمَ بِهِ عَدَلَ، وَمَنْ دَعَا إِلَيْهِ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ]صدق عليه الصلاة والسلام.

ويا معشر صنّاع القرار خاصة على كراسيّ عروش المسلمين وشعوبهم عامّةً صدِّقوا الله ورسوله محمد -صلى الله عليه وآله وسلم- فما جاءكم الإمام المهدي بجديدٍ بل يحمل اسمي خبري وراية أمري ( ناصر محمد )، واعتصموا بحبل الله القرآن العظيم جميعاً ومن تبِعكم من الناس أجمعين كما اعتصم به الذين من قبلكم في عصر تنزيله وكانوا كفاراً أعداءًا لبعضهم بعضاً، فآمنوا به واعتصَموا به فوحّد صفهم واستقوت شوكتهم وأقام الله عزّهم ومجدهم، وقال الله تعالى:{ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۚ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (103) }صدق الله العظيم [آل عمران].

وكذلك أنتم، فلن ينصركم الله حتى تعتصموا بكتاب الله القرآن العظيم، فإذا ابتغيتُم الهدى في غيره أذلّكم الله وأضلّ أعمالكم وأعمى بصائرَكم، فاتّبعوا نور الله الذي تنزّل على خاتم رسله النبيّ الأميّ محمدٍ رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- ومن لم يجعل الله له نوراً فماله من نورٍ، ولن ينير الله قلوبكم حتى تستخدموا عقولكم فتتّبعوا أوامر الله إليكم في محكم كتابه القرآن العظيم حتى لا تفشلوا وتذهب ريحكم وتنهار قواكم كليّاً وتنكسر شوكتَكم، فاتّقوا الله في أنفسكم وفي شعوبكم ونفّذوا أمر الله إليكم في محكم كتابه القرآن العظيم ومن تبِعكم من النصارى واليهود المُسالمين والناس أجمعين، وذلكم الأمر المحكم إليكم في قول الله تعالى:{ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ ۚ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ ۖ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ۖ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ ۚ انتَهُوا خَيْرًا لَّكُمْ ۚ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ۖ سُبْحَانَهُ أَن يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ ۘ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا (171) لَّن يَسْتَنكِفَ الْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِّلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ ۚ وَمَن يَسْتَنكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا (172) فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ ۖ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا (173) يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُم بُرْهَانٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا (174) فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا (175) } صدق الله العظيم[النساء].

ألا وأنّ دعوة الإمام المهدي عامّة للمسلمين والنصارى واليهود والناس أجمعين إلى الإيمان بالله وكتبه ورسله وأن لا يفرقوا بين أحدٍ من رسله وأن يعتصموا بكتاب الله القرآن العظيم ويكفروا بما جاء مخالفاً لمحكم القرآن العظيم سواءً في التوراة والإنجيل وأحاديث السّنّة النبويّة؛ فجميعها ليست محفوظة من التحريف والتزييف والإدراج، بل جعل الله القرآن المحفوظ من التحريف هو الحَكم المهيمن علي كافّة الكتب، فما جاءكم مخالفاً لمحكم القرآن العظيم فاعلموا أنّه باطلٌ مفترى على الله ورسله إن كنتم بالقرآن العظيم مؤمنون، فاعتصموا به واكفروا بما يخالف لمحكم آياته البيّنات هنّ أم الكتاب بيّنات لعالمكم وعامّتكم لكلّ ذي لسانٍ عربي مبين لا يكفر بها إلا الفاسقون، واعلموا أنّ في هذا القرآن العظيم الذي بين أيديكم خبركم وخبر من قبلكم ونبأ ما بعدكم إلى يومنا هذا، ومستمرٌّ بالأخبار يتلوها عليكم على علمٍ من الله إلى يوم يقوم الناس لربّ العالمين، بل فيه أخبار الدنيا والآخرة، فهل أنتم به مؤمنون؟ ألم تجدوه يحذّركم على علمٍ من الله علّام الغيوب من عدوّ الله وعدوّكم الشيطان الأكبر رئيس الصهيونيّة العالميّة دونالد ترامب الذي يزعم أنّه يسعى لتحقيق السلام بينكم وهو يريد العكس أن تسفكوا دماء بعضكم بعضاً حتى تضعفوا وينهار اقتصادكم ثم يجهز عليكم جميعاً.

