Jelaskan kepada kami di mana tempat Ad Dajjal, Yakjuj dan Makjuj dan Tembok Dzulqarnain?..

عرض للطباعة