Adakah wanita yang kematian suami perlu mengurung diri di rumahnya (tidak keluar) selama empat bulan dan sepuluh hari, atau mengurung diri sehingga wanita itu melahirkan?..

عرض للطباعة