يا معشر صنّاع القرار وشعوبهم المسلمين، فلَكَم حذّركم منه الإمام المهدي حتى من قبل أن يستلم قيادة عرش أمريكا من الرئيس السابق أوباما، ألم أقسم لكم بالله العظيم في كثير من البيانات أنّ كلّ ما وعد به الشيطان دونالد ترامب يهودَ الصهيونيّة العالميّة أنّه من الصادقين قلباً وقالبا كونه من صهاينة اليهود في الدّم واللحم والنَسَب؟ وحذّرناكم أنّ وعوده لصهاينة اليهود ليست مُجرّد دعايةٍ انتخابيةٍ وأنّه يريد تحقيق الدولة الصهيونية الكبرى بدءً من الاستيلاء على ما تبقّى من أرض فلسطين وقتلهم ما استطاع وتدمير ديارهم فيُتبِّرها بالطيران الصهيونيّ العالميّ تتبيراً فوق رؤوس أهلها سواءً قاتلوه أم قعدوا مع النساء الخوالف، فواللهِ ثم واللهِ ثم واللهِ لا خيار لكم يا معشر الشعب الفلسطينيّ إلا قتال أولياء الطاغوت، فلا تبغوا عندهم العزة فيذلوكم! إيّاكم ثم إيّاكم فاحذروا ثم احذروا فلن ينفعكم بيع أرضكم ومقدّساتكم ودينكم، فلن يشفع لكم عندهم ولن يوفوا معكم ولن يرقبوا فيكم إلّاً من السوء إلا فعلوه بكم، وحتى ولو استسلمتُم فتكونوا ذمّيّين في ذمتهم فلن يرقبوا فيكم خيراً بل سوف يرقبوا فيكم شراً وذلاً وإهانة لشرفكم وأعراضكم ودمائكم وسلب ما تبقى من أرضكم من تحت أرجلكم وتدمير مُقدّساتكم، أولئك طبع شياطين البشر في كل عصرٍ فلن تجدوا عندهم الوفاء بالعهود ولا بالوعود ولا الإنسانية كونهم ألدّ أعداء الرحمن؛ مَثَلُهم كمثل عدوّ الله الشيطان إبليس المُبلس من رحمة الله كذلك هم مبلِسون من رحمة الله يائسون أن يرحمهم الله كما يئِس الكفّار من أصحاب القبور أن يبعثهم الله، ولن ينفعكم خيانة دينكم وقوميّتكم ومقدّساتكم استضعافاً، فلن يزيدهم جبنُكم ووهنُكم إلا عُتُوّاً ونفوراً إلا أن تكونوا شياطين مثلهم فتكرهوا الله وقرآنه ونعيم رضوانه وتسعوا مثلهم لتجعلوا الناس سواءً مثلهم بربهم كافرين لتكونوا معهم سواءً في نار جهنّم أجمعين كون مِلتهم هي مِلة الشيطان الرجيم حرب الله ورسله وأوليائه، وهم يعلمون أنّ الله هو الحق ورسله حقٌّ والقرآن حقّ والبعث حقّ والجنّة حقّ والنار حقّ أولئك هم المغضوب عليهم لا خَلاق لهم، وليسوا ضالين لا يعلمون أنّه الحق من ربّهم بل يعلمون أنّه الحق من ربّهم وهم للحق كارهون وكرِهوا رضوان الله على عباده فأحبط أعمالهم، وهدفهم عدم تحقيق رضوان ربهم وكرهوا نعيم رضوانه على عباده ويسعون ليلا ًونهاراً أن لا يكونوا عباد الله شاكرين كون الله يرضى لعباده الشكر بل يريدون لعباد الله الكفر بنِعَم ربهم كونهم يعلمون أنّ الله لا يرضى لعباده الكفر وهم لرضوان الله كارهون، فلا تبغوا عندهم العزّة والغنى فيذلّكم الله في الدنيا وفي الآخرة وتخسروا الدنيا والآخرة، بل العزّة للهِ وأوليائه في الدنيا وفي الآخرة، وحتى لو بِعتُم مقدّساتكم بالمال وبِعتُم دينكم وآخرتكم فلن يفيكم عدو الله الشيطان الأكبر في شياطين البشر دونالد ترامب بما وعدكم بصفقة قرن الشيطان دونالد ترامب، فاحذروا حتى لا تخسروا الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين، كما سوف يخسر قادات العرب ومن باعوا معهم من دول المسلمين من الذين باعوا مقدساتهم ودينهم والمسجد الأقصى وكل فلسطين مقابل أن يبقيهم على عروشهم، وهيهات هيهات.. أتبغون عند عدوّ الله العزة؟ ألا تعلمون أنّ العزة لله جميعاً في الدنيا والآخرة؟ فإن كنتم تريدون العزة في الدنيا وفي الآخرة فلكم ذلك وعدٌ من الله غير مكذوبٍ فلِلهِ العزة جميعاً في الدنيا وفي الآخرة، فتمنّوا على الله فيحقّق لكم أمانيّكم، أم للإنسان ما تمنّى فلِلهِ الآخرة والأولى إن كنتم تصدّقوا وعد الله في محكم كتابه، وإن كنتم لا تصدّقوا وعود الله في محكم كتابه وتصدّقوا الشيطان ترامب فسوف نرى هل الشيطان دونالد ترامب مالك الملك يؤتي الملك مَن يشاء وينزع الملك ممّن يشاء؟ أم الله الواحد القهار هو مالك الملك يؤتي الملك مَن يشاء وينزع الملك ممّن يشاء ويعز من يشاء ويذلّ من يشاء بيده الخير سبحانه إنه على كل شيءٍ قدير؟ وأنتم تعلمون ذلك في محكم الكتاب فليس الشيطان دونالد ترامب أشر الدّواب هو مالك الملك بل هو مَهينٌ وأوشكت نهايته وأولياءه، فلا تكن نهايتكم معه فبِئس النهاية وبِئس الخاتمة إنّي لكم ناصحٌ أمين، أم لم يتبيّن لكم بعدُ أنه عدوٌ لكم وقد حذّرناكم منه من قبل أن يتسلّم القيادة من أوباما؟ أم لم تأتِ بيانات الإمام المهدي حقاً بيّنات على الواقع الحقيقي برغم أنّي أنذرتكم من قبل الحدث؟ أم ترَونني أكذب عليكم؟ أم أنّها حقاً جاءتكم بيّنات البيانات للإمام المهدي على الواقع الحقيقي كما نطق بها الإمام المهدي ناصر محمد اليماني من قبل الحدث؟

