دونالد ترامب دشمن امریکایی های اصلی و دشمن تمام کشورهای اسلامی و مسیحی و حکومت‌های آنان است او دشمن تمام ملت‌هاست مگر شیاطین بشر که از تندروها وافراطیون حزب شیطانند....

عرض للطباعة