فلَكَم نصحتُ لكم ولكن لا تحبّون الناصحين يا معشر المسلمين والناس أجمعين، ألا وأنّ عذاب الله واقعٌ، ألا وأن عذاب الله واقعٌ، ألا وأن عذاب الله واقعٌ ما له من دافعٍ ولسوف تعلمون، فليس لكم الخيار يا معشر صنّاع القرار في مختلف الدّيار على عروش المسلمين، فإمّا أن تُعلنوا تنفيذ أمر الله الواحد القهار في محكم القرآن في أول هذا البيان فتعلنوا توقيف الحرب فيما بينكم لتكونوا صفّاً واحداً ضد أعداء الله وأعدائكم فتقاتلوهم كافة كما يقاتلوكم كافة واعلموا أنّ الله مع المُتّقين الذين لا يريدون علوّاً في الأرض ولا فساداً والعاقبة للمتقين، وعد الله في محكم القرآن العظيم إنّ الله لا يُخلف الميعاد، وليس خليفة الله المهدي بأسفِكم أن تُظهروه على العالمين بل الله من سوف يظهره بحوله وقوته بآية عذابٍ من عنده تظل أعناقهم لها خاضعين لخليفة الله المهدي، بل أنقِذوا أنفسكم من عذاب الله بالدخول في السلم كافة فيما بينكم والدفاع عن أنفسِكم وشعوبِكم ومقدساتِكم.

ولم يعُد هناك مجالٌ للحوار فنفذّوا أمر الله في محكم القرآن في أول هذا البيان من بعد ما تبيّن لكم أنّ الشيطان دونالد ترامب حقاً لكم عدوٌ مبينٌ ولم يرسل قواعده لحمايتكم بل لحماية إسرائيل منكم والسيطرة عليكم ولتحقيق الدولة الصهيونية الكبرى وتدمير المسجد الأقصى، ولن يبالي بعويلِكم وعويل المُسالمين من النصارى واليهود الذين حصُرت صدورهم ويريدون أن يأمَنوا شركم وشر قومهم، ولن يبالوا باستنكار كفار العالمين ممن لا تزال عندهم إنسانية، وسوف يجعل زعيم الصهيونية العالمية الإرهابيه دونالد ترامب أُذُناً من طين وأُذُناً من عجين وكأنّ أُذُنيه مسدودة عن سماع عويلكم! ولا يبالي باستنكاركم قولاً من غير فعلٍ منكم فإياكم ثم إياكم أن تكتفوا بالاستنكار بل يتلوه النفير المباشر، وأما أن تكتفوا بالاستنكار يا معشر صُنّاع القرار فواللهِ ثم واللهِ أنّه كبُر مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون! فلا يكفي الاستنكار بل إعلان النفير فيغفر الله لكم ما قد سلف من سفك دمائكم ويغفر ذنوبكم ويُحبِبكم إنّ الله يُحبّ التوّابين ويُحبّ المُتطهّرين من ذنوبهم بتوبتِهم إلى ربّهم، وماذا تخشون منه وقد وعدكم الله إحدى الحُسنَيَين إمّا النصر وإمّا الشهادة؟ وتمنّوا النصر والبقاء خيراً لكم وخيراً للإسلام والمسلمين، فموت القلوب الحيّة منكم خسارة على الإسلام والمسلمين فلا تتمنّوا الشهادة سريعاً فتجدوها، ولا تحرصوا على الحياة بالفرار من الموت ثم يطيل الله حياتكم وينصركم على أعدائكم ويُتمّم بكم نوره فيميتكم فيدخلكم جنّته مباشرة من بعد موتكم، واعلموا أنّه ما كان لنفسٍ أن تموت إلا بإذن الله كتاباً مؤجلاً، ألا والله لو تخلّف الذين كُتب عليهم القتل منكم خوفاً وجُبناً لبرزوا إلى مضاجعهم فيمرضوا فيموتوا في نفس التوقيت ثم إلى جهنم يُسجرون، أفلا تعقلون؟

ويا معشر صنّاع القرار، أفرأيتم لو أنّ لأحدكم ملكوت هذه الحياة الدنيا أجمعين وتعمّر ألف سنة ثم يموت فهل ترون ذلك يعدل دقيقة واحدة في نارٍ وقودها الحِجار؟ أفلا تتّقون النار التي وقودها الحِجار؟ ألا والله لو أنّ لأحدكم مِلأَ الأرض ذهباً ومثله معه لقدّمه فداءً بين يدي ربه لا يبقي منه قيراطاً واحداً مقابل أن لا يُلقى به في نارٍ وقودها الحِجار وما هو متقبل منه الله لو يملك ذلك، ثم يأمر ملائكته أن يغلّوه في سلسلةٍ ذرعُها سبعون ذراعاً فيسلكوه ويديه إلى جانبه فيغلّوه من كتفه إلى أسفل قدميه فمن ثم يأخذ أحد الملائكة بنواصي رأسه والآخر بقدميه فيقذفوه في نارٍ وقودها الحِجار يصطرخ فيها كلما نضج جلده في جزءٍ من الثانية بدّلهم الله بجلود غيرها بكن فيكون ليذوقوا العذاب، إذاً فما الفائدة يا معشر صُنّاع القرار؟ فما يُغنيكم ما كنتم تُمتّعون في هذه الحياة الدنيا ما دام ذلك مصيركم سجن الله المُخلّد له سبعة أبواب لكلّ بابٍ جزءٌ مقسوم من المعرضين عن كتاب الله ربّ العالمين، ولو كان سجن الله مجرّد سجنٍ حارٍّ بسبب عدم وجود نوافذ وعدم وجود مكيّفات الهواء البارد لكان الأمر أهون، بل سجن الله نارٌ وقودها الحِجار؛ يعني تذوب من نار سجنه الحِجار من شدّة حرارة جهنّم، أفلا تصدقون بما وعد الله المعرضين عن دعوة الحق من ربهم؟ فهل ترون أنّ لكم صبراً على نار وقودها الحِجار؟ ولو كان زمن الحكم عليكم بسجنكم ألف عام لكان فيه هناك أملٌ أن تخرجوا منها بعد ألف سنةٍ ولكن الحكم على المعرضين عن اتّباع كتبه ورسله بالسجن الخالد المُخلد ليس مليون سنة ولا مليار سنة بل إلى ما لا نهاية، فهل ترون أنّكم سوف تصبرون إلى ما لا نهاية؟ ألا والله الذي لا إله غيره لا تصبرون حتى ثانية واحدة في نار وقودها الحٍجار، فاصبروا أو لا تصبروا فما لكم من مَحيصٍ ولا مَناصٍ إذا استمر إعراضكم عن اتّباع كتاب ربّكم بالاستجابة إلى داعي الحق من ربكم.

ويا معشر أتباع الجبابرة، فهل ترونهم سوف يُغنون عنكم من عذاب الله شيئاً؟ فإذا كانوا لا يستطيعون حماية أنفسهم من عذاب نار الله المُوقدة وقودها الحِجار فكيف يستطيعون حمايتكم ولن يغنوا عنكم ساداتكم وكبراؤكم من عذاب الله شيئاً لا في الدنيا ولا في الآخرة؟ ولا يقول الله لكم أنّ وقودها الحطب بل وقودها الحِجار فاحسبوها بشكلٍ صحيحٍ يا معشر صُنّاع القرار وأجمِعوا أمركم عاجلاً وادخلوا في السلم كافة تنفيذاً لأمر الله لتستطيعوا مواجهة عدوّكم الأوحد، وأرجو من الله أن لا يكون أمرُكم عليكم غُمّةً فتُعرِض طائفة منكم أو تعرضون جميعاً.

وأُبشّر المعرضين منكم بعذابٍ قريبٍ والإمام المهديّ فيكم وفي عصركم ولن يصيبه الله وأولياءه بعذابه وكافة الذين استجابوا لدعوة الحق من ربهم إلى اتّباع كتابه، وغضِب الله على المعرضين عن دعوة اتّباع الكتاب واتّبَعوا أشرّ الدواب دونالد ترامب الذي يريد وأولياؤه أن يطفِئوا نورَ الله ويأبى الله إلا أن يُتم نورَه ولو كرِه المُجرمون ظهوره، فإن كان لكم كيدٌ فكيدوني يا معشر المجرمين في العالمين، فإنّي الإمام المهدي أتحدّاكم بالله ربّي وربّكم، أفأنتم الغالبون؟ هيهات هيهات.. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلتُ وهو ربّ العرش العظيم، وسلامٌ على المُرسَلين والحمدُ للهِ ربِّ العالمين.

عدوّ شياطين الجن والإنس؛ خليفة الله الواحد القهار وعبده الإمام المهدي ناصرمحمد اليماني.
_